Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!
Banner NVM.SOM Proefles Makelaardij

Ook iets te examineren?

SVMNIVO toetst de vakbekwaamheid van personen in opdracht van derden. SVMNIVO examineert voor de vastgoedbranche, maar is ook bereid voor andere branches/organisaties te examineren.

Ambitie SVMNIVO

SVMNIVO heeft de ambitie om haar pakket aan dienstverlening uit te breiden naar sectoren grenzend aan de vastgoedsector. SVMNIVO beschikt daartoe over ruime ervaring met verschillende toetsvormen en toetsing op het niveau van MBO tot post-HBO, alsmede over een omvangrijk netwerk van inhoudelijk deskundigen. Desgewenst zal SVMNIVO binnenkort in staat zijn, om behalve als exameninstelling, ook als certificerende instelling (CI) in het kader van persoonscertificatie (ISO 17024) op te treden. Het combineren van exameninstelling en CI wordt door de Raad van Accreditatie aangemoedigd; SVMNIVO voldoet al aan vrijwel alle accreditatie-eisen. Verder is SVMNIVO bereid, al dan niet samen met opdrachtgevers, te investeren in de ontwikkeling van nieuwe examenproducten en -diensten.

Ook iets te examineren?

Indien u op zoek bent naar een organisatie die uw medewerkers, relaties, cursisten etc. onafhankelijk wil toetsen, neem dan contact met ons op. Met elkaar kan worden bekeken of SVMNIVO een speciaal op uw wensen toegesneden toetsingssysteem kan ontwikkelen en uitvoeren. SVMNIVO zal in eerste instantie in nauw overleg met de opdrachtgever eindtermen formuleren waarop de kandidaat moet worden getoetst. Indien gewenst kan SVMNIVO,voorafgaand aan de toetsing door SVMNIVO, contacten leggen met opleiders die het opleidingstraject samenstellen dat aansluit op de eindtermen.

Wilt u 'iets' doen met examinering/toetsing, maar u weet niet hoe u het aan moet pakken, neem dan gerust contact op met de algemeen directeur van SVMNIVO. Hij is graag bereid met u van gedachten te wisselen over uw ideeën en wil graag onderzoeken waarmee SVMNIVO u van dienst kan zijn.


SVMNIVO biedt ook deeldiensten aan derden aan. Men kan SVMNIVO inroepen voor het samenstellen van examens, maar ook voor bijvoorbeeld het organiseren van examens/toetsen, het verwerken van MC-formulieren, het registreren van kandidaatgegevens, etc. Neem gerust contact op met de algemeen directeur om uw wensen en ideeën met hem te bespreken.

SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60