Home

De Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden

De Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden is bedoeld voor gecertificeerden die geregistreerd staan in het register Makelaar van VastgoedCert. Deze Niveaumeting bestaat uit twee onderdelen:

1. Praktische vaardigheden
Dit onderdeel bestaat uit een praktijkopdracht waarin gevraagd wordt om een verkoopprijsindicatie/Broker’s Opinion of Value (inclusief marketingplan) te maken.

2. Sociaal-emotionele vaardigheden
Dit onderdeel bestaat uit twee opdrachten. Het gaat in dit onderdeel om de best practice, waarbij gezocht wordt naar het antwoord dat het beste past en daarmee het meest effectief is in de gegeven situatie.

a. Situatiebeoordelingstest: meest passende reactie/handelingswijze kiezen in de gegeven praktijksituaties;
b. Simulatietest: het voeren van een gesprek met een digitale gesprekspartner.

In de Niveaumeting worden onder andere de leerresultaten uit het kwalificatiedossier getoetst. In het kwalificatiedossier wordt per leerresultaat aangegeven welke kennis en vaardigheden onder het leerresultaat vallen. Dit worden toetstermen genoemd. Aan elke toetsterm hangt een niveau waarop de toetsterm getoetst wordt. Voor de hercertificering is gekozen om de toetstermen van de niveaus kennis (K) en begrip (B) achterwege te laten. De toetstermen op het niveau van toepassing (T), analyse (A), synthese (S) en evaluatie (E) worden wel meegenomen in het Niveaumeting. Van de gecertificeerden wordt tenslotte niet zozeer hele specifieke feitenkennis verwacht, maar met name dat ze hun kennis en inzicht kunnen toepassen in praktijksituaties.

Documenten
De leerdoelendocumenten van de Niveaumeting kunt u vinden onder Downloads
Niveaumeting boeken

Bij het boeken van de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden kiest u voor de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden.

Na het boeken van de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden ontvangt u een link en inloggegevens voor de examenomgeving. Via deze link kunt u deelnemen aan het toezichtsysteem, waarna u toegang krijgt tot het examen. U kunt het examen op een zelf gepland moment doen.

Let op: alhoewel u toegang blijft behouden tot de examenomgeving gedurende 3 maanden kunt u de examenonderdelen slechts éénmalig afnemen. Mocht u het examen niet behalen dient u zich opnieuw in te schrijven voor de desbetreffende Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden.

Uitslag
Binnen zes weken na het inleveren van uw laatste opdracht ontvangt u het resultaat van uw Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden.
Op dit moment geldt dit enkel voor de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden Wonen.
Klik hier voor meer informatie
De Niveaumeting Vakvaardigheden Register-Makelaar Wonen bestaat uit twee onderdelen, welke bestaan uit drie praktische opdrachten:
1. Praktische vaardigheden
Het maken van een verkoopprijsindicatie (VPI)
Cesuur: 70%
2. Sociaal-emotionele vaardigheden
Situatiebeoordelingstest
Examenduur: 45 minuten
Aantal vragen: 15
Simulatietest
Dit onderdeel is een digitale simulatie van een gesprek met een klant. Hierbij worden verschillende gespreksvaardigheden en specifieke vaardigheden voor gespreksvoering in de makelaardij getoetst.
Examenduur: 30 minuten
Cesuur Situatiebeoordelingstest en Simulatietest gezamelijk: 70%
Klik hier voor meer informatie
De Niveaumeting Vakvaardigheden Register-Makelaar BV bestaat uit twee onderdelen, welke bestaan uit drie praktische opdrachten:
1. Praktische vaardigheden
Het maken van een Broker’s Opinion of Value (BOV)
Cesuur: 70%
2. Sociaal-emotionele vaardigheden
Situatiebeoordelingstest
Examenduur: 45 minuten
Aantal vragen: 15
Simulatietest
Dit onderdeel is een digitale simulatie van een gesprek met een klant. Hierbij worden verschillende gespreksvaardigheden en specifieke vaardigheden voor gespreksvoering in de makelaardij getoetst.
Examenduur: 30 minuten
Cesuur Situatiebeoordelingstest en Simulatietest gezamelijk: 70%
Klik hier voor meer informatie
De Niveaumeting Vakvaardigheden Register-Makelaar LV bestaat uit twee onderdelen, welke bestaan uit drie praktische opdrachten:
1. Praktische vaardigheden
Het maken van een verkoopprijsindicatie (VPI)
Cesuur: 70%
2. Sociaal-emotionele vaardigheden
Situatiebeoordelingstest
Examenduur: 45 minuten
Aantal vragen: 15
Simulatietest
Dit onderdeel is een digitale simulatie van een gesprek met een klant. Hierbij worden verschillende gespreksvaardigheden en specifieke vaardigheden voor gespreksvoering in de makelaardij getoetst.
Examenduur: 30 minuten
Cesuur Situatiebeoordelingstest en Simulatietest gezamelijk: 70%

Preniveaumeting

Om een indruk te krijgen hoe de niveaumeting in elkaar zit, kunt u gebruik maken van de preniveaumeting die wij beschikbaar stellen.

De preniveaumeting biedt een goede voorbereiding op de niveaumeting. Tegen betaling kunt u de preniveaumeting ontvangen met daarin vragen van hetzelfde niveau als de te maken niveaumeting. De preniveaumeting bestelt u via uw account.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de demotoetsen voor de Niveaumeting Vakvaardigheden Wonen en de Niveaumeting Vakvaardigheden Bedrijfsmatig Vastgoed om uw kennis van de basistheorie en specialisatie wonen en/of bv nog eens te testen. Deze demotoetsen zijn gebaseerd op de toetstermen die ook aan bod komen in de niveaumeting. Wel is het mogelijk dat de verdeling van onderwerpen in de demo-niveaumeting afwijkt van de verdeling zoals die in de daadwerkelijke niveaumeting wordt toegepast.