Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!
Proefles Makelaardij Banner NVM.SOM

Hercertificeringssysteem ARMT en KRMT in vogelvlucht

Iedereen die is opgenomen in het ARMT of KRMT register moet aan de hercertificeringsverplichting voldoen. In vogelvlucht ziet het systeem er als volgt uit.

Een ingeschrevene in het ARMT register staat maximaal 12 maanden in het register. Na die twaalf maanden zal gecontroleerd worden of de ingeschrevene aan de hercertificering heeft voldaan. Indien dit het geval is, staat men weer voor 12 maanden in het register. Let op: het is geen kalenderjaar, maar 12 maanden. Dus voor iedereen die is opgenomen in het register, kan het moment waarop wordt getoetst of er aan de verplichten is voldaan verschillend zijn.

De ARMT'er moet minimaal 1 dag naar een hercertificeringscursus.
De ARMT'er die door middel van vrijstelling in het register is toegelaten, moet in zijn 1e periode 2 dagen naar een cursus.

De KRMT'er moet minimaal 2 dagen naar een hercertificeringscursus.

Foto catoonmannetje met stapel papier
SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60