Home

Actualiteitentoets

De zogenoemde actualiteitentoets van SVMNIVO kunt u thuis voorbereiden. Zo kunt u met één examen al klaar zijn met de jaarlijkse verplichtingen met betrekking tot hercertificering en permanente educatie.

Voor hercertificering LV en BV is het mogelijk een mondelinge toets af te leggen. Neem hiervoor contact op met SVMNIVO. 

Actualiteitentoets

De actualiteitentoets is voor de kandidaten die onder de oude stijl hercertificering van VastgoedCert vallen. Dat gaat om geregistreerden die nog niet in het niveaumetingstelsel zitten. De actualiteitentoets is een openboektoets (flextoets) die u op één van onze COEL-toetslocaties door heel Nederland kunt afleggen. De actualiteitentoets Wonen bestaat uit 30 gesloten vragen. U hebt voor de toets 90 minuten de tijd. Om te slagen hebt u 18 punten nodig. Deze openboektoets kunt u gebruiken als nascholing voor het Vastgoedcert register of deels als hercertificering voor het NRVT.

In het schema op onderstaande pagina, kunt u zien hoeveel punten u ontvangt voor het maken van de actualiteitentoets: https://svmnivo.nl/hercertificering-overzicht/.

Er is ook een proeftoets beschikbaar.

Hercertificering 2024 – Onderwerpen (geldig voor VastgoedCert en NRVT)

Wonen 2024

Voor de actualiteitentoets Wonen dient u de syllabus Wonen te bestuderen (er is geen overige / achtergrondinformatie van toepassing). U mag dit naslagwerk meenemen naar de toets. Alle documentatie wordt ook digitaal verstrekt in de toetsomgeving. U hoeft de syllabus dus niet te printen.

Hercertificering 2023 – Onderwerpen (geldig voor VastgoedCert en NRVT)

Wonen 2023

Voor de actualiteitentoets Wonen dient u de syllabus Wonen te bestuderen (er is geen overige / achtergrondinformatie van toepassing). U mag dit naslagwerk meenemen naar de toets. Alle documentatie wordt ook digitaal verstrekt in de toetsomgeving. U hoeft de syllabus dus niet te printen.

Hercertificering 2022 – Onderwerpen (geldig voor VastgoedCert en NRVT)

Wonen 2022

Voor de actualiteitentoets Wonen dient u de syllabus Wonen te bestuderen (er is geen overige / achtergrondinformatie van toepassing). U mag dit naslagwerk meenemen naar de toets. Alle documentatie wordt ook digitaal verstrekt in de toetsomgeving. U hoeft de syllabus dus niet te printen.

Bedrijfsmatig Vastgoed 2022

Voor de actualiteitentoets Bedrijfsmatig Vastgoed dient u de syllabus BVte bestuderen (er is geen overige / achtergrondinformatie van toepassing). U mag dit naslagwerk meenemen naar de toets. Alle documentatie wordt ook digitaal verstrekt in de toetsomgeving. U hoeft de syllabus dus niet te printen.

Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed 2022

Voor de actualiteitentoets Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed dient u de syllabus Combinatie Wonen + BV te bestuderen (er is geen overige / achtergrondinformatie van toepassing). U mag dit naslagwerk meenemen naar de toets. Alle documentatie wordt ook digitaal verstrekt in de toetsomgeving. U hoeft de syllabus dus niet te printen.

Hercertificering 2021 – Onderwerpen (geldig voor VastgoedCert)

Wonen 2021

Voor de actualiteitentoets Wonen dient u de syllabus Wonen en de achtergrondinformatie behorende bij de syllabus wonen te bestuderen. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.

Bedrijfsmatig Vastgoed 2021

Voor de actualiteitentoets Bedrijfsmatig Vastgoed dient u de syllabus BV en de achtergrondinformatie behorende bij de syllabus BV te bestuderen. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.

Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed 2021

Voor de actualiteitentoets Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed dient u de syllabus Combinatie Wonen + BV en de achtergrondinformatie behorende bij de syllabus Wonen + BV te bestuderen. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.
Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 18 
Hulpmiddelen:
– Syllabus Wonen
– Wettenbundel
– Rekenmachine
Uitslag

Direct na afloop van de toets wordt de definitieve uitslag aan u verstrekt. Mochten er alsnog meldingen van onregelmatigheden (o.a. fraude) bij SVMNIVO binnen komen, dan kan de uitslag ongeldig worden verklaard.

Vanaf één dag nadat de Flextoets is afgelegd, kunt u het cijfer van de actualiteitentoets raadplegen via uw account. Als u geslaagd bent, ontvangt u een certificaatvermelding in uw account.

Inzage foutief beantwoorde vragen

Kandidaten die een toets hebben afgelegd, worden in de gelegenheid gesteld om ten kantore van SVMNIVO op vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur hun foutief beantwoorde vragen te komen inzien. Men kan hier tot uiterlijk woensdagmiddag 17.00 uur een afspraak voor maken voor de eerstvolgende vrijdag. Voor het inzien van de foutief beantwoorde vragen dient men een verklaring te tekenen. Hieronder kunt u die verklaring downloaden.