Home

Kwalificerend Portfolio Wonen

Het eerste onderdeel van de Praktijktoets Makelaar, Makelaar/Taxateur of Taxateur Wonen betreft het samenstellen van een Kwalificerend portfolio door middel van het uitvoeren van twee onderzoeksopdrachten en verschillende handelingsdelen. De onderzoeksopdrachten en handelingsdelen zijn gericht op zowel de actualiteiten uit het werkgebied van de kandidaat als de landelijke actualiteiten, de competenties van de kandidaat en de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat in de (nabije) toekomst.

Reglementen

De kwaliteitswaarborging van de SVMNIVO Praktijktoets Wonen onderdeel Kwalificerend Portfolio ligt verankerd in drie documenten. 
  • Ten eerste is dat het Certificatieschema, zoals dat te vinden is op de website van de Stichting VastgoedCert.
  • Het tweede document is het Examenreglement, dat integraal te raadplegen is op de website van SVMNIVO. In het examenreglement is de praktische uitwerking van de gang van zaken rondom het examen vastgelegd.
  • Tenslotte is er voor de kandidaat een Handleiding Praktijktoets Register-Makelaar Wonen onderdeel Kwalificerend portfolio. 

Alle examinatoren, assessoren en vakkenniscoördinatoren hebben een verklaring ondertekend dat zij zich zullen houden aan de procedures zoals die zijn omschreven in deze handleiding.

.

Inschrijven

Om deel te nemen aan de SVMNIVO Praktijktoets dient de kandidaat zich in te schrijven. Het inschrijven kan via de website van SVMNIVO (www.svmnivo.nl). Hiertoe dient men te beschikken over een account dat eveneens via de site kan worden aangevraagd.

Wanneer de inschrijving is voltooid, krijgt u toegang tot de digitale examenomgeving en kunt u starten met de Praktijktoets Wonen.