Home

Modelmatige Waardebepaler

 

Het diploma Marktanalyse en Modelmatige Waardebepaling is voor marktanalisten/taxateurs van organisaties die door middel van waarderingsmodellen de woningwaarden inschatten.

Modelmatige Waardebepaler

Het examen Marktanalyse en Modelmatige Waardebepaling bestaat uit twee toetsmomenten. MA/MWB I is een schriftelijk toetsmoment. MA/MWB II is een mondeling toetsmoment.

Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 240 minuten
Vorm: schriftelijk/Excel
U ontvangt het diploma MA/MWB als u beide onderdelen hebt behaald.
Meer informatie over dit examen vindt u in het infoblad Marktanalyse & Modelmatige waardebepaling op de pagina Documenten.
 
Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 50 minuten
Vorm: mondeling
Aantal punten: 100
Hulpmiddelen: geen
Meer informatie over dit examen vindt u in het infoblad Marktanalyse & Modelmatige waardebepaling op de pagina Documenten.

Planning

Casus Mondeling
Datum n.n.t.b. n.n.t.b.
Tijd 09.00-13.00 09.00-17.00

Inschrijving examen MA/MWB

U kunt zich via de webshop inschrijven voor het examen MA/MWB. Na inschrijving ontvangt u bericht in welke periode het examen afgenomen gaat worden. 

Uitslag examen MA/MWB

Het examen MA/MWB bestaat uit een schriftelijke toets en een mondelinge toets. In de schriftelijke toets laat u uw vaardigheden met betrekking tot analyse in Excel zien. Tijdens het mondeling krijgt u open vragen over de achterliggende theorie. U krijgt de uitslag van het examen binnen zes weken na afname van de mondelinge toets.
Het diploma Marktanalyse en Modelmatige Waardebepaling wordt naar u opgestuurd als u geslaagd bent voor de beide toetsen.

Inschrijven NRVT

Om ingeschreven te kunnen worden in de Vakgroep modelmatig waarderen van het NRVT, dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen:
 
1. In het bezit zijn van het SVMNIVO-diploma MA/MWB
èn
2. In het bezit zijn van van één van de volgende diploma’s:
  • het SVMNIVO-diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige (of een daaraan gelijkgesteld diploma)
  • HBO Vastgoed & Makelaardij aan Hanzehogeschool Groningen
  • HBO Vastgoed & Makelaardij aan Hogeschool Rotterdam
  • HBO Vastgoed & Makelaardij aan Saxion Hogeschool
  • HBO Vastgoed & Makelaardij aan Fontys Hogeschool (tot 01-09-2019)
  • Real Estate Finance/Vastgoedkunde aan de RUG/UvA/VU (inclusief module taxeren)
  • MRE/MSRE opleiding (inclusief module taxeren)
  • Real Estate and Housing, TU Delft (inclusief module taxeren)
  • een HBO/WO diploma op het gebied van econometrie en statistiek (met een relevant vakkenpakket, ter beoordeling van NRVT).