Home

Over SVMNIVO

De slogan van SVMNIVO ‘Hét examenbureau voor de vastgoedbranche’ heeft alles te maken met de visie. Daarover vindt u op deze pagina meer.

Missie
De missie van SVMNIVO is:  ‘SVMNIVO kwalificeert de beste professionals voor bedrijven en sectoren in de vastgoedbranche.’

SVMNIVO voert deze missie uit als onafhankelijk bedrijf en in opdracht van de georganiseerde vastgoedbranche. SVMNIVO is actief binnen de gehele vastgoedbranche; de werkzaamheden beperken zich niet tot de makelaardij.
De directie van SVMNIVO is zich bewust van het belang van onafhankelijkheid en onpartijdigheid als examinerende organisatie. Ontwikkeling en afname van examens vindt daarom altijd onafhankelijk van opleiders plaats en SVMNIVO leidt zelf geen kandidaten op voor de examens. SVMNIVO draagt er verder zorg voor dat examinatoren/assessoren een onpartijdige positie innemen en behouden ten opzichte van de kandidaten. Hiertoe zijn onder andere de volgende maatregelen getroffen:
• In de contracten/reglementen voor examinatoren, assessoren en toezichthouders is een meldingsplicht opgenomen met het oog op mogelijke belangenverstrengeling;
• Voorafgaand aan ieder examen/assessment vindt een belangencheck plaats bij de examinator/assessor in relatie tot de kandidaat.

ISO Gecertificeerd
SVMNIVO is gecertificeerd onder de norm ISO 9001:2015 (de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen) en onder de norm ISO27001:2022 (de internationale norm voor informatiebeveiliging).

Vacatures
Op deze pagina treft u een overzicht aan van openstaande vacatures.

Interessante links
Op deze pagina treft u een overzicht aan van interessante links.

Examenadviesburo

SVMNIVO is één van de labels van Examenadviesburo. Dit is een organisatie die zich bezighoudt met de certificering van professionals in veel verschillende beroepsgroepen. Andere labels van Examenadviesburo zijn onder meer: