Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!

Vrijstellingen theorie-examens

Stel, u wilt gaan makelen en daarvoor geregistreerd staan als erkend gecertificeerd (assistent of kandidaat) makelaar. U hebt echter nog geen SVMNIVO-diploma, maar u hebt wel een erkend diploma elders behaald. Uw behaalde vak/opleiding kan overeenkomen met de examens van SVMNIVO. U kunt dan in aanmerking komen voor een vrijstelling voor één of meerdere theorie-examens van SVMNIVO. Op deze manier kunt u mogelijk sneller uw weg vervolgen naar het behalen van uw SVMNIVO-diploma.

Vrijstelling theorie-examens

Bij SVMNIVO kunt u een vrijstellingsverzoek indienen voor de theorie-examens.

U kunt een vrijstellingsverzoek indienen per theorie-examen. Daarbij voegt u bewijsmateriaal en vrijstellingsinformatie toe. Met de vrijstellingsinformatie toont u aan dat de inhoud van de onderwerpen/onderdelen van uw behaalde vak/opleiding overeenkomt met de meerderheid van de toetstermen van de onderwerpen uit de toetsmatrijs van het betreffende theorie-examen waar u een vrijstellingsverzoek voor indient. Met de meerderheid wordt bedoeld: minimaal 80% overeenkomst.

Inschrijven Vrijstellingsverzoek

 • Stap 1. Meld u aan via uw SVMNIVO-account.

 • Stap 2. Schrijf u in onder 'Inleverexamens' > 'Vrijstelling theorie-examens SVMNIVO'.

 • Stap 3. Kies voor een vrijstellingsverzoek het aantal modules.

 • Stap 4. U ontvangt via e-mail een link naar de inleveromgeving. Log in met gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Stap 5. Lees de informatie goed door en upload uw stukken, bestaande uit: 1) vrijstellingsverzoek, 2) vrijstellingsinformatie* en 3) bewijs van slagen.

 • Stap 6. Zodra de stukken zijn geüpload, wordt het verzoek in behandeling genomen. U ontvangt vervolgens een gemotiveerde beslissing van de Examencommissie. Dit kunt u verwachten binnen zes weken na het uploaden, mits het verzoek is ingediend conform gestelde eisen.

  * Vrijstellingsinformatie is bewijs dat de inhoud van de onderwerpen/onderdelen van uw behaalde vak/opleiding overeenkomt met de meerderheid van de toetstermen van de onderwerpen uit de toetsmatrijs van het betreffende theorie-examen waar u een vrijstellingsverzoek voor indient. Als vrijstellingsinformatie wordt geaccepteerd: een beschrijving van leerdoelen, eindtermen of toetstermen van examenstof van een behaald vak of opleiding in een examengids / studiegids / examenbeschrijving / studiebeschrijving geldend in het jaar waarin het betreffende vak of opleiding is behaald. Dit kan bijvoorbeeld een tekstbestand, screenshot, scan of verwijzing naar een website zijn.

Eisen

Let op, een vrijstellingsverzoek wordt alleen in behandeling genomen indien dit aan de eisen conform het Reglement Vrijstellingen voldoet. De belangrijkste eisen zijn:

 1. Het behaalde vak of de gevolgde opleiding dient door de overheid erkend te zijn en valt onder vavo, CREBO of CROHO.

 2. Het formulier vrijstellingsverzoek is correct en volledig ingevuld. Per theorie-examen dient een formulier ingevuld te worden.

 3. Voor elk behaald vak of elke gevolgde opleiding is een (gewaarmerkt) bewijs van slagen toegevoegd.

 4. Voor elk vrijstellingsverzoek per theorie-examen is vrijstellingsinformatie toegevoegd.

 5. Er dient betaald te zijn voordat een verzoek in behandeling kan worden genomen. Indien een verzoek wordt afgewezen, is er geen mogelijkheid tot restitutie van het inschrijvingstarief. Kosten voor het indienen van een vrijstellingsverzoek zijn dus onafhankelijk van het besluit.

Deze lijst is niet uitputtend, lees het reglement door voor alle voorwaarden.

Toegewezen vrijstellingen

De examencommissie besluit of uw verzoek wordt gehonoreerd. Indien uw vrijstelling is toegewezen voor één of meerdere theorie-examens, dan geldt deze vrijstelling zowel voor SVMNIVO als voor Stichting VastgoedCert.

Overweging

Lees deze informatie en het reglement goed door. Afhankelijk van uw verzoek, dient u na te gaan of het de moeite loont dit proces te starten in vergelijking met het maken van betreffende examen(s) waar u een verzoek voor zou willen indienen.

SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60