Home

Hercertificering Register-Taxateur

Zelfstudie of cursus?

Als Register-Taxateur dient u jaarlijks een minimaal aantal uren aan PE-activiteiten te besteden (één uur staat gelijk aan één PE-punt). Hoeveel punten dit zijn, leest u op de website van NRVT. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief gedeelte en de vrije ruimte.
 
Als Register-Taxateur zijn er meerdere manieren waarop u uw vakbekwaamheid kunt blijven aantonen.
 
1. Cursussen
U kunt cursussen volgen uit het PE-cursusoverzicht, zoals op de website van NRVT is weergegeven.
 
2. Toetsing Scholingstraject NRVT 2020 Wonen
In 2021 wordt het nieuwe model taxatierapport woonruimte geïntroduceerd. Het doel van het nieuwe taxatierapport en de daaraan gekoppelde opleiding is om de kwaliteit van de rapportages en de woningtaxateurs zelf naar een hoger niveau te tillen.

Vanaf 1 oktober kunnen enkel gezellen, nieuwe taxateurs en taxateurs met schriftelijke toestemming van het NRVT zich inschrijven voor het schriftelijke examen Scholingstraject NRVT. Indien u niet tot deze groep behoort of zonder toestemming het examen aflegt, wordt de uitslag niet erkend en zullen de kosten niet worden gecrediteerd.

 
3. Actualiteitentoets
Met de Actualiteitentoets van SVMNIVO kunt u met één examen voor een deel klaar zijn met de jaarlijkse verplichtingen met betrekking tot hercertificering en permanente educatie.
De toetsen tellen voor een deel mee voor de educatieverplichtingen voor NRVT (uitgezonderd de actualiteitentoets van 2020) en ook de educatieverplichtingen (oude stijl) van VasgoedCert. In het schema op onderstaande pagina, kunt u zien hoeveel punten u ontvangt voor het maken van de actualiteitentoets: https://svmnivo.nl/hercertificering-overzicht/.