Home

Documenten

Op deze pagina treft u een overzicht aan van te downloaden documenten. Door middel van Ctrl + F kunt u zoeken op deze pagina.

Beroepscompetentieprofielen

Raadpleeg hier het beroepscompetentieprofiel voor de Assistent-Makelaar Wonen Kandidaat-Makelaar/Taxateur Wonen en de Makelaar Wonen, BV of LV. Het beroepscompetentieprofiel (bcp) beschrijft de werkzaamheden en compenties die nodig zijn om een beroep uit te oefenen. Elke specialisatie heeft een eigen beroepscompetentieprofiel.

Betalingsdocumenten

SVMNIVO hanteert de regel dat facturen in principe enkel aan de kandidaat zelf worden gezonden. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, dan kan de kandidaat een verzoek doen tot een aangepaste factuur.

SVMNIVO hanteert de betalingsvoorschriften zoals omschreven in de bijlage. Bij iedere boeking dient de kandidaat te bevestigen dat hij zich aan deze voorschriften houdt.

Grootzakelijk Vastgoed

Download hier de documenten voor het assessment Grootzakelijk Vastgoed. 

Hercertificering

Hercertificering 2023 – Actualiteitentoets

Voor de zelfstudie Wonen dient de syllabus bestudeerd te worden. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u zich goed in de onderwerpen verdiept, kunnen er ook enkele aanvullende of verdiepende vragen worden gesteld. U mag dit document meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om aanvullende informatie te printen of een eigen samenvatting te maken en mee te nemen.

Hercertificering 2023 – Assessment Scholingstraject Woningtaxateur

Hercertificering 2022 – Actualiteitentoets 

Voor de zelfstudie Wonen, BV en de combi Wonen + BV dienen de verschillende syllabi bestudeerd te worden. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u zich goed in de onderwerpen verdiept, kunnen er ook enkele aanvullende of verdiepende vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om aanvullende informatie te printen of een eigen samenvatting te maken en mee te nemen.

Hercertificering 2023 – Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden (VastgoedCert)

Hercertificering 2023 – Niveaumeting Register-Makelaar Theorie (VastgoedCert)

Hercertificering 2022 – Niveaumeting Register-Makelaar Theorie (VastgoedCert)

Hercertificering 2022 – Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden(VastgoedCert)

  Hercertificering 2021 – Actualiteitentoets (geldig voor Vastgoedcert en NRVT)

  Voor de zelfstudie Wonen, BV en de combi Wonen + BV dienen de verschillende syllabi bestudeerd te worden. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u zich goed in de onderwerpen verdiept, kunnen er ook enkele aanvullende of verdiepende vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om aanvullende informatie te printen of een eigen samenvatting te maken en mee te nemen.

   Hercertificering 2020 – Actualiteitentoets (alleen geldig voor Vastgoedcert)

   Voor de zelfstudie Wonen, BV en de combi Wonen + BV dienen de verschillende syllabi bestudeerd te worden. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u zich goed in de onderwerpen verdiept, kunnen er ook enkele aanvullende of verdiepende vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om aanvullende informatie te printen of een eigen samenvatting te maken en mee te nemen.

   Hercertificering 2019 – Actualiteitentoets (geldig voor Vastgoedcert en NRVT)

   Voor de zelfstudie Wonen, BV en de combi Wonen + BV dienen de verschillende syllabi en de bijbehorende achtergrondinformatie bestudeerd te worden. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.

   Inzage foutief beantwoorde vragen

   Raadpleeg de informatie over de mogelijkheid van het inzien van uw gemaakte examenwerk. Wilt u uw foutief beantwoorde vragen komen inzien? Vul dan het aanmeldingsformulier in. Klik hieronder voor de procedure en het aanmeldingsfomulier betreffende inzage foutief beantwoorde vragen.

    

   Leerresultaten en toetstermen

   De leerresultaten en toetstermen van de verschillende kwalificaties voor Register-Makelaar zijn te vinden op de website van VastgoedCert.
   Let op! Op de website van VastgoedCert staan per kamer twéé dossiers. Per 15 oktober gaan de nieuwe wijzigingen in het dossier in. Let dus op dat u het voor u relevante kwalificatiedossier kiest op de website.

   De leerresultaten en toetstermen van de verschillende kwalificaties voor Register-Taxateur zijn te vinden op de website van NRVT.

   De oveirge leerresultaten en toetstermen vindt u hieronder:

    

   Maatwerkexamen

   Hieronder kunt u meer informatie vinden over het maatwerkexamen.

    

   Marktanalyse en Modelmatig Waardebepaling

   Hieronder kunt u meer informatie vinden over Marktanalyse en Modelmatige Waardebepaling.

    

   Meester-gezeltraject

   Raadpleeg hier de beoordelingsmodellen van het Meester-gezeltraject.

   Nivometing SCVM

   Hieronder vindt u de relevante documenten voor de Nivometing voor de geregistreerden in het SCVM-register:

    

   Planning Praktijktoetsen

   Bekijk hier de planning van de Praktijktoetsen voor Wonen, Bedrijfsmatig vastgoed en Landelijk vastgoed. 

    

   Recognised European Valuer (REV)

   Hieronder vindt u de benodigde documenten voor het examen Recognised European Valuer (REV).

    

   Schriftelijke examens in-company

   Informeer bij SVMNIVO naar de mogelijkheid om een examen in-company af te nemen. Voor het examineren van meerdere kandidaten tegelijk is dit een prima alternatief.

   U kunt contact opnemen met SVMNIVO via 030-6023060 of ons contactformulier invullen. U treft het aanmeldformulier voor een in-company examen hieronder aan.

    

   Tarieven

   Hieronder kunt u de tarievenlijst van SVMNIVO downloaden. Op deze tarievenlijst staan alle prijzen van de verschillende producten vermeld. Uitgebreide informatie over de verschillende producten die in de tarievenlijst staan, treft u aan onder het kopje ‘Informatie over de examens’. Indien u een btw-factuur (indien van toepassing) wenst, dan wel een factuur op naam van de werkgever, dan dient u dat pro-actief aan te geven tijdens de boeking/reservering van het examen.

    

   Verklaring Speciale Voorzieningen

   Onderstaand vindt u het formulier om een verklaring speciale voorzieningen in te dienen.

    

   Verzoek wijziging persoonsgegevens

   Onderstaand vindt u het formulier om een verzoek in te dienen voor het wijzigen van uw persoonsgegevens.

    

   VvE beheerder

   Onderstaande documenten kunt u gebruiken voor de praktijktoets VvE beheerder.

    

   Woningmarktconsultant

   Hieronder vindt u het handboek Woningmarktconsultant.