Home

Hercertificering Register-Taxateur

Zelfstudie of cursus?

Als Register-Taxateur dient u jaarlijks een minimaal aantal uren aan PE-activiteiten te besteden (één uur staat gelijk aan één PE-punt). Hoeveel punten dit zijn, leest u op de website van NRVT. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief gedeelte en de vrije ruimte.
 
Als Register-Taxateur zijn er meerdere manieren waarop u uw vakbekwaamheid kunt blijven aantonen.
 
1. Cursussen
U kunt cursussen volgen uit het PE-cursusoverzicht, zoals op de website van NRVT is weergegeven.
 
2. Toetsing Scholingstraject NRVT 2020 Wonen
In 2021 wordt het nieuwe model taxatierapport woonruimte geïntroduceerd. Het doel van het nieuwe taxatierapport en de daaraan gekoppelde opleiding is om de kwaliteit van de rapportages en de woningtaxateurs zelf naar een hoger niveau te tillen.
NRVT-ingeschrevenen hebben tot 1 juli 2021 de tijd om de toets te behalen.
 
3. Actualiteitentoets
Met de Actualiteitentoets van SVMNIVO kunt u voor de jaren vóór 2020 met één examen al klaar zijn met de jaarlijkse verplichtingen met betrekking tot hercertificering en permanente educatie.
 
Voor het jaar 2020 heeft NRVT besloten dat de actualiteitentoets niet meer geldt als hercertificeringsmogelijkheid voor de Register-Taxateur.
Per jaar kunt u steeds kiezen uit een cursus of zelfstudie. Dus wanneer u dit jaar een toets aflegt, houdt u de optie open om volgend jaar een cursus te volgen en omgekeerd.
In het Schema Hercertificering wordt overzichtelijk per kamer weergegeven welke mogelijkheden er zijn voor hercertificering.