Home

Cesuur en Hulpmiddelen

Op deze pagina lichten wij de cesuur en de hulpmiddelen toe.  

Cesuur

De cesuur van een examen is de zak-slaaggrens: het aantal vragen dat u minimaal goed moet beantwoorden om een 5,5 te behalen.

De cesuur kan in het aantal punten dat behaald moet worden aangegeven worden of in een percentage van het totaal aantal punten dat te behalen valt.

Voorbeeld:
Is de cesuur 36, dan betekent dat dat u bij 36 goede antwoorden een 5,5 hebt behaald. Is de cesuur 28, dan betekent het dat u een 5,5 behaald hebt bij 28 goede antwoorden.

Staat bij de cesuur 55% plus raadkans dan betekent dat dat u 55% van het totaal aantal punten moet halen plus de raadkans om een voldoende te behalen.

De raadkans is de kans op het juist beantwoorden van een gesloten vraag, wanneer u het goede antwoord niet weet. De raadkans verschilt per vraagtype. Zo is bij een meerkeuzevraag met drie antwoordmogelijkheden de raadkans 0.33 en bij een invulvraag 0.

In de kwalificatiedossiers of de toets- en eindtermen van elk vak staat aangegeven wat de cesuur van het examen is. Vaak is dit een percentage. Afhankelijk van het aantal vragen in het examen kunt u uitrekenen hoeveel vragen u goed moet hebben om te slagen.

 

 

Hulpmiddelen

Per examen zijn één of meerdere hulpmiddelen toegestaan. Kijk bij het betreffende examens welk van onderstaande getallen zijn aangegeven.

Uitleg toegestane hulpmiddelen:

  1. Gebonden wetbundels, mits daarin geen aantekeningen voorkomen en er zich geen andere (tab)bladen in bevinden dan door de uitgever zijn aangebracht. Onderstrepingen of markeringen (met gekleurde stift) worden niet als aantekeningen aangemerkt.
  2. Niet-programmeerbare rekenmachine (bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld).
  3. Gebonden wetbundels zoals omschreven onder nr. 1 en een niet-programmeerbare rekenmachine (bij flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld).
  4. ‘Schone’ interest- en logaritmentafels en formuleblad Financiën & Fiscaliteiten (deze worden digitaal bij het examen Financiën & Fiscaliteiten verstrekt, maar mogen ook op papier worden meegenomen naar het examen).

De rekenmachine die bij de toetslocatie ter beschikking wordt gesteld, is een Casio FX-82MS. Met deze rekenmachine zijn alle benodigde bewerkingen mogelijk, inclusief machtsverheffen. Machtsverheffen doet u via de knop “^” (bijvoorbeeld 3 tot de macht 4 wordt 3^4).

Klik hier voor de gebruiksaanwijzing van de rekenmachine

 

De Sdu webshop