Home

Makelaar Wonen

 

Om als gecertificeerd Makelaar Wonen aan de slag te kunnen gaan, moet u de Basistheorie Vastgoeddeskundige, Specialisatie Wonen en de Praktijktoets Wonen behalen.

De kwalificatie Kandidaat-Makelaar Wonen is ingeschaald in het NLQF op NLQF-niveau 5.

1. Basistheorie Vastgoeddeskundige

Alle examens worden als flextoets afgenomen. Dat betekent dat u zelf kiest wanneer u het examen wilt maken, op een locatie die u uitkomt (keuze uit een groot aantal landelijke toetscentra). Flextoetsen zijn toetsen via de computer.

Klik hier
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 67,91%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3
Klik hier
Examenduur: 185 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 68,80%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3
Klik hier
Examenduur: 55 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 67,55%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 135 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 64%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 80 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 67,22%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 110 minuten
Aantal vragen: 45
Cesuur: 67,34%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3+4

* Klik hier voor uitleg over cesuur en hulpmiddelen.

2. Specialisatie Wonen

Nadat u het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige behaald hebt, specialiseert u zich verder. Voor de specialisatie Makelaar Wonen gelden onderstaande examens:

Klik hier
Praktijkleer Wonen is onderdeel van de Specialisatie Wonen (voorheen Makelaardijleer Wonen). In dit theorie-examen worden onderwerpen getoetst die gaan over verschillende aspecten in de praktijk van de Makelaar Wonen.
Examenduur: 100 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 67,38%

Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3

Klik hier
Bij het Vakbekwaamheidsexamen Wonen toont u aan de vaardigheden die nodig zijn om als makelaar aan de slag te gaan te beheersen. Het examen duurt ongeveer drie uur en twintig minuten en wordt afgenomen op de examenlocatie te Nieuwegein. De cesuur is 80%. Het examen bestaat uit de volgende opdrachten:
  1. Brochure opstellen
  2. Verkoop/Verhuurplan opstellen
  3. Onderhandeling
  4. Overeenkomst opstellen en uitleggen
  5. Intakegesprek voeren en rapporteren
  6. Visiestuk schrijven en verdedigen

Meer informatie over het Vakbekwaamheidsexamen Wonen vindt u in het handboek, dat te downloaden is via de pagina ‘Documenten‘.

3. Praktijktoets Wonen

Om toegelaten te kunnen worden tot de Kamer Wonen van het register van VastgoedCert, dient u, na het behalen van de Basistheorie Vastgoeddeskundige en de Specialisatie Makelaar Wonen, het diploma Makelaar Wonen te behalen. Dit diploma kan worden behaald door de SVMNIVO Praktijktoets Makelaar Wonen met goed gevolg af te leggen.

Praktijktoets Wonen

Klik hier

Doel

De Praktijktoets meet of u over voldoende vaardigheden beschikt om de kennis en het inzicht (zoals geformuleerd in het Beroepscompetentieprofiel Register-Makelaar Wonen) te integreren en toe te passen in verschillende praktijksituaties binnen uw werkgebied. Om dit valide te kunnen beoordelen, levert u vooraf een recente cv in en informatie over het makelaarskantoor waar u werkzaam bent. De assessor kan zich met deze informatie beter verdiepen in uw werkomgeving en zo meer gerichte vragen stellen en een inhoudelijk juiste beoordeling geven.
Daarnaast wordt door middel van de Praktijktoets vastgesteld of u over voldoende actuele regionale en nationale kennis, onderzoekend vermogen, toepassingsvermogen, analyserend vermogen en evaluerend vermogen beschikt om ter plaatse zelfstandig het beroep van makelaar uit te oefenen.

Inhoud

De Praktijktoets Makelaar Wonen bestaat uit twee onderdelen, te weten:

De volgorde van afname ligt niet bij voorbaat vast. Daarnaast wordt binnen het kwalificerend portfolio en het bijbehorende assessmentgesprek vooral gewerkt vanuit uw eigen praktijkervaring als Makelaar.

Toelatingseisen

Als toelatingseis voor deelname aan de SVMNIVO Praktijktoets Register-Makelaar Wonen gelden de voorwaarden, zoals vermeld in ‘Detailtekening 1: Kamer Wonen’, welke is vastgesteld door VastgoedCert, zie https://www.vastgoedcert.nl/voor-professionals/certificering/.

Diploma

Als u de gehele SVMNIVO Praktijktoets Makelaar Wonen met goed gevolg hebt afgelegd, komt u in het bezit van het SVMNIVO Praktijkdiploma Makelaar Wonen. 

Documenten

U vindt de documenten behorende bij de praktijktoets hier.

Let op! Vanaf 1 januari 2024 is de opzet van de opnamedagen gewijzigd. Klik hier voor meer informatie.

Uitslag

Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account. 

Na het afleggen van het Vakbekwaamheidsexamen ontvangt u binnen 6 weken uitslag. 

Bij de certificaatvermelding staat een geldigheidsduur vermeld. Op het moment dat u de vijf modulen van de basistheorie hebt behaald, ontvangt u automatisch het SVMNIVO-diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige.
Certificaat Geldigheid in jaren
Privaatrecht 3
Publiekrecht 3
Bouwkunde A* 5
Bouwkunde B* 5
Vastgoedeconomie 5
Financiën & Fiscaliteiten 5
Praktijkleer Wonen 3
Vakbekwaamheidsexamen 3
Let op: Het certificaat Bouwkunde bestaat uit twee onderdelen, Bouwkunde A en B. Voor het verkrijgen van het certificaat Bouwkunde moeten beide onderdelen met een voldoende worden afgesloten. Compensatie is dus niet mogelijk.

Vrijstellingen

Wilt u gaan makelen en daarvoor geregistreerd staan als erkend gecertificeerd Makelaar? Hebt u echter nog geen SVMNIVO-diploma, maar hebt u wel een erkend diploma elders behaald? Komt uw behaalde vak/opleiding overeen met de examens van SVMNIVO? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vrijstelling voor één of meerdere theorie-examens van SVMNIVO. Op deze manier kunt u mogelijk sneller uw weg vervolgen naar het behalen van uw SVMNIVO-diploma.

Register VastgoedCert

Met het behaalde diploma is er de mogelijkheid om gecertificeerd te worden bij Stichting VastgoedCert. Gecertificeerden bij Stichting VastgoedCert kunnen vervolgens (onder bepaalde voorwaarden) het lidmaatschap bij de verschillende branche- en beroepsorganisaties aanvragen (o.a. bij NVM en VastgoedPro).

Oefenen voor het examen

Demotoetsen

Demotoetsen geven u een eerste indruk hoe een examen werkt. De demotoetsen zijn gratis.

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.