Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!

Hercertificering Wonen + BV

Kerninformatie

De hercertificeringstoets Actualiteiten Wonen + BV is gebaseerd op de syllabus Wonen en BV van SVMNIVO voor het betreffende jaar.

Bekijk de syllabus van SVMNIVO zodat u exact weet welke stof onderdeel uitmaakt van deze Flextoets.

Omschrijving Actualiteiten Wonen + BV
Stof

Syllabus combinatie Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed

Duur in min. 110
Aantal vragen 45
Cesuur* 27
Vorm flextoets
Hulpmiddelen 3
Prijs Klik hier voor de tarievenlijst

* Als de cesuur bijvoorbeeld 27 is, dan betekent dat dat men met 27 goede antwoorden een 5,5 heeft behaald.

Uitleg hulpmiddelen:
1: gebonden wetbundels
2: niet programmeerbare rekenmachine (Bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld)
3: syllabi Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed

Examen doen

Inhoud en vorm van de toets

De inhoud van de toets is gebaseerd op de syllabi van VastgoedCert. De toets bestaat uit 45 vragen, waarbij verschillende vraagtypen aan bod komen. Om deze 45 vragen te beantwoorden heeft u 110 minuten de tijd. Deze toets is een zogenaamde 'open boek toets'. Dat betekent dat u de leermiddelen (de syllabi) mee mag nemen naar het testcentrum en de antwoorden in de leerboeken kunt opzoeken.

Inschrijven examen

Inschrijven voor de toets Actualiteiten Wonen + BV kan uitsluitend via uw account.
Nadat u bent ingelogd kiest u de bewuste Examengroep, de Flextoets en daarna geeft u aan in welke toetslocatie en op welk tijdstip u de toets wilt afleggen. De Flextoetsen kunnen 24 uur per dag geboekt worden.

Uitslagen

Direct na afloop van de toets wordt de definitieve uitslag verstrekt aan de kandidaat. Mochten er alsnog meldingen van onregelmatigheden (o.a. fraude) bij SVMNIVO binnen komen, dan kan de uitslag ongeldig worden verklaard.

Vanaf één dag nadat de Flextoets is afgelegd, kan de kandidaat het cijfer van deze Flextoets raadplegen via zijn/haar account.

Als de kandidaat is geslaagd voor de Flextoets, dan wordt het certficaat geregistreerd in zijn account.

Reglementen

Inzien foutief beantwoorde vragen

Kandidaten die een toets hebben afgelegd, worden in de gelegenheid gesteld om ten kantore van SVMNIVO op vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur de foutief beantwoorde vragen van een examen te komen inzien. Men kan hier tot uiterlijk woensdagmiddag 17.00 uur een afspraak voor maken voor de eerstvolgende vrijdag. Voor het inzien van de foutief beantwoorde vragen dient men een verklaring te tekenen. Hieronder kunt u die verklaring downloaden.

SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60