Home

Hercertificering Register-Taxateur

Zelfstudie of cursus?

Als Register-Taxateur dient u jaarlijks een minimaal aantal uren aan PE-activiteiten te besteden (één uur staat gelijk aan één PE-punt). Hoeveel punten dit zijn, leest u op de website van NRVT. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief gedeelte en de vrije ruimte.
 
Als Register-Taxateur zijn er meerdere manieren waarop u uw vakbekwaamheid kunt blijven aantonen.
 
1. Cursussen
U kunt cursussen volgen uit het PE-cursusoverzicht, zoals op de website van NRVT is weergegeven.
 
2. Actualiteitentoets
Met de Actualiteitentoets van SVMNIVO kunt u met één examen voor een deel klaar zijn met de jaarlijkse verplichtingen met betrekking tot hercertificering en permanente educatie.
De toetsen tellen voor een deel mee voor de educatieverplichtingen voor NRVT en ook de educatieverplichtingen (oude stijl) van VasgoedCert. In het schema op onderstaande pagina, kunt u zien hoeveel punten u ontvangt voor het maken van de actualiteitentoets: https://svmnivo.nl/hercertificering-overzicht/.
 
3. Assessment Scholingstraject Woningtaxateur
Alle woningtaxateurs die ingeschreven staan bij NRVT hebben een oproep gehad om in een toegewezen kwartaal op assessment te komen ter afsluiting van het professionaliseringstraject.
Met het Assessment Scholingstraject Woningtaxateur kunt u 14 PE-punten verdienen.
Meer informatie vindt u hier: