Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!
Banner NVM.SOM Proefles Makelaardij

Hercertificering/PE - VastgoedCert, NRVT (RM/RT)

Hercertificering is nodig om de vakkennis van gecertificeerde makelaars en taxateurs actueel te houden. Door middel van hercertificering voldoen makelaars/taxateurs aan de educatieverplichtingen van diverse registers en/of vakgroepen.

Het zelfstudietraject bij SVMNIVO is geldig voor zowel het register van VastgoedCert, als het NRVT. De zogenoemde Actualiteitentoets van SVMNIVO kan de makelaar/taxateur thuis voorbereiden door middel van zelfstudie. Met één examen na zelfstudie kan de makelaar/taxateur dus al klaar zijn met de jaarlijkse verplichtingen met betrekking tot hercertificering en permanente educatie. In 2018 dient ook de Niveaumeting te worden gemaakt. Deze toetsen kunnen dagelijks worden afgelegd op één van de 35 toetslocaties van SVMNIVO, ook thuis de Niveaumeting doen is mogelijk.

Kerninformatie

In het Schema Hercertificering 2018 wordt overzichtelijk per kamer weergegeven welke mogelijkheden er zijn voor hercertificering.

Toetsen

Voor Wonen en BV is het mogelijk een actualiteitentoets af te leggen. In het volgende overzicht staan de actualiteitentoetsen weergegeven die beschikbaar zijn voor Hercertificering 2018.

Omschrijving

Wonen

BV

Wonen + BV

Duur in min.

75

75

110

MC vragen

30

30

45

Cesuur*

18

18

27

Hulpmiddelen

Syllabus Wonen SVMNIVO

Wettenbundel
Niet-programmeerbare rekenmachine

Syllabus BV SVMNIVO

Wettenbundel
Niet-programmeerbare rekenmachine

Syllabus Wonen + BV SVMNIVO

Wettenbundel
Niet-programmeerbare rekenmachine

Prijs

zie tarievenlijst

zie tarievenlijst

zie tarievenlijst

De actualiteitentoets is op de syllabus van het betreffende jaar gebaseerd.

Voor hercertificering WOZ en LV is het mogelijk een mondelinge toets af te leggen. Meer informatie vindt u hierover in de link onderaan deze pagina.

Hercertificering 2018 - Onderwerpen

Voor de zelfstudie Wonen 2018 dient de syllabus Wonen en de achtergrondinformatie behorende bij de syllabus wonen bestudeerd te worden. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.

Voor de zelfstudie Bedrijfsmatig Vastgoed 2018 dient de syllabus BV en de achtergrondinformatie behorende bij de syllabus BV bestudeerd te worden. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.

Indien een makelaar/taxateur zowel in de kamer Wonen als in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed staat ingeschreven dan kan dit in één toets worden afgelegd. Voor de zelfstudie Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed 2018 dient de syllabus Combinatie Wonen + BV en de achtergrondinformatie behorende bij de syllabus Wonen + BV bestudeerd te worden. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.

Pakketten

Er zijn 3 pakketten. Wonen, BV en combi Wonen+ BV.

De toetsen tellen mee voor de educatieverplichtingen van VastgoedCert en NRVT. Met het afleggen van het zelfstudietraject en de Niveaumeting voldoet u volledig aan de verplichtingen voor beide registers.

Zelfstudie of cursus?

VastgoedCert
Er zijn twee wegen geopend waarmee gecertificeerden hun vakbekwaamheid kunnen blijven aantonen.

  1. Cursussen: De ene weg bestaat uit het volgen van cursussen. Elke cursus duurt ten minste 4 dagdelen. Per certificatieperiode van 5 jaar moet er ten minste gedurende 4 jaar een cursus worden gevolgd (dus 16 dagdelen in 5 jaar).
  2. Zelfstudie: De andere weg is zelfstudie middels de SVMNIVO actualiteitentoets. Per 5 jaar moeten over dezelfde door VastgoedCert bepaalde onderwerpen 4 toetsen worden afgelegd, waarmee aan de hercertificeringseis is voldaan. Per jaar kan de gecertificeerde steeds kiezen uit een cursus of zelfstudie. Dus wanneer u dit jaar een toets aflegt, houdt u de optie open om volgend jaar een cursus te volgen en omgekeerd.

NRVT
Een Register-Taxateur moet een minimaal aantal uren aan PE-activiteiten besteden. (Eén uur staat gelijk aan één PE-punt.)

  1. Cursussen: In 2018 geldt voor alle Kamers een minimum aantal te behalen PE-punten van 20 punten. Dit bestaat uit een verplicht deel, facultatief deel en vrij deel. De uren kunnen worden ingevuld met cursussen uit het PE-cursusoverzicht zoals op de website van het NRVT is weergegeven.
  2. Zelfstudie + aanvullende cursus(sen): Eén van de mogelijkheden die onder het PE-cursusoverzicht van het NRVT valt is de SVMNIVO actualiteitentoets.

Taxateur is ingeschreven in:

I. Verplichte uren

II. Facultatieve uren

III. Vrije uren

Totaal aantal uren

1 werkkamer

6

9

5

20

2 werkkamers

6+6

9

5

26

3 werkkamers

6+6+6

9

5

32

4 werkkamers

6+6+6+6

9

5

38

Examens

Klik hieronder voor meer informatie over de verschillende actualiteitenexamens.

SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60