Home

Groot Zakelijk Vastgoed (GZV)

 

Taxateurs die vastgoed boven de € 5 miljoen of bijzonder vastgoed taxeren dienen een aantekening Groot Zakelijk Vastgoed (GZV) te behalen. Taxateurs die de aantekening hebben ontvangen staan ingeschreven in de kamer GZV van NRVT. Taxateurs die Groot Zakelijk Vastgoed mogen waarderen houden zich aan het Subreglement Grootzakelijk Vastgoed NRVT.

 

Procedure

Als u de GZV aantekening wilt behalen, dan dient u hiervoor een aantal stappen te doorlopen.

Stap 1

U dient zich aan te melden bij NRVT. Deze organisatie controleert of u voldoet aan de minimumvereisten voor de aantekening GZV. Informatie over het aanmelden kunt u vinden op de website van NRVT.

Stap 2

Indien NRVT akkoord geeft mag u zich aanmelden voor het assessment GZV bij SVMNIVO. Na uw aanmelding krijgt u toegang tot een examenomgeving waar u de volgende stukken dient aan te leveren:

  • Lijst met 10 taxaties
  • CV en motivatiebrief waaruit blijkt dat u zichzelf geschikt acht om de aantekening GZV te verkrijgen.
  • Drietal complete taxatiedossiers

Stap 3

Als u voldoet aan de minimumvereisten voor het assessment wordt het ingeleverde werk door minimaal twee assessoren beoordeeld. Voldoen de taxatiedossiers (grotendeels) aan de richtlijnen zoals die door NRVT zijn opgesteld, dan wordt u uitgenodigd voor het criteriumgericht interview.

Stap 4

U voert een gesprek over de taxatiedossiers met de twee assessoren. Dit gesprek duurt 60 minuten.

Als dit gesprek door de assessoren met een voldoende wordt beoordeeld, wordt u bij NRVT voorgedragen voor de GZV-aantekening.

Uitslag

Na goedkeuring door NRVT (stap 1) kunt u zich bij ons inschrijven voor de beoordeling van uw ingeleverde werk (stap 2). Zodra uw stukken zijn ingeleverd ontvangt u binnen 6 weken een uitslag (stap 3).

Binnen 3 maanden wordt u uitgenodigd voor het criteriumgericht interview (stap 4).

De uitslag van het criteriumgericht interview volgt binnen 6 weken.

Titelverlening

Als u met een positief eindresultaat het assessment heeft afgesloten, wordt u voorgedragen bij NRVT voor de aantekening GZV.

Downloads

Op de documenten pagina vindt u de volgende documenten:

  • Bijlage 1 van het subreglement GZV van NRVT, waarin staat wat de minimale vereisten zijn aan een taxatierapport GZV. Op basis daarvan kunt u vooraf al bepalen of uw taxatierapporten volledig en juist zijn opgesteld.
  • Het beoordelingsmodel dat wordt doorlopen om te bepalen of u op basis van de taxatiedossiers wordt uitgenodigd voor het eindgesprek.
  • Het beoordelingsmodel voor het eindgesprek. Aan de hand van dit beoordelingsmodel wordt bepaald of u bent geslaagd of niet.