Home

De Niveaumeting Vakvaardigheden

De Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden is bedoeld voor gecertificeerden die geregistreerd staan in het register Makelaar van VastgoedCert. In jaar 3 of 4 van de hercertificeringsperiode dient de Register-Makelaar deze Niveaumeting af te leggen. Deze Niveaumeting bestaat uit twee onderdelen:

 

Dit onderdeel bestaat uit een praktijkopdracht waarin gevraagd wordt om een verkoopprijsindicatie/Broker’s Opinion of Value (inclusief marketingplan) te maken.

Cesuur Praktische vaardigheden: 70%

Dit onderdeel bestaat uit twee opdrachten. Het gaat in dit onderdeel om de best practice, waarbij gezocht wordt naar het antwoord dat het beste past en daarmee het meest effectief is in de gegeven situatie.

  1. Situatiebeoordelingstest: meest passende reactie/handelingswijze kiezen in de gegeven praktijksituaties;
  2. Simulatietest: het voeren van een gesprek met een digitale gesprekspartner.
  • Duur situatie beoordelingstest: 45 minuten
  • Duur simulatietest: 30 minuten

Cesuur Sociaal-emotionele vaardigheden: 70%

 

Let op: Makelaars die in meerdere kamers staan ingeschreven hoeven de module Sociaal-emotionele vaardigheden maar voor één kamer te maken.

Voorbeeld:

U bent makelaar en staat zowel in de kamer wonen als in de kamer BV ingeschreven. Dat betekent dat u voor beide kamers de praktische vaardigheden moet maken (VPI en BOV). Voor de sociaal-emotionele vaardigheden kunt u vervolgens kiezen of u die van wonen of die van BV gaat maken. Kies hiervoor voor de kamer waarin u het meest actief bent.

Hoe werkt dat dan in de webshop? Stel u kiest ervoor om voor de kamer BV de gehele Niveaumeting Vakvaardigheden te maken en voor de kamer Wonen alleen de module praktische vaardigheden. Dan boekt u in de webshop:

  • Niveaumeting Vakvaardigheden – BV (2 modules);
  • Niveaumeting Vakvaardigheden – Wonen (losse module Praktische Vaardigheden).
Niveaumeting boeken

Bij het boeken van de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden kiest u voor de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden.

Na het boeken van de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden ontvangt u een link en inloggegevens voor de examenomgeving. Via deze link kunt u deelnemen aan het toezichtsysteem, waarna u toegang krijgt tot het examen. U kunt het examen op een zelf gepland moment doen.

Let op: alhoewel u toegang blijft behouden tot de examenomgeving gedurende 12 maanden kunt u de examenonderdelen slechts éénmalig afnemen. Mocht u het examen niet behalen dient u zich opnieuw in te schrijven voor de desbetreffende Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden. 

Uitslag
Binnen zes weken na het inleveren van uw laatste opdracht ontvangt u het resultaat van uw Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden.
Op dit moment geldt dit enkel voor de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden Wonen.
Scoort u op alle onderdelen van de Niveaumeting Vakvaardigheden boven de vastgestelde cesuur, dan hebt u voldaan aan de hercertificering voor het derde jaar van je certificatieperiode. U hebt dan geen PE-verplichting meer. Haalt u één of meerdere onderdelen niet, dan krijgt u daarvoor een Bindend StudieAdvies (BSA). Dit advies dient u in de loop van de jaren 4 en 5 van uw certificatieperiode op te volgen. Hebt u dit gedaan, dan hebt u aan uw hercertificering voldaan. Ook kunt u ervoor kiezen om de Niveaumeting Vakvaardigheden te herkansen. 
Documenten
De leerdoelendocumenten en handboeken van de Niveaumeting Vakvaardigheden kunt u vinden onder Documenten.

Preniveaumeting

Om een indruk te krijgen hoe de niveaumeting in elkaar zit, kunt u gebruik maken van de preniveaumeting die wij beschikbaar stellen.

De preniveaumeting biedt een goede voorbereiding op de niveaumeting. Tegen betaling kunt u de preniveaumeting ontvangen met daarin vragen van hetzelfde niveau als de te maken niveaumeting. De preniveaumeting bestelt u via uw account.

Daarnaast kunt u bij de demotoetsen een voorbeeld zien van de gespreksimulatie.