Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!
Banner NVM.SOM Proefles Makelaardij

Hercertificering LV

Kerninformatie

Omschrijving Actualiteiten Landelijk Vastgoed
Stof O.b.v. Actualiteiten LV
Duur in min. 60
Vorm mondeling
Hulpmiddelen 3
Prijs Klik hier voor de tarievenlijst

Uitleg hulpmiddelen:
1: gebonden wetbundels
2: niet programmeerbare rekenmachine (Bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld)
3: de syllabus en de daarin genoemde aanbevolen literatuur

Examen doen

Inhoud, vorm van de toets

De hercertificeringtoets Actualiteit Landelijk Vastgoed is gebaseerd op de toetstermen zoals vermeld in de syllabus van VastgoedCert.
Bekijk de syllabus zodat u exact weet welke stof onderdeel uitmaakt van deze toets.

Deze toets wordt uitsluitend mondeling afgenomen, door twee vakinhoudelijk deskundigen. De toets wordt met een camera opgenomen.

Inschrijven examen

De kandidaat kan een mondeling examen boeken door via onderstaande link een e-mail te sturen naar SVMNIVO.
Wij verzamelen een aantal aanmeldingen en laten de kandidaat zo spoedig mogelijk weten wanneer hij/zij de toets kan afleggen. Tussen aanmelden en het afleggen van de toets kunnen enkele maanden tijd zitten.

Uitslagen

Binnen vier weken ontvangt de kandidaat de uitslag van het mondelinge examen. Mochten er alsnog meldingen van onregelmatigheden (o.a. fraude) bij SVMNIVO binnenkomen, dan kan de uitslag ongeldig worden verklaard.

Als de kandidaat is geslaagd voor de Flextoets, dan wordt het certficaat geregistreerd in zijn account.

SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60