Home

Assessment Scholingstraject Woningtaxateur

Op 1 oktober 2021 is het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte ingegaan. Alle Register-Taxateurs geregistreerd in de Kamer Wonen hebben het scholingstraject Wonen gevolgd om de noodzakelijke kennis op te doen, alvorens zij zelfstandig met het nieuwe model mochten gaan werken. Voor de introductie van het nieuwe model taxatierapport is in 2020 besloten dat alle geregistreerde woningtaxateurs ook een oproep krijgen voor een mondeling assessment. Waar het scholingstraject en de daaraan gekoppelde toets draaide om kennis, draait het assessment om het werken met het nieuwe model taxatierapport in de dagelijkse praktijk. Het assessment vormt hiermee de afsluiting van dit professionaliseringstraject.


Het assessment duurt circa 60 minuten en vindt plaats in de vorm van een interview. Het is de bedoeling dat de Register-Taxateur zelf twee, al dan niet gevalideerde, recente (maximaal zes maanden oud), volledige taxatiedossiers aanlevert. Deze rapporten dienen opgesteld te zijn conform het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte.

De taxateur legt mondeling verantwoording af over zijn portfolio, waarbij de nadruk ligt op de kerntaken en het achterhalen van achterliggende denkprocessen. Waarom heeft de taxateur voor een bepaalde aanpak gekozen? Welke stappen heeft hij precies gezet? Welke werkzaamheden zou hij de volgende keer anders aanpakken? Deze mondelinge toelichting/onderbouwing wordt beoordeeld door ervaren praktijkassessoren uit het werkveld. Tevens wordt aandacht besteed aan het onderwerp ethisch en integer handelen.


Een taxateur die het assessment succesvol aflegt ontvangt hiervoor 14 PE-punten. U hoeft in dat jaar dus enkel de verplichte onderwerpen uit de permanente educatie te volgen. Uiterlijk zes weken na het afleggen van het assessment ontvangt u de uitslag. Bij onvoldoende punten besluit het bestuur van NRVT over het vervolg. Dit kan een extra scholingsdag zijn en/of een her-assessment.
 

Voor meer informatie raden wij u aan de handleiding te raadplegen.