Home

aanvullende theorie rentmeester

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft OTS InterStudie naar de wensen van de NVR een opleidingstraject ontwikkeld. Een aantal bestaande opleidingen en cursussen maakt deel uit van dit traject dat bestaat uit een viertal stappen.
  • Stap 1: Basistheorie Vastgoeddeskundige
  • Stap 2: Praktijkleer Landelijk Vastgoed
  • Stap 3: Aanvullende theorie Rentmeester
  • Stap 4: Modules Rentmeesterpraktijk
Deelnemers kunnen afhankelijk van hun vooropleiding op verschillende momenten starten. Het opleidingstraject maakt deel uit van de procedure voor het aanvragen van NVR aspirant lidmaatschap. Meer informatie vindt u op de website van OTS InterStudie.

Stap 3 in dit traject is de Aanvullende theorie Rentmeester. Het gaat om een verdieping en/of verbreding van de volgende onderdelen beschreven in de Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed:

  • Oriëntatie Landelijk Gebied
  • Landbouw, Algemene landbouwkunde
  • Overige privaatrechtelijke aspecten Landelijk Vastgoed
  • Overige publiekrechtelijke aspecten Landelijk Vastgoed en functiewijziging
  • Grondbeleid
De onderdelen uit de Aanvullende theorie Rentmeester moeten beheerst worden op het niveau van inzicht hebben en het kunnen toepassen.
Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 120 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 26
Hulpmiddelen:
– Wettenbundel
– Rekenmachine
Uitslag

Direct na afloop van de toets wordt de definitieve uitslag aan u verstrekt. Mochten er alsnog meldingen van onregelmatigheden (o.a. fraude) bij SVMNIVO binnen komen, dan kan de uitslag ongeldig worden verklaard.

Vanaf één dag nadat de Flextoets is afgelegd, kunt u het cijfer raadplegen via uw account. Als u geslaagd bent, ontvangt u een certificaatvermelding in uw account.