Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!
Banner NVM.SOM Proefles Makelaardij

Hercertificering/PE

Hercertificering is nodig om de vakkennis van gecertificeerde makelaars en taxateurs actueel te houden. Door middel van hercertificering voldoen makelaars/taxateurs aan de educatieverplichtingen van diverse registers en/of vakgroepen.

Het zelfstudietraject bij SVMNIVO is geldig voor zowel het register van VastgoedCert en het NRVT als voor de Permanente Educatie van de NVM. De zogenoemde Actualiteitentoets van SVMNIVO kan de makelaar/taxateur thuis voorbereiden door middel van zelfstudie. Met één examen na zelfstudie kan de makelaar/taxateur dus al grotendeels klaar zijn met de jaarlijkse verplichtingen met betrekking tot hercertificering en permanente educatie. Het examen kan dagelijks worden afgelegd op één van de 35 toetslocaties van SVMNIVO.

Kerninformatie

In het Schema Hercertificering 2017 wordt overzichtelijk per kamer weergegeven welke mogelijkheden er zijn voor hercertificering.

Toetsen

Voor bepaalde kamers is het mogelijk een actualiteitentoets af te leggen. In het volgende overzicht staan de actualiteitentoetsen weergegeven die beschikbaar zijn voor Hercertificering 2017.

Omschrijving

Wonen

BV

Wonen + BV

Duur in min.

75

75

110

MC vragen

30

30

45

Cesuur*

18

18

27

Hulpmiddelen

Syllabus Wonen SVMNIVO

Wettenbundel
Niet-programmeerbare rekenmachine

Syllabus BV SVMNIVO

Wettenbundel
Niet-programmeerbare rekenmachine

Syllabus Wonen + BV SVMNIVO

Wettenbundel
Niet-programmeerbare rekenmachine

Prijs

zie tarievenlijst

zie tarievenlijst

zie tarievenlijst

De actualiteitentoets is op de syllabus van het betreffende jaar gebaseerd.

Voor hercertificering WOZ en LV is het mogelijk een mondelinge toets af te leggen. Meer informatie vindt u hierover in de link onderaan deze pagina.

Hercertificering 2017 - Onderwerpen

Voor de zelfstudie Wonen 2017 dient de Syllabus Wonen bestudeerd te worden (dit document mag u meenemen naar de toets), met als onderwerpen:

 • Juridische Actualiteiten: huur, bijzondere clausules en omgevingsrecht
 • Aankoop: aankoop, marketing en ethiek

Voor de zelfstudie Bedrijfsmatig Vastgoed 2017 dient de Syllabus BV bestudeerd te worden (dit document mag u meenemen naar de toets), met als onderwerpen:

 • Juridische Actualiteiten: huur, bijzondere clausules en omgevingsrecht
 • Vaardigheden: verkooptechnieken, gespreksvoering, onderhandelen en advisering

Indien een makelaar/taxateur zowel in de kamer Wonen als in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed staat ingeschreven dan kan dit in één toets worden afgelegd. Voor de zelfstudie Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed 2017 dient de Syllabus Combinatie Wonen + BV bestudeerd te worden (dit document mag u meenemen naar de toets).

 • Juridische Actualiteiten: huur, bijzondere clausules en omgevingsrecht
 • Aankoop: aankoop, marketing en ethiek
 • Vaardigheden: verkooptechnieken, gespreksvoering, onderhandelen en advisering

Pakketten

De toetsen tellen mee voor educatieverplichtingen van diverse registers en/of vakgroepen:

Wonen:

 1. VastgoedCert (toets voldoet aan de gehele hercertificeringsverplichting 2017 van VastgoedCert kamer Wonen)
 2. VastgoedCert en NVM PE (toets voldoet aan de gehele hercertificeringsverplichting 2017 van VastgoedCert kamer Wonen en telt als 12 van de 20 studie-uren voor de NVM)
 3. VastgoedCert, NVM PE en NRVT (toets voldoet aan de gehele verplichting van VastgoedCert, telt als 12 studie-uren voor de NVM en levert 12 punten voor facultatief en/of vrij deel NRVT)

Bedrijfsmatig Vastgoed:

 1. VastgoedCert (toets voldoet aan de gehele hercertificeringsverplichting 2017 van VastgoedCert kamer BV)
 2. VastgoedCert en NVM PE (toets voldoet aan de gehele hercertificeringsverplichting 2017 van VastgoedCert kamer BV en telt als 12 van de 20 studie-uren voor de NVM)
 3. VastgoedCert, NVM PE en NRVT (toets voldoet aan de gehele hercertificeringsverplichting 2017 van VastgoedCert kamer BV, telt als 12 studie-uren voor de NVM en levert 12 punten voor facultatief en/of vrij deel NRVT)

Combi Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed:

 1. VastgoedCert (toets voldoet aan de gehele hercertificeringsverplichting 2017 van VastgoedCert kamer BV en Wonen)
 2. VastgoedCert en NVM PE (toets voldoet aan de gehele hercertificeringsverplichting 2017 van VastgoedCert kamer BV en Wonen en telt als 18 studie-uren voor de NVM: de uren worden verdeeld 9 uur voor Wonen en 9 uur voor Busisness)
 3. VastgoedCert, NVM PE en NRVT (toets voldoet aan de gehele hercertificeringsverplichting 2017 van VastgoedCert kamer BV en Wonen, telt als 18 studie-uren voor de NVM: 9 uur voor Wonen en 9 uur voor Busisness, en 18 uur facultatief en/of vrij deel NRVT)

Zelfstudie of cursus?

VastgoedCert
Er zijn twee wegen geopend waarmee gecertificeerden hun vakbekwaamheid kunnen blijven aantonen.

 1. Cursussen: De ene weg bestaat uit het volgen van cursussen. Elke cursus duurt ten minste 4 dagdelen. Per certificatieperiode van 5 jaar moet er ten minste gedurende 4 jaar een cursus worden gevolgd (dus 16 dagdelen in 5 jaar). Vanaf 2008 geeft VastgoedCert jaarlijks een syllabus uit waarin de vastgestelde onderwerpen zijn beschreven.
 2. Zelfstudie: De andere weg is zelfstudie middels de SVMNIVO actualiteitentoets. Per 5 jaar moeten over dezelfde door VastgoedCert bepaalde onderwerpen 4 toetsen worden afgelegd, waarmee aan de hercertificeringseis is voldaan. Per jaar kan de gecertificeerde steeds kiezen uit een cursus of zelfstudie. Dus wanneer u dit jaar een toets aflegt, houdt u de optie open om volgend jaar een cursus te volgen en omgekeerd.

NRVT
Een Register-Taxateur moet een minimaal aantal uren aan PE-activiteiten besteden. (Eén uur staat gelijk aan één PE-punt.)

 1. Cursussen: In 2017 geldt voor alle Kamers een minimum aantal te behalen PE-punten van 20 punten. Dit bestaat uit een verplicht deel, facultatief deel en vrij deel. De uren kunnen worden ingevuld met cursussen uit het PE-cursusoverzicht zoals op de website van het NRVT is weergegeven.
 2. Zelfstudie + aanvullende cursus(sen): Eén van de mogelijkheden die onder het PE-cursusoverzicht van het NRVT valt is de SVMNIVO actualiteitentoets. Met het afleggen van deze toets zijn 12 PE-uren of PE-punten te behalen. De overige uren kan de taxateur opvullen met andere cursussen uit het overzicht.

Taxateur is ingeschreven in:

I. Verplichte uren

II. Facultatieve uren

III. Vrije uren

Totaal aantal uren

1 werkkamer

6

9

5

20

2 werkkamers

6+6

9

5

26

3 werkkamers

6+6+6

9

5

32

4 werkkamers

6+6+6+6

9

5

38

De toets Wonen of BV telt mee voor 12 uur verdeeld over het facultatieve en vrije deel. De gecombineerde toets Wonen + BV telt mee voor 18 uur verdeeld over het facultatieve en vrije deel.

NVM
De NVM-leden dienen zich te blijven ontwikkelen middels het volgen van Permanente Educatie (PE).

 1. Cursussen: De ene weg is het volgen van studie-uren middels cursussen, specialisaties door leerlijnen of e-learningtrajecten. Een NVM-lid (Wonen) moet minimaal 20 PE-uren per jaar behalen.
 2. Zelfstudie + aanvullende cursus(sen): Middels de zelfstudie SVMNIVO actualiteitentoets behalen makelaars/taxateurs al 12 studie-uren. De overige 8 uren dient de makelaar of taxateur te voldoen door middel van cursussen, bijeenkomsten e.d.
SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60