Home

Niveaumeting Theorie Register-Makelaar

De Niveaumeting Theorie Register-Makelaar

De Niveaumeting Theorie Register-Makelaar bestaat uit twee onderdelen, te weten:

 

1. Basistheorie Vastgoeddeskundige, verdeeld over de modules:
  • Bouwkunde
  • Rechten
  • Financiën (incl. Vastgoedeconomie en Fiscaliteiten)

2. Specialisatie (o.a. praktijkleer en kamerspecifieke actualiteiten)

In de Niveaumeting worden onder andere de leerresultaten uit het kwalificatiedossier getoetst. In het kwalificatiedossier wordt per leerresultaat aangegeven welke kennis en vaardigheden onder het leerresultaat vallen. Dit worden toetstermen genoemd. Aan elke toetsterm hangt een niveau waarop de toetsterm getoetst wordt. Voor de hercertificering is gekozen om de toetstermen van de niveaus kennis (K) en begrip (B) achterwege te laten. De toetstermen op het niveau van toepassing (T), analyse (A), synthese (S) en evaluatie (E) worden wel meegenomen in het Niveaumeting. Van de gecertificeerden wordt tenslotte niet zozeer hele specifieke feitenkennis verwacht, maar met name dat ze hun kennis en inzicht kunnen toepassen in praktijksituaties.
Daarnaast worden in de Niveaumeting altijd ook de verplichte onderwerpen van de actualiteiten van de afgelopen vier jaar meegenomen. Denk hierbij aan de onderwerpen die in de hercertificering ‘oude stijl’ getoetst worden/werden via de actualiteitentoets. Het gaat voor de Niveaumeting Theorie in het jaar 2021 om de actualiteiten van 2017 t/m 2020. Hierin zijn de actualiteiten van 2021 niet meegenomen, omdat de scholing hiervan pas in 2021 start. De inhoud van het actualiteitengedeelte in de Niveaumeting Theorie verschilt per jaar en zal er voor de komende vier jaren zo uit komen te zien:
  • Theorie 2021: actualiteiten van 2017 t/m 2020
  • Theorie 2022: actualiteiten van 2018 t/m 2021
  • Theorie 2023: actualiteiten van 2019 t/m 2022
  • Etc.
Documenten
De leerdoelendocumenten van de Niveaumeting kunt u vinden onder Downloads.
Bij de Niveaumeting Theorie Register-Makelaar wordt een formuleblad verstrekt. Deze kunt u tevens raadplegen onder Downloads.
Niveaumeting boeken

Bij het boeken van de Niveaumeting Theorie Register-Makelaar kunt u kiezen tussen de Niveaumeting 1 module en 2 modules. Indien u twee Niveaumetingen wilt boeken, kiest u voor de Niveaumeting 2 modules. U boekt dan de twee modules, bijvoorbeeld Basis en Wonen in één keer. De afname van beide modules hoeven niet op dezelfde dag plaats te vinden; u kunt voor beide modules een apart moment kiezen. Indien u slechts één losse Niveaumeting wil boeken, bijvoorbeeld Bedrijfsmatig Vastgoed, dan kiest u voor 1 module.

Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 45
Cesuur: 55% per module (8,25 punten)
Hulpmiddelen:
– Wettenbundel*
– Rekenmachine**

* Gebonden wettenbundels, mits daarin geen aantekeningen voorkomen en er zich geen andere (tab)bladen in bevinden dan door de uitgever zijn aangebracht. Onderstrepingen of markeringen (met gekleurde stift) worden niet als aantekeningen aangemerkt.

** Niet-programmeerbare rekenmachine (bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld).
Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 45 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 55% (16,5 punten)
Hulpmiddelen:
– Wettenbundel*
– Rekenmachine**

* Gebonden wettenbundels, mits daarin geen aantekeningen voorkomen en er zich geen andere (tab)bladen in bevinden dan door de uitgever zijn aangebracht. Onderstrepingen of markeringen (met gekleurde stift) worden niet als aantekeningen aangemerkt.

** Niet-programmeerbare rekenmachine (bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld).
Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 45 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 55% (16,5 punten)
Hulpmiddelen:
– Wettenbundel*
– Rekenmachine**

* Gebonden wettenbundels, mits daarin geen aantekeningen voorkomen en er zich geen andere (tab)bladen in bevinden dan door de uitgever zijn aangebracht. Onderstrepingen of markeringen (met gekleurde stift) worden niet als aantekeningen aangemerkt.

** Niet-programmeerbare rekenmachine (bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld).
Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 45 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 55% (16,5 punten)
Hulpmiddelen:
– Wettenbundel*
– Rekenmachine**

* Gebonden wettenbundels, mits daarin geen aantekeningen voorkomen en er zich geen andere (tab)bladen in bevinden dan door de uitgever zijn aangebracht. Onderstrepingen of markeringen (met gekleurde stift) worden niet als aantekeningen aangemerkt.

** Niet-programmeerbare rekenmachine (bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld).

Pre-niveaumeting

Om een indruk te krijgen hoe de niveaumeting in elkaar zit, kunt u gebruik maken van de pre-niveaumeting die wij beschikbaar stellen.

De pre-niveaumeting biedt een goede voorbereiding op de niveaumeting. Tegen betaling kunt u de pre-niveaumeting ontvangen met daarin vragen van hetzelfde niveau als de te maken niveaumeting. De pre-niveaumeting bestelt u via uw account.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de demotoetsen voor de Niveaumeting Basis, Niveaumeting Wonen en Niveaumeting Bedrijfsmatig Vastgoed om uw kennis van de basistheorie en specialisatie wonen en/of bv nog eens te testen. Deze demotoetsen zijn gebaseerd op de toetstermen die ook aan bod komen in de niveaumeting. Wel is het mogelijk dat de verdeling van onderwerpen in de demo-niveaumeting afwijkt van de verdeling zoals die in de daadwerkelijke niveaumeting wordt toegepast.