Home

Groot Zakelijk Vastgoed (GZV)

 

Taxateurs die vastgoed boven de € 5 miljoen of bijzonder vastgoed taxeren dienen een aantekening Groot Zakelijk Vastgoed (GZV) te behalen. Taxateurs die de aantekening hebben ontvangen staan ingeschreven in de kamer GZV van NRVT. Taxateurs die Groot Zakelijk Vastgoed mogen waarderen houden zich aan het Subreglement Grootzakelijk Vastgoed NRVT.

 

Procedure

Wilt u de GZV aantekening behalen, dan dient u hiervoor een aantal stappen te doorlopen.

Stap 1

U dient zich aan te melden bij NRVT. Deze organisatie controleert of u voldoet aan de minimumvereisten voor de aantekening GZV. Informatie over het aanmelden kunt u vinden op de website van NRVT.

Stap 2

Indien NRVT akkoord geeft mag u zich aanmelden voor het assessment GZV bij SVMNIVO. Na uw aanmelding krijgt u toegang tot een examenomgeving waar u de volgende stukken dient aan te leveren:

  • lijst met 10 taxaties
  • CV en motivatiebrief waaruit blijkt dat u kandidaat zichzelf geschikt acht om de aantekening GZV te verkrijgen.
  • drietal complete taxatiedossiers

Stap 3

Na het voldoen aan de minimumvereisten voor het assessment wordt het ingeleverde werk door minimaal twee assessoren beoordeeld. Voldoen de taxatiedossiers (grotendeels) aan de richtlijnen zoals die door NRVT zijn opgesteld, dan wordt u uitgenodigd voor het criteriumgericht interview.

Stap 4

U voert een professioneel gesprek over de taxatiedossiers met de assessoren. Dit gesprek duurt 60 minuten.

Als vervolgens ook dit gesprek door de assessoren met een voldoende wordt beoordeeld, wordt u bij NRVT voorgedragen voor de GZV-aantekening.

Uitslag

Na goedkeuring door NRVT (stap 1) kunt zich bij ons inschrijven voor de beoordeling van uw ingeleverd werk (stap 2). Zodra uw stukken zijn ingeleverd ontvangt u binnen 6 weken een uitslag (stap 3).

Binnen 3 maanden wordt u uitgenodigd voor uw criteriumgericht interview (stap 4).

De uitslag van het criteriumgericht interview volgt binnen 6 weken.

Titelverlening

Als u met goed gevolg het assessment hebt afgesloten, wordt u voorgedragen bij NRVT voor de aantekening GZV.

Downloads

Onder downloads vindt u de volgende documenten:

  • Bijlage 1 van het subreglement GZV van NRVT, waarin staat wat de minimale vereisten zijn aan een taxatierapport GZV. Op basis daarvan kunt u vooraf al bepalen of uw taxatierapporten volledig en juist zijn opgesteld.
  • Het beoordelingsmodel dat wordt doorlopen om te bepalen of u op basis van de taxatiedossiers wordt uitgenodigd voor het eindgesprek.
  • Het beoordelingsmodel voor het eindgesprek. Aan de hand van dit beoordelingsmodel wordt bepaald of u bent geslaagd of niet.