Home

Nascholing Kandidaat Makelaar

Algemene informatie

Als Kandidaat-Makelaar dient u jaarlijks uw vakkennis op peil te houden door het volgen van nascholing. De onderwerpen/inhoud van de nascholing worden per jaar door het register bepaald. De cursussen worden door verschillende opleidingsinstituten aangeboden die door het register uitgebreid vooraf zijn gescreend en waarmee een contract is gesloten. U kunt zich inschrijven voor een nascholingsdag of de actualiteitentoets via onze webshop.

r

Als K-RMT'er dient u jaarlijks minimaal twee nascholingsdagen te volgen

Nascholing voor de Kandidaat-Makelaar

Als Kandidaat-Makelaar wordt u telkens voor één jaar in het K-RMT register geregistreerd en moet u jaarlijks uw vakkennis op peil houden door het volgen van twee nascholingsdagen. Wanneer de verplichte dagen zijn gevolgd, wordt u weer voor een volgend jaar geregistreerd in het Kandidaat-register van VastgoedCert.

Hebt u niet tijdig aan de verplichte nascholingsdag voldaan, dan zal u tijdelijk uit het register worden uitgeschreven. U bent dan ook niet zichtbaar in het openbare register. Als u binnen vijf maanden alsnog aan uw nascholingsverplichting voldoet, wordt uw registratie automatisch terug op actief gezet. Als u niet binnen vijf maanden alsnog voldoet, dan wordt u uit het register verwijderd. Gedurende twee jaar na uitschrijving hebt u de mogelijkheid om weer opgenomen te worden in het register door alsnog te voldoen aan alle gemiste nascholingsverplichtingen (zo nodig d.m.v. een vervangende opdracht).

Bent u twee jaar of meer uitgeschreven? In dat geval moet u opnieuw, met goed gevolg het Vakbekwaamheidsexamen Wonen afleggen alvorens u weer een aanvraag kunt indienen voor registratie in het K-RMT register.

Hebt u een vraag?

Check onze veelgestelde vragen:

Nascholingsmogelijkheden K-RMT

Hieronder vindt u een overzicht van de nascholingsmogelijkheden die u kunt volgen. U dient als K-RMT’er in totaal twee dagen te volgen om aan de nascholingsverplichting voor een periode te voldoen.

Klik op een van de onderstaande periodes voor meer informatie
Nascholing 2024 (loopt van 1 maart 2024 tot 31 december 2024)

De actualiteitentoets K-RMT is een openboektoets (flextoets) die u op één van onze COEL-toetslocaties door heel Nederland kunt afleggen. De toets bestaat uit 25 gesloten vragen en u hebt hiervoor 40 minuten de tijd. De actualiteitentoets K-RMT kunt u thuis voorbereiden. De toets kunt u gebruiken als nascholing voor het Vastgoedcert register, de toets komt overeen met 6 punten voor het verplichte onderdeel.

Voor de actualiteitentoets K-RMT dient u de syllabus Nascholing 2024 te bestuderen. U mag dit naslagwerk meenemen naar de toets. Alle documentatie wordt ook digitaal verstrekt in de toetsomgeving. U hoeft de syllabus dus niet te printen.

Examenduur: 40 minuten

Aantal vragen: 25

Hulpmiddelen:

– Syllabus Nascholing 2024

– Wettenbundel

– Rekenmachine

Periode 12 (loopt van 1 augustus 2022 tot 31 december 2024)

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor K-RMT’ers die vanaf 1 augustus 2022 in het register worden ingeschreven of voor de K-RMT’ers die de voorgaande periodes 1 t/m 11 hebben afgerond. Van de onderstaande bijeenkomsten moet de K-RMT’er in totaal twee dagen volgen om aan de nascholingsverplichting voor deze periode te voldoen.

1. Alternatieve biedvormen & transparantie (hele dag)

Deze dag staat in het teken van transparantie en alternatieve biedvormen, zoals online bieden. Tijdens deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Historie en context over online bieden en transparantie.
 • De machtsverhoudingen in het speelveld: de koper en verkoper en de makelaar die daartussen zit.
 • Ethiek: hoe ga je om met transparantie?
 • Transparantie: modellen en trends.
 • Het Noorse model.
 • Wat komt er kijken bij biedingen in crypto currency?
 • Welke vormvereisten zijn er bij online bieden?
 • ‘Fair Housing’: Amerikaanse makelaars moeten een speciale opleiding volgen voordat ze mogen
  makelen. Het idee is dat je iedereen dezelfde service geeft. Of geen service, zolang het maar voor
  iedereen geldt. Het idee is dan ook dat je een grotere groep potentiële kopers kan aanspreken. Omdat
  er in de media in Nederland soms berichtgeving wordt verspreid dat bijvoorbeeld bepaalde groepen
  geen woning mochten huren van de opdrachtgevers, kan dit een ontwikkeling zijn die hier op termijn
  sterker kan worden. Kortom: ‘Iedereen gelijk met gelijke kansen in het kopen van een woning’.
 • De gunfactor en gunning (anders dan alleen prijs). Door het schrijven van bijvoorbeeld een liefdesbrief
  door de koper aan de verkoper.
 • Data en ICT inzetten bij online bieden (met voorbeelden van Dynamic Pricing).
 • Online bieden kan ook ‘andersom’ werken. Want wat gebeurt er als de krapte op de woningmarkt
  voorbij is? Van de deelnemers worden zelfstandige denkers gemaakt in plaats van dat zij door de
  docent ‘een kunstje aangeleerd krijgen’ als het gaat om online bieden.
 • Wat doe je wanneer er woningen of situaties zijn die zich niet lenen voor online bieden?
 • Wat doe je met het aantal kijkers bij een bezichtiging tijdens het proces van online bieden? 1 voor 1 of
  in tweetallen?
 • Trend: ‘Binnenkort in de verkoop’.
 • Als het gaat om transparantie: Hoe om te gaan met (de voor- en nadelen van) whatsappgroepen die
  makelaars (onderling) gebruiken?
 • NVM biedsafe: https://www.nvm.nl/wonen/nvm-online-bieden/
 • De deelnemers aan deze cursus kunnen zelf – met een testversie – ook bieden door middel van het
  online biedsysteem en kennis maken met deze manier van bieden.
 • Hoe om te gaan met de volgende thema’s als dubbele inschrijving en met melding van uiteindelijke
  verkoopprijs?
 • Doorgaan met bezichtigen na prijsovereenstemming. Dus tussen tekenen akte en overeenstemming.
 • Tegelijk onderhandelen met meerdere bieders.
 • Het morele aspect. Als je als kandidaat of assistent-makelaar alles uit de kast haalt, dan vinden mensen
  dat vaak immoreel. Maar ‘we’ treden op voor de verkoper, dus is dat ook zo?
 • Mondelinge inschrijving: veel makelaars zeggen dat ze even afwachten (iedereen mag bieden) en
  gaan in onderhandeling met de hoogste bieder. Feitelijk is dat een inschrijving maar ze noemen het
  niet zo en dus kan je alle kanten op.
 • Vroeger ging de verkoop volgens het koetsensysteem. Dit houdt dit in dat de biedingen in de
  volgorde van binnenkomst worden afgehandeld. Wat zijn hier de voor- en nadelen van?
 • Hoe bepaal je een vraag/vanaf -prijs? Er zijn collega’s die de vraagprijs verhogen zodat ze er minder
  werk aan hebben.
 • Welke rol speelt de A-RMT-er en K-RMT-er in bovengenoemde thema’s als vertrouwenspersoon?
2. Verduurzaming in de praktijk (hele dag)

Wat houdt verduurzaming van je huis nu en in de nabije toekomst in? Welke kosten en opbrengsten zijn er te verwachten? Deze vragen en vele andere worden beantwoord tijdens de cursus Verduurzaming in de praktijk. In de praktijk loop je tegen heel wat obstakels aan. Alleen worden die nog lang niet allemaal meegenomen in de waardering (of kopersinformatie) van woningen.

Hoge energieprijzen
Door de hoge energieprijzen wordt de vraag naar verduurzaming flink aangejaagd en is zelfs kernenergie weer
bespreekbaar. Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne lopen spanningen op en komt de aandacht voor
verduurzaming enigszins in de verdrukking. Of jaagt het de verduurzaming juist aan omdat de hoge
energieprijzen mensen aanzetten tot investeringen in zonnepanelen, minder gaan rijden, de kachel lager
zetten, etc.?

Regionale Energie Strategie
Je wordt om de oren geslagen door de wettelijke eisen en verduurzamingsvoorstellen. We weten inmiddels dat
we in Nederland hopeloos achterlopen. De voorstellen voor de Regionale Energie Strategie (RES) voor de
energieregio’s liggen klaar, maar lopen vast door de vele bezwaren.
De RES geeft aan dat we in Nederland in 2030 onze CO2-uitstoot met minstens 49% moeten verlagen ten
opzichte van het jaar 1990. Maar dit loopt nu al spaak, omdat het energienetwerk te weinig capaciteit heeft.
Hoe sluiten we onze zonnepanelen en warmtepompen aan? Alle nieuwe personenauto’s die in 2030 op de
markt komen, moeten 100% elektrisch zijn. We kunnen de laadpalen alleen niet kwijt. De assistent en kandidaat
-makelaar moeten deze risico’s kunnen inschatten en zeker niet bagatelliseren in een ver- of aankoopproces.

Energiearmoede
Doordat het leven duurder wordt en lonen achterblijven, komt er zogeheten verborgen energiearmoede om de
hoek kijken. Energiearmoede betekent dat consumenten korter douchen en de kachel lager zetten dan ze
eigenlijk zouden willen, omdat ze de energierekening anders niet kunnen betalen. Volgens
onderzoeksorganisatie TNO gaat het om 140.000 huishoudens. Ook dit thema krijgt aandacht tijdens deze
cursusdag.

Kenniswebsite
Je gaat werken met een kenniswebsite (REV). Zo kun je bij een project per type gebouw opvragen wat de
kosten zijn voor verduurzaming.

Update verduurzaming
Je krijgt bovendien een update over duurzaamheid en daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Energielabel: updates.
2. Financiering & subsidies: basisregels regelingen verduurzaming. Waarom is verduurzaming van de
eigen woning noodzakelijk? Welke technische mogelijkheden er zijn om de woning te
verduurzamen? Welke financiële gevolgen heeft dit voor de klant?
3. Regionale Energietransitie & Transitievisie wijken. Beide zijn op hoofdlijnen gereed, dus voor
iedere makelaar is inmiddels te achterhalen wat er ook op lokaal niveau gaat gebeuren en welke
impact dat op de woning kan hebben.
4. Naast kennis over de techniek en financiering, is het ook nodig dat assistent- en kandidaat
makelaars weten hoe woningkopers tegenover de onderwerpen duurzaamheid en duurzaam
wonen staan. Voor welke argumenten zijn mensen wel of niet ontvankelijk? Hoe voer je een goed
gesprek met je klant over verduurzaming?

3. Huurrecht woonruimte & bestrijding wiet, wapens en woonfraude (hele dag)

Het huurrecht is constant in beweging, zeker in deze tijden van krapte en druk op de woningmarkt. De
belangen van woningeigenaren/beleggers en verhuurders aan de ene kant en de belangen van huurders aan
de andere kant worden door deze oververhitting steeds onevenwichtiger. De wetgever heeft in de recente
ontwikkelingen op de woningmarkt reden gezien om met maatregelen te komen. Enkele onderwerpen die aan
de orde komen zijn de drie nieuwe wettelijke regelingen op het gebied van huurprijzen en huurverhogingen,
inkomensgrenzen en de gewijzigde regeling over de geliberaliseerde huurovereenkomsten. Ook komt de
wijziging van de Huisvestingswet aan bod, op grond waarvan gemeente de zogenaamde “opkoopbescherming”
kunnen invoeren.

Deze cursus is interessant als je als A-RMT-er of K-RMT-er regelmatig in aanraking komt met de aan-/verkoop
en verhuur van (sociale/geliberaliseerde) woningen, werkzaam bent voor beleggers/woningcorporaties of in het
algemeen up-to-date wil zijn op het gebied van huurrecht woonruimte. Niet alleen de relevante
wetswijzigingen voor de verhuur van woonruimte komen aan de orde, ook wordt er een blik vooruit geworpen
op de invloed van aankomende verandering in wet- en regelgeving, zoals de maximering van de WOZ-waarde
bij de puntentelling.

De actualiteiten over huurrecht wordt gedoceerd door een huurrechtadvocaat. De lesstof over huurrecht
wordt onderbroken door en afgewisseld met gastlessen van een woonfraudespecialist en de politie. Dit lees je
hieronder.

Wiet, wapens en woonfraude
In deze cursus leer je (naast het gebruiken van een huurdersscan) wat je kunt doen om aan de voorkant
woonfraude en crimineel gebruik van woningen te voorkomen. Welke trucs zijn bekend bij de politie? Hoe
herken je een vals document en wat kunnen we leren van hoe woningcorporaties woonfraude bestrijden?

Tijdens deze dag komen deskundigen ieder een uur aan het woord met een leerzaam gastcollege via een video
opname. Zo geeft een ervaren medewerker van de Amsterdamse politie praktijkvoorbeelden en lessen over
hoe criminelen te werk gaan en hoe een makelaar dat kan ondervangen. Ook een woonfraudespecialist van
een woningmarktcorporatie vertelt hoe zij woonfraude te lijf gaan en hoe dat te vertalen is naar assistent- en
kandidaat makelaars die werkzaam zijn in de vrije sector.

Ook is er ruimte om je eigen praktijkvoorbeelden en dagelijkse situaties in te brengen tijdens deze cursus.

4. Nieuwbouw: de optimale klantreis (hele dag)

Na deze cursus kun jij je onderscheiden ten opzichte van jouw collega nieuwbouwmakelaars!

De komende jaren zal er in Nederland meer, sneller en volgens andere bouwmethodes moeten worden gebouwd. Welke rol kun jij als ARMT/KRMT-makelaar hierin vervullen? In deze cursus wordt hier dieper op in gegaan en bespreken we de optimale begeleiding van kopers van nieuwbouwwoningen.

De relatie met de klant is cruciaal voor het slagen van je opdracht. Je moet de (woon)wensen van je ‘klant’ echt goed kennen. Hoe kom je daarachter? Leer je klant echt kennen door een goed gesprek, de juiste vragen stellen en vooral luisteren. Ze kunnen soms het onmogelijke wensen. Ook spelen de mogelijkheden en onmogelijkheden van verschillende bouwmethoden een rol. Want zo meteen beloof je iets wat technisch niet haalbaar is.

De geïnteresseerde in een nieuwbouwwoning maakt een heel proces door voordat deze klant is en uiteindelijk bij jou de koop/aannemingsovereenkomst tekent. Dit heet de klantreis (customer journey). Deze zogenoemde reis omvat het traject en alle contactpunten (touchpoints) tussen deze klant en jouw dienst/werkzaamheden. Tijdens deze cursus wordt de klantreis geanalyseerd vanuit het perspectief van de klant, met als doel het beter begrijpen en het verbeteren van de klantervaring (customer experience). Want welke behoefte heeft de klant op welk moment tijdens het gehele proces?

Door een beter inzicht in de gehele klantreis, kun je de verwachtingen beter managen en jouw klant voorbereiden op allerlei keuzes die ze gaan maken. Mede dankzij jouw inzet ontvangt de klant straks de sleutel van een echt thuis! En jouw optimale begeleiding kan vervolgens leiden tot een gunstiger concurrentiepositie ten opzichte van een andere makelaar of makelaarskantoor.

Ook het thema nevendiensten komt aan bod. Bieden jullie nevendiensten aan? Denk aan verhuisservice, klusservice, tijdelijke opslag, een hovenier, etc. Wat zijn de voor- en nadelen van het aanbieden van nevendiensten en waarom zou je het wel en niet doen?

5. Doorgroeien naar Register-Makelaar (RM) (hele dag)

Je bent een Kandidaat Makelaar (K-RMT’er) en je wilt doorgroeien naar een Register Makelaar (RM’er). Maar iets houd je tegen. Mogelijk schrikt het intensieve toetsingstraject je af of wil je er niet alleen, maar sámen aan werken. Om door te groeien naar een RM’er, dient een K-RMT’er de Praktijktoets Wonen met goed gevolg af te leggen. De Praktijktoets Wonen bestaat uit twee onderdelen, te weten:

 • Het kwalificerend portfolio;
 • De verkoopprijsindicatie.

Met de hercertificeringscursus ‘Doorgroeien naar RM’ word je als K-RMT’er op weg geholpen en gemotiveerd om de vakopleiding te doen.

Het programma voor deze dag bestaat uit vier delen:
1. Waarom makelaar worden? Je krijgt alle informatie over de Praktijktoets Wonen, informatie over de verkoopprijsindicatie en een productieschema met tips voor timemanagement.
2. Alle handelingsdelen uit het kwalificerend portfolio worden besproken op hoofdlijnen. Wat moet je hiervoor doen en welke vaardigheden moet je hiervoor laten zien?
3. Ter illustratie worden 2 handelingsdelen direct toegelicht en uitgewerkt, namelijk de marktscan en verkoopdossier.
4. Als laatste krijg je uitleg over de praktijkopleiding, begeleiding, inspiratie, realisatie, extra handvatten zoals voorbeeldsjablonen en extra tips.

Het uitgangspunt bij deze cursus is dat je als cursist zelfstandig aan de slag gaat met je portfolio.
De bijeenkomsten vinden klassikaal en op locatie in den lande plaats met een maximumgroepsgrootte van 50 cursisten, waarbij de mogelijkheid bestaat om voor een sparring-opzet te kiezen met voldoende ruimte voor vragen.

Actualiteitentoets Wonen 2023 (telt mee voor hele dag)

Dit is een open boek toets (flextoets). De actualiteitentoets wonen bestaat uit 30 gesloten vragen. U hebt voor de toets 90 minuten de tijd. Om te slagen hebt u 18 punten van het maximaal te behalen puntenaantal nodig. Deze toets kan als alternatief dienen voor één reguliere hercertificeringsbijeenkomst in periode 12. De Actualiteitentoets mag in de periode tussen 01 februari en 31 januari slechts éénmalig worden gebruikt ter vervanging van een dag van de hercertificeringsbijeenkomsten. Meer informatie over de actualiteitentoets vindt u hier

Periode 11 (loopt tot 31 december 2023) (afgelopen)

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor A-RMT’ers en K-RMT’ers die vanaf 1 augustus 2021 in het register worden ingeschreven of voor de A-RMT’ers en K-RMT’ers die de voorgaande periodes 1 t/m 10 hebben afgerond. Van de onderstaande bijeenkomsten moet de K-RMT’er in totaal twee dagen volgen om aan de nascholingsverplichting voor deze periode te voldoen.

1. Trouwen, rouwen, andere emotionele gebeurtenissen en nieuwe financieringsvormen (hele dag)

In een mensenleven vinden allerlei ingrijpende gebeurtenissen plaats waardoor zaken anders lopen dan gepland. Een stel gaat na lang samenwonen toch trouwen of er is een kindje op komst. Maar in je dagelijkse praktijk kom je ook minder vrolijke gebeurtenissen tegen zoals het overlijden van ouders of een scheiding. Vaak spelen in zo’n situatie ook emoties mee, dus het is belangrijk dat jij je zeker voelt van je zaak. Je moet de aandachtspunten kennen en weten wanneer je jouw klant moet doorverwijzen naar een specialist. Dat en meer leer je tijdens deze cursusdag. Je krijgt inzicht in welke stappen er genomen moeten worden en wat juridisch en fiscaal mogelijk is. Je weet jouw opdrachtgever te wijzen op mogelijke consequenties en bespaart hun daarmee een hoop ellende. Na afloop van de cursus weet je wat er komt kijken bij echtscheiding of overlijden. Ken je testaments-, huwelijks- en financieringsvormen. Weet je welke gesprekstechnieken je in kunt zetten om escalatie te voorkomen en meer. Hieronder lees je welke onderwerpen aan bod komen:

 • Wat komt er kijken bij een echtscheiding (huwelijksvermogensrecht, alimentatie, verdeling woning en hypotheek)?
 • Wat komt er kijken bij overlijden (wettelijk erfrecht, Successiewet)?
 • Welke testamentsvormen zijn er (vruchtgebruiktestament, langstlevende testament, samengestelde gezinnen)?
 • Welke huwelijksvormen zijn er (samenwonen, huwelijk, geregistreerd partnerschap, (beperkte) gemeenschap van goederen, huwelijksvoorwaarden)?
 • Welke hypotheekvormen zijn er (annuïteiten- en lineaire hypotheken (voorwaarden meenemen), overgangsrecht aflossingsvrije hypotheken)?
 • Fiscale aspecten (boxenstelsel, beleggingen in BV op privé, verhuur woningen beleggen of inkomen box 1?). • Nieuwe financieringsvormen (opeethypotheek, familiebank, lening box 1/box 3, schenkingsvrijstelling eigen woning).
 • Gesprekstechnieken (hoe haal je de juiste informatie naar boven?).
 • Omgaan met emotie; tips om escalaties te voorkomen (hoe blijf je zakelijk en onafhankelijk?).
2. Omgevingswet, deel 2 (verdieping) & afhankelijk wonen (hele dag)

Nadat generaties makelaars zijn opgegroeid met het bestemmingsplan, de onteigeningswet en de diverse afwijkingsprocedures en vergunningen, komt hier een einde aan. Op 1 juli 2022 treedt namelijk de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet omvat álle regelgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving en mag zonder overdrijving bestempeld worden als één van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Tweede Wereldoorlog. Concreet betekent dit dat veel van de voor jou vertrouwde begrippen en procedures per 1 juli 2022 verdwijnen en worden vervangen door nieuwe wetgeving. Geen kleine verandering dus, en van jou wordt verwacht dat je deze nieuwe kennis kunt toepassen. In deze periode 11 is het tijd voor een verdieping: wat betekent het voor de alledaagse praktijk? Uiteraard is er – nu de wet nog niet in werking is getreden – nog geen jurisprudentie. Daarom krijg je, aan de hand van situaties die zich nu voordoen, doorkijkjes hoe dit onder de Omgevingswet wordt. In deze cursus focussen we op de makelaar die in de bestaande bouw actief is. Dat betekent dat aan de orde komt welke regels je tegenkomt in het Omgevingsplan. Hoe ziet de nieuwe regeling voor (vergunning vrij) bouwen eruit? Hoe zit het met de nieuwe regeling voor nadeelcompensatie? Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan het onderwerp ‘afhankelijk wonen’. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden voor mantelzorgwoningen en meergezinswoningen? Kortom, als je goed voorbereid met deze wet aan de slag wilt gaan, mag je deze dag verdieping niet missen!

3. Ethiek en integriteit in een oververhitte woningmarkt (hele dag)

Ethiek in een oververhitte woningmarkt. Gaat dat goed samen? Hoe kun je als A-RMT’er en K-RMT’er ethisch, transparant en integer handelen? En wat mag een A-RMT’er en K-RMT’er? Waar ligt de grens? Door middel van dilemma’s en casuïstiek gaan we die grenzen opzoeken. Transparantie Tijdens de cursus staat de praktijk van alledag centraal en voor jouw eigen casuïstiek is er volop ruimte. In hoeverre is je opdrachtgever voldoende voorbereid en ben je duidelijk genoeg richting prospects? Zijn de interne en externe processen zodanig ingericht dat er sprake is van een transparante en professionele dienstverlening waarbij risico’s maximaal ingeperkt zijn? Integer Integriteit en integer handelen is het uitgangspunt van de dienstverlening binnen de makelaardij. Echter dit levert soms ook dillema’s op. Waar ligt de grens en wat kan je doen om je integriteit te borgen? Tijdens de cursus wordt duidelijk wat ethiek en ethisch handelen inhoudt. Wanneer spreken we van ethisch handelen en hoe verhoudt zich dat met je moraal? Twee vormen van ethiek die in de makelaardij centraal staan, gaan we nader belichten: 1. Normatieve ethiek (Wat is regel?). 2. Bedrijfsethiek (Erecode). Onderwerpen als integere opdrachtverwerving, de compleetheid van dossiers, het juist opmeten van de vierkante meters, het goed inrichten van verkoopprocessen en onderhandelingen tot en met het op de juiste manier sluiten van overeenkomsten komen hierbij aan bod. Er worden elk jaar makelaars veroordeeld om uiteenlopende redenen. We behandelen tuchtzaken, duiden de uitspraken en brengen deze in perspectief om er wat van te kunnen leren. Een fout maken is tot daaraan toe, er niets van leren is echt een gemiste kans. Wat komt de docent tegen tijdens de audits? Hij neemt je mee in zijn wereld, zodat jij hier je voordeel mee kunt doen. Ook de actualiteit en negatieve pers komen aan bod tijdens deze cursusdag. Uiteraard aangevuld met alledaagse ethische dilemma’s van jou en je medecursisten. De cursus is nadrukkelijk bedoeld om met elkaar en van elkaar te leren. De kans is groot dat je de volgende dag in gesprek gaat met je collega’s over de behandelde onderwerpen met als doel en voordeel beter om te kunnen gaan met thema’s die te maken hebben met ethiek, transparantie en integriteit.

4. Anders bouwen, het tekort aan woonruimte creatief oplossen (hele dag)

Mede door het tekort aan woonruimte ontstaan er creatieve en nieuwe vormen van bouwen en wonen. Een prefab-huis dat in een paar dagen staat of bewoners die in een oud schoolgebouw trekken en hun eigen woonplek zelf afbouwen. Ook worden er woningen neergezet op plekken waar over 5 jaar iets anders gaat gebeuren: tijdelijke ‘tiny houses’. Daarnaast ontstaan woonwijken waar huizen van gerecycled materiaal worden gebouwd en die over een jaar of 10 relatief makkelijk kunnen worden gedemonteerd en elders weer kunnen worden opgebouwd. En bouwen op agrarische grond, liggen daar kansen? Dit is een greep uit de onderwerpen die aan bod komen tijdens deze cursus. De hoofdonderwerpen zijn nieuwe woonvormen, anders bouwen, transformatie en duurzaamheid. Deze onderwerpen passeren de revue:

 • Denken in nieuwe woonmogelijkheden.
 • Nieuwe woonvormen.
 • Wonen op een niet-permanente plek.
 • Je huis verhuist.
 • Transformatie van gebouwen naar wonen.
 • Prefab bouwen.
 • Tiny houses.
 • Bouwen op agrarische grond.
 • Zelfbouw/samenbouw.
 • Bouwen met duurzame materialen.
5. Adviesvaardigheden: makkelijker adviseren vanuit karakterstructuren. (hele dag)

Beter adviseren vanuit karakterstructuren. Door te kijken wie er tegenover je zit. Een adviesgesprek. De ene keer loopt het gesprek soepel, de andere keer voel je druk en wil het gesprek niet vlotten. Wat veroorzaakt dat verschil? Vaak heeft het te maken met wie je tegenover je hebt. Het op die ander inspelen begint met jezelf beter te leren kennen. Deze training is toegespitst op het vergroten van je adviesvaardigheden. Aan de hand van drie karakterstructuren ga je aan de slag om beter inzicht in jezelf te krijgen en daar ultiem profijt van te hebben in je werk. Naast een deel theorie krijg je handvatten aangereikt en vergaar je in een aantal oefeningen inzicht in jezelf en de drie karakterstructuren. In de cursus werken we drie karakterstructuren met elkaar uit. Iedereen heeft er 1 op de voorgrond staan. Ben jij een afstandelijke, een opgeblazene of toch een perfectionist? Op een interactieve manier krijg je inzicht in je eigen structuur en krijg je handvatten hoe ermee om te gaan in relatie tot je cliënt. In de cursus staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Adviesvaardigheden optimaliseren aan de hand van karakterstructuren.
 • Oefeningen om de verschillende karakterstructuren onder de knie te krijgen.
 • Inzicht krijgen in wat welke karakterstructuur nodig heeft en hoe dat jou helpt in de praktijk.
 • Wat is jouw ‘moeiteloos briljant’? • Inzicht door veel te doen en plezier te hebben. Zowel ervaren als startende A-RMT-ers kunnen deelnemen. Als je eenmaal ‘goed’ bent, wil je toch alleen nog maar ‘beter’ worden?
6. Doorgroeien naar RM (hele dag)

Je bent een Kandidaat Makelaar (K-RMT’er) en je wilt doorgroeien naar een Register Makelaar (RM’er). Maar iets houd je tegen. Mogelijk schrikt het intensieve toetsingstraject je af of wil je er niet alleen, maar sámen aan werken. Om door te groeien naar een RM’er, dient een K-RMT’er de Praktijktoets Wonen met goed gevolg af te leggen. De Praktijktoets Wonen bestaat uit twee onderdelen, te weten:

 • Het kwalificerend portfolio;
 • De verkoopprijsindicatie.

Met de hercertificeringscursus ‘Doorgroeien naar RM’ word je als K-RMT’er op weg geholpen en gemotiveerd om de vakopleiding te doen.

Het programma voor deze dag bestaat uit vier delen:
1. Waarom makelaar worden? Je krijgt alle informatie over de Praktijktoets Wonen, informatie over de verkoopprijsindicatie en een productieschema met tips voor timemanagement.
2. Alle handelingsdelen uit het kwalificerend portfolio worden besproken op hoofdlijnen. Wat moet je hiervoor doen en welke vaardigheden moet je hiervoor laten zien?
3. Ter illustratie worden 2 handelingsdelen direct toegelicht en uitwerkt, namelijk de marktscan en verkoopdossier.
4. Als laatste krijg je uitleg over de praktijkopleiding, begeleiding, inspiratie, realisatie, extra handvatten zoals voorbeeldsjablonen en extra tips.

Het uitgangspunt bij deze cursus is dat je als cursist zelfstandig aan de slag gaat met je portfolio.
De bijeenkomsten vinden klassikaal en op locatie in den lande plaats met een maximumgroepsgrootte van 50 cursisten, waarbij de mogelijkheid bestaat om voor een sparring-opzet te kiezen met voldoende ruimte voor vragen.

Actualiteitentoets Wonen 2023 (telt mee voor hele dag)

Dit is een open boek toets (flextoets). De actualiteitentoets wonen bestaat uit 30 gesloten vragen. U hebt voor de toets 90 minuten de tijd. Om te slagen hebt u 18 punten van het maximaal te behalen puntenaantal nodig. Deze toets kan als alternatief dienen voor één reguliere hercertificeringsbijeenkomst in periode 11. De Actualiteitentoets mag in de periode tussen 01 februari en 31 januari slechts éénmalig worden gebruikt ter vervanging van een dag van de hercertificeringsbijeenkomsten. Meer informatie over de actualiteitentoets vindt u hier

Periode 10 (afgelopen)

LET OP: Deze periode is afgelopen en de nascholingscursussen worden niet meer aangeboden. Hebt u niet aan een van deze bijeenkomsten deelgenomen en dus niet aan uw nascholingsverplichting voldaan, dan hebt u nog tot twee jaar na uitschrijving uit het register de mogelijkheid om door middel van een vervangende opdracht alsnog aan uw verplichting te voldoen. U schrijft zich in via de webshop in uw SVMNIVO-account.

Klik HIER om de vervangende opdracht te bekijken. Let op: om de opdrachten in te leveren dient u zich eerst in te schrijven voor de vervangende opdracht via uw SVMNIVO account (zoals hierboven beschreven).

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor A-RMT’ers en K-RMT’ers die vanaf 1 augustus 2020 in het register worden ingeschreven of voor de A-RMT’ers en K-RMT’ers die de voorgaande periodes 1 t/m 9 hebben afgerond. Van de onderstaande bijeenkomsten moet de A-RMT’er in totaal één dag volgen om aan de nascholingsverplichting voor deze periode te voldoen. 

1. Makelen op niveau (hele dag)

Dagelijkse routines in de praktijk van de assistent en kandidaat-makelaar zijn een zegen en een vloek tegelijkertijd. Wat is een optimale dienstverlening? Hoe borg je de belangen en verwachtingen van je opdrachtgever en welke valkuilen treden hierbij op? Door het aan- en verkoopproces tegen het licht te houden komen alle aspecten aan bod: de voorbereiding, de opdrachtverwerving, de marketing, de uitvoering en afronding van de dienstverlening. Een goede mogelijkheid om onderscheidend te zijn is een opdrachtgever niet te bieden wat hij/zij vraagt, maar te bieden wat hij/zij nodig heeft. We gaan op zoek naar de vraag achter de vraag, stemmen de dienst boven de verwachting van de opdrachtgever af en stellen waar nodig onze routines altijd bij.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Aankoop/verkoopproces, intakegesprek, opdracht aankoop/verkoop en aankoop- en verkooptransacties
 • Openbare verkopingen
 • Hypotheekrecht en pandrecht
 • Marketing (-beleid)
 • Waarderen, waardebepalingsmethodieken en specifieke waarderingsaspecten
2. Discriminatie en ehtiek (hele dag)

Het imago van de vastgoedsector is niet altijd even gunstig geweest en het al dan niet ethisch handelen in de praktijk van de assistent en kandidaat-makelaar is al jaren onderdeel van gesprek in de maatschappij. Wat is ethisch handelen en wat betekent dit in de dagelijkse praktijk? Hoe verhouden moraal en ethiek zich met elkaar en waar worden grenzen overschreden? Wat is discriminatie, hoe herken je dit en hoe ga je discriminatie voorkomen? Aan de hand van morele en ethische thema’s, (tucht)rechtspraak en dillema’s uit de praktijk bespreken wij het thema discriminatie en de grens tussen ethisch en onethisch handelen. Immers: “Door het juiste te doen vreest gij niemand”.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Discriminatie, moraal en ethiek in theorie en de dagelijkse praktijk.
 • Discriminatie en ethische problematiek vanuit tuchtrechtelijk perspectief.
 • Ethiek en de WWFT.
 • Bewustwording van eigen handelen binnen ethische kaders.
3. Omgevingswet (hele dag)

1 januari 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De invoering van de Omgevingswet wordt wel vergeleken met de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en AMvB’s over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. En is dus voor iedereen die actief is in het vastgoed van groot belang. Of beter gezegd van ‘levensbelang’: zonder kennis van de Omgevingswet is het onmogelijk dat u straks uw werk goed kunt doen. Want na invoering is er geen bestemmingsplan meer. Is er geen omgevingsvergunning meer zoals wij die nu kennen. Is de regeling van het vergunningsvrije bouwen anders. Is de regeling van ‘planschade’ gewijzigd. Is er – in ieder geval op de wat langere termijn – een heel ander digitaal stelsel.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet
 • Praktische casussen uit de praktijk aan te geven welke veranderingen u te wachten staan
 • Goed kunt adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden de Omgevingswet
4. Data analyse

Door grondig en zorgvuldig gegevens te verzamelen en deze data te analyseren, kunt u relaties, patronen en trends vaststellen en evalueren in de woningmarkt. Deze gegevens kunt u gebruiken om conclusies te trekken en beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Tijdens de cursus krijgt u de opdracht om referenties, bestemmingsplan en bodeminfo te zoeken, de kadastrale recherche uit te voeren en op de juiste wijze te analyseren en interpreteren ent te verwerken in een taxatierapport of verkoopdossier.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kadaster
 • Grootschalige basis kaart (GBKN)
 • Gebruik Pdok
 • Gemeentelijke kwartaalcijfers
 • Referentieobjecten uit:
 • NVM
 • VBO
 • VGP
 • VIP
5. De klant van nu (hele dag)

Tijdens de Inman Connect in New York worden altijd vele nieuwe snufjes en handige werkwijzen besproken. Inspirerende sprekers presenteren het heden en de toekomst van de vastgoedmarkt. Wat zijn de belangrijkste zaken die van toepassing zijn voor de assistent of kandidaat- makelaar in Nederland? Onze docenten Ellen Mouthaan en Janetta Dorsman wonen de Inman Connect al jaren bij en praten jullie bij en vertalen het praktisch naar het werk van de assistent en kandidaatmakelaar.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Makelen in (Post) Corona tijdperk. Wat is er (blijvend) veranderd?
 • Wat zijn de verschillende wensen / eisen van uw klanten?
 • Wanneer en hoe zet je welke Social Media kanalen met succes in?
 • Stories: de hype voorbij, maar hoe doe ik dat?
 • Praktische tips voor het maken en inzetten van video in je werk als assistent of kandidaatmakelaar
 • Welke mogelijkheden biedt Funda die nog vaak onbenut blijven? Verschil met NVM / Niet- NVM
 • De beste tips & tricks van nu
6. De invloed van milieu op monumentale panden (hele dag)

De cursus is DE OPVOLGER van de cursus in het openluchtmuseum en vindt plaats in Buren. De cursus zal een interactieve dag zijn, waarbij binnen en buiten centraal staan. Binnen zal de dag op een interactieve wijze omlijst worden met theorie en veel praktijk casuïstieken. Buiten zullen meerdere karakteristiek monumentaal panden bezichtigd en bestudeerd worden. De assistent/kandidaat-makelaar kan een grote adviserende rol innemen en kan bewoners begeleiden in het herkennen van klimatologische problemen en het verbeteren van een woning. Ondertussen worden ook andere belangrijke bouwkundige zaken behandeld, zoals het energielabel en funderingsproblemen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het herkennen van bouwgebreken die direct of indirect veroorzaakt zijn door het veranderen van het klimaat
 • De invloed van het energielabel op de gebouwde omgeving
 • De vertaling van het energielabel naar de nta 8800
 • Het herkennen van ontwerp – en bouwfouten die problemen met het veranderen van het klimaat kunnen veroorzaken
 • Het kunnen herkennen van funderingsproblemen en gebreken
 • Het interpreteren van scheurvorming en dit herleiden naar eventuele fundering schade
Actualiteitentoets Wonen 2022 (telt mee voor hele dag)

Dit is een open boek toets (flextoets). De actualiteitentoets wonen bestaat uit 30 gesloten vragen. U hebt voor de toets 90 minuten de tijd. Om te slagen hebt u 18 punten van het maximaal te behalen puntenaantal nodig. Deze toets kan als alternatief dienen voor één reguliere hercertificeringsbijeenkomst in periode 10. De Actualiteitentoets mag in de periode tussen 01 februari en 31 januari slechts éénmalig worden gebruikt ter vervanging van een dag van de hercertificeringsbijeenkomsten. Meer informatie over de actualiteitentoets vindt u hier

Alternatieve bijeenkomsten

Voor K-RMT geregistreerden is er de mogelijkheid om cursussen voor de hercertificering van de kamer Wonen te kunnen volgen ten behoeve van de hercertificeringen voor periode 10 voor het K-RMT register. 

De onderdelen die kandidaten in 2021 mogen gebruiken voor hun K-RMT hercertificering zijn:

1. Bouwkunde & duurzaamheid in relatie tot financierbaarheid (dagdeel)

2. Juridische actualiteiten (dagdeel)

Let op: hebt u voor periode 9 reeds gebruik gemaakt van de onderwerpen van VastgoedCert van het jaar 2020, dan mag u de onderwerpen van 2021 niet weer voor dezelfde periode gebruiken. U mag deze dan wel voor periode 10 gebruiken.

Deelnemers die gebruik willen maken van deze mogelijkheid moeten binnen 30 dagen na het bijwonen van de cursus de toestemmingsverklaring samen met een kopie-factuur van de cursusinschrijving digitaal bij ons inleveren. De verantwoordelijkheid voor het tijdig inleveren van de toestemmingsverklaring ligt bij de kandidaat. De toestemmingsverklaring moet zowel door de docent van de cursus als door de kandidaat zijn ondertekend en het formulier moet juist zijn ingevuld. Daarnaast worden er administratiekosten in rekening gebracht voor de handmatige verwerking van de deelname in het account van de kandidaat. Deze kosten bedragen € 35,- exclusief btw per ingediende toestemmingsverklaring. U kunt de toestemmingsverklaring hier downloaden.

Periode 9 (afgelopen)

LET OP: Deze periode is afgelopen en de nascholingscursussen worden niet meer aangeboden. Hebt u niet aan een van deze bijeenkomsten deelgenomen en dus niet aan uw nascholingsverplichting voldaan, dan hebt u nog tot twee jaar na uitschrijving uit het register de mogelijkheid om door middel van een vervangende opdracht alsnog aan uw verplichting te voldoen. U schrijft zich in via uw account en kiest onder “inleverexamens –  inschrijven” de betreffende vervangende opdracht(en) voor periode 9.

Klik HIER om de vervangende opdracht te bekijken. Let op: om de opdrachten in te leveren dient u zich eerst in te schrijven voor de vervangende opdracht via uw SVMNIVO account (zoals hierboven beschreven).

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor -RMT’ers die vanaf 1 augustus 2019 in het register worden ingeschreven of voor de K-RMT’ers die de voorgaande periodes 1 t/m 8 hebben afgerond. Van de onderstaande bijeenkomsten moet de K-RMT’er in totaal twee dagen volgen om aan de nascholingsverplichting voor deze periode te voldoen. 

1. Vastgoed Fiscaal bekeken

In deze cursus wordt de fiscale actualiteit behandeld rondom vastgoed voor de inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, BTW en de erf- en schenkbelasting. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • De impact van de maatregelen uit het belastingplan 2019 op vastgoed.
 • De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting met aandacht voor het overgangsrecht voor de eigenwoningschuld en de invloed van het nieuwe huwelijksvermogensrecht op de eigenwoningregeling.
 • De definitie van een woning voor de overdrachtsbelasting aan de hand van recente jurisprudentie en aandacht voor de juiste werking van de doorverkooptermijn.
 • Aanpassing van de WET OB m.b.t. de definitie van bouwgrond voor de BTW n.a.v. Europese jurisprudentie en de samenloopregeling BTW en Overdrachtsbelasting
 • Waardering woning in de erf- en schenkbelasting, werking vruchtgebruik en bloot eigendom en samenloopregeling schenkbelasting en overdrachtsbelasting.
2. Vastgoed Juridisch bekeken (hele dag)

Het is belangrijk in de dagelijkse praktijk de nieuwste ontwikkelingen op juridisch gebied te kunnen toepassen. De volgende onderwerpen komen in deze cursus aan de orde:

 • Verjaring
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Appartementsrechten
 • Erfdienstbaarheden-erfdienstbaarheid
 • Burenrecht
 • Huurrecht
 • Erfpacht

De onderwerpen worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. U kunt uw opgedane kennis direct toepassen in de praktijk!

3. Vaardighedencursus – ‘Hoe overtuig ik mijn klanten?’ (hele dag)

In alle gesprekken is het belangrijk dat een assistent of kandidaat makelaar het gewenste resultaat behaalt. Hoe overtuigt hij de klant? Zowel bij telefoongesprekken als bijvoorbeeld bij bezichtigingen is het belangrijk hoe de ARMT-er of KRMT-er in het gesprek staat en weet wat hij wil bereiken. Zowel (ver)huur als (ver)koopsituaties worden behandeld. De onderwerpen worden actief behandeld met opdrachten. U kunt uw opgedane kennis direct toepassen in de praktijk!

4. Praktijkdag Nieuwbouw (halve dag) altijd in combinatie met de e-learning ‘Appartementsrechten / VvE’ (halve dag)

Deze hercertificering bestaat uit twee onderdelen:

1. U schrijft zich in voor de Praktijkdag Nieuwbouw. Deze cursus duurt een halve dag.

2. Na inschrijving voor deze cursus krijgt u ook toegang tot een e-learning met een vragenlijst. De e-learning is via deze website te benaderen: https://examenomgeving.svmnivo.nl 

Deze e-learning, genaamd ‘Appartementsrechten / VvE’, kunt u volledig thuis afronden. De e-learning kunt u dus doorlopen wanneer u zelf wilt. Zodra beide onderdelen zijn voltooid (dus: u hebt de vaardighedencursus van begin tot eind bijgewoond en u hebt de e-learning met vragenlijst behaald) worden de hercertificeringsonderdelen als één hele dag in het account verwerkt.

Informatie Praktijkdag Nieuwbouw:

Tijdens deze bijeenkomst neemt de cursusleider u mee in de geschiedenis van het betreffende nieuwbouwproject. In deze cursus wordt besproken wat precies de rol van de makelaar is in het ontwikkeltraject en wat  de toegevoegde waarde van u als makelaar is bij zo’n ontwikkeltraject. Ook gaat u mee het bouwterrein op en gaat u daarna zelf aan de slag met opdrachten. Het is dus wel belangrijk om er rekening mee te houden dat u een stuk moet lopen en dat niet alle wegen waar u loopt verhard zijn.

Informatie e-learning met vragenlijst ‘Appartementsrechten / VvE’:

Bij het kopen van een complex dat onderdeel is van een groter gebouw, koopt een koper eigenlijk een appartementsrecht. Dat betekent dat er juridisch eigenlijk twee dingen gekocht worden: een deel mede-eigendom van het hele gebouw en het recht om het complex te mogen gebruiken. Wat zijn dan de verantwoordelijkheden van de eigenaren? Wat is daarin de rol van de (assistent/kandidaat) makelaar? Allemaal praktische vragen die binnen deze e-learning aan de hand van praktijkvoorbeelden doorgenomen worden. De e-learning bestaat uit 5 modules waarin de verschillende onderdelen van het appartementsrecht en de VvE aan bod komen.

Na afloop van de E-learning:

 • Weet de cursist wat het appartementsrecht inhoudt.
 • Begrijpt de cursist dat andere rechten het appartementsrecht beïnvloeden.
 • Weet de cursist hoe een VvE tot stand komt.
 • Begrijpt de cursist het besluitvormingsproces binnen een VvE.
 • Weet de cursist wat de wet verbetering functioneren VvE inhoudt.
 • Begrijpt de cursist hoe de makelardij of taxatiebranche te maken kan krijgen met het appartementsrecht en de VvE.
 • Weet de cursist wat de belangrijkste aandachtspunten zijn op het gebied van appartementsrecht en VvE en hoe hiermee om te gaan.
Actualiteitentoets periode 9 (telt mee voor hele dag)

Dit is een open boek toets (flextoets). De actualiteitentoets bestaat uit 30 gesloten vragen. U hebt voor de toets 90 minuten de tijd. Om te slagen hebt u 18 punten van het maximaal te behalen puntenaantal nodig. Deze toets kan als alternatief dienen voor één reguliere hercertificeringsbijeenkomst in periode 9.

De leerstof bestaat uit de volgende documenten. U mag deze documenten uitprinten en bij het examen erbij houden:

– Syllabus Wonen 2020

Alternatieve bijeenkomsten

Voor K-RMT geregistreerden is er de mogelijkheid om cursussen voor de hercertificering van de kamer Wonen te kunnen volgen ten behoeve van de hercertificeringen voor periode 9 voor het K-RMT register. 

De onderdelen die kandidaten in 2020 mogen gebruiken voor hun K-RMT hercertificering zijn:

1. Inmeten gebruiksoppervlakte + gebruik elektrotechnische databases (dagdeel)

2. Bodem- en funderingsproblematiek (dagdeel)

Let op: hebt u voor periode 8 reeds gebruik gemaakt van de onderwerpen van VastgoedCert van het jaar 2019, dan mag u de onderwerpen van 2020 niet weer voor dezelfde periode gebruiken. U mag deze dan wel voor periode 9 gebruiken.

Deelnemers die gebruik willen maken van deze mogelijkheid moeten binnen 30 dagen na het bijwonen van de cursus de toestemmingsverklaring samen met een kopie-factuur van de cursusinschrijving digitaal bij ons inleveren. De verantwoordelijkheid voor het tijdig inleveren van de toetsemmingsverklaring ligt bij de kandidaat. De toestemmingsverklaring moet zowel door de docent van de cursus als door de kandidaat zijn ondertekend en het formulier moet juist zijn ingevuld. Daarnaast worden er administratiekosten in rekening gebracht voor de handmatige verwerking van de deelname in het account van de kandidaat. Deze kosten bedragen € 35,- exclusief btw per ingediende toestemmingsverklaring. 

U kunt de toestemmingsverklaring hier downloaden.

Overgangsregeling 2022 t/m 2024

Er is een overgangsregeling vastgesteld om de registratieperiodes gelijk te trekken naar kalenderjaren. Hoe deze regeling eruit ziet kunt u hier vinden: https://www.vastgoedcert.nl/kandidaat-makelaar/hercertificeren/ 

Iedere Kandidaat-Makelaar heeft de volgende nascholingsverplichting:

 • 2 cursusdagen periode 11: te volgen van 01.08.2021 t/m 31.12.2023
 • 2 cursusdagen periode 12: te volgen van 01.08.2022 t/m 31.12.2024
 • 2 cursusdagen Nascholing 2024: te volgen van 01.01.2024 t/m 31.12.2024

Vanaf 1 januari 2024 vervallen de ‘periodes’ en noemen we het ‘nascholing 2024’.