Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!
Proefles Makelaardij Banner NVM.SOM

Te downloaden

Assistent Makelaar Wonen

In samenwerking met de brancheorganisaties NVM en Ecabo en verschillende opleidingsinstituten is het examen Assistent-Makelaar ontwikkeld.

Beroepscompetentieprofiel

Raadpleeg hier het beroepscompetentieprofiel voor de Kandidaat Register-Makelaar/Taxateur en de Makelaar Wonen, BV of LV.

Betalingsverklaring

SVMNIVO hanteert de regel dat facturen in principe enkel aan de kandidaat zelf worden gezonden. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, dan kan de kandidaat een verzoek doen tot een aangepaste factuur.

Betalingsvoorschriften

SVMNIVO hanteert de betalingsvoorschriften zoals omschreven in de bijlage. Bij iedere boeking dient de kandidaat te bevestigen dat hij zich aan deze voorschriften houdt.

Demotoetsen en proeftoetsen

Een demotoets van SVMNIVO is bedoeld om een indruk te krijgen van het toetssysteem. De demotoets kan afwijken van de toetsmatrijs en kan minder actueel zijn. Er zijn ook proeftoetsen tegen betaling beschikbaar. Proeftoetsen geven een exact beeld van de werkelijke toets.

Eind- en toetstermen

De examens van SVMNIVO zijn gebaseerd op de eindtermen en toetsmatrijzen die door VastgoedCert zijn vastgesteld.

Hercertificering

Voor hercertificering van VastgoedCert en de permanente educatie voor NRVT bent u verplicht, binnen de hercertificeringsperiode cursusen te volgen of een toets af te leggen.

Inzage foutief beantwoorde vragen

Raadpleeg de informatie over de mogelijkheid van het inzien van uw gemaakte examenwerk. Wilt u uw foutief beantwoorde vragen komen inzien? Vul dan het aanmeldingsformulier in.

Nivometing

De Nivometing is een traject voor speciale doelgroepen die willen instromen op basis van ervaring.

Praktijktoetsen

In opdracht van de Stichting VastgoedCert biedt SVMNIVO de Praktijktoetsen Wonen, BV en LV aan.

Reglementen

SVMNIVO hanteert verschillende reglementen. Van iedere kandidaat wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van deze reglementen.

Schriftelijke examens in-company

Informeer bij SVMNIVO naar de mogelijkheid om een examen in-company af te nemen. Voor het examineren van meerdere kandidaten tegelijk is dit een prima alternatief.

Vrijstellingen documenten

Raadpleeg hier documenten m.b.t. het aanvragen van vrijstellingen voor theorie-examens van SVMNIVO.

Wetswijzigingen

Per 15 oktober van elk jaar worden de Flextoetsen® aangepast als gevolg van nieuwe of gewijzigde wetgeving indien de inwerkingtreding of de intrekking van een wet is bepaald op 1 april van dat jaar of eerder.

Woningmarktconsultant

De tweejarige opleiding tot Woningmarktconsultant (WMC) van het opleidingsinstituut Academie voor Vastgoed wordt afgesloten met het schrijven van een scriptie en een mondelinge verdediging van deze scriptie.

Vakbekwaamheidsexamens

Alle informatie over het vakbekwaamheidsexamen vindt u op deze pagina.

VvE beheerder

Het normdocument en het opdrachtenboek van de praktijktoets vindt u op deze pagina.

Verzoek wijziging persoonsgegevens

Het formulier om een verzoek in te dienen voor het wijzigen van uw persoonsgegevens vindt u op deze pagina.

SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60