Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!

Hercertificering e-learning voor VastgoedCert

De Academie voor Vastgoed en SVMNIVO hebben samen een nieuwe manier van hercertificeren opgezet voor VastgoedCert. U hoeft geen bijeenkomst bij te wonen, maar kan middels een e-learningmodule en het maken van een examen een deel van uw jaarlijkse punten behalen. SVMNIVO draagt zorg voor de examenafname. Hierbij maken wij gebruik van onze allernieuwste examenvorm: de thuisexamens.

Inschrijven

U kunt het examen inplannen via uw persoonlijke account bij SVMNIVO. Hebt u nog geen account? Dan kunt u deze heel eenvoudig en snel aanmaken via de website.

Als u bent ingelogd in het account, kunt u zich inschrijven voor het thuisexamen van de e-learningmodule. U kunt voor dit examen betalen met de couponcode die u van de Academie voor Vastgoed hebt ontvangen.

Nadat u het examen hebt geboekt en gepland, ziet u in het boekingssysteem een examencode staan. Met deze code, die 90 dagen vanaf de boekingsdatum geldig is, kunt de examenafname starten. De code kunt u ook altijd weer terugvinden in uw persoonlijke account.

achterdelaptop

Verloop van het examen

Het examen kunt u thuis en op uw werk maken. De locatie maakt niet uit, zolang de examenomgeving maar voldoet aan onder andere de volgende eisen:

- De computer of laptop moet voorzien zijn van een webcam en een microfoon, en moet verbinding hebben met het internet.

- De examenomgeving moet schoon zijn. Er mogen dus geen spiekbriefjes of hulpmiddelen op het bureau liggen of aan de muur hangen.

- Er mogen geen andere personen in de buurt zijn.

Aanvullende eisen voor dit examen kunt u nalezen in het reglement thuisexamens.

De bovenstaande voorwaarden worden vastgelegd met de webcam. Ook tijdens het examen blijft de webcam opnames maken, en wordt het geluid in uw omgeving opgenomen. Dit wordt na afloop van uw examen doorgestuurd naar een externe toezichthouder die de opnames controleert en nagaat of de examenafname conform het vastgestelde protocol is verlopen. Ook kan de toezichthouder zien wat er op het computerscherm is gebeurd.

De examenafname verloopt zoals u gewend bent: u bent in een examenomgeving waar u iedere keer een vraag met een aantal antwoordopties voorgeschoteld krijgt. Deze vragen beantwoordt u, en als u klaar bent sluit u het examen af.

Uitslag

Het resultaat van het thuisexamen wordt pas definitief wanneer de toezichthouder de gemaakte opnames heeft bekeken. U ontvangt een e-mail zodra uw resultaat definitief is vastgesteld.

Herkansing?

Bent u gezakt voor de eerste examenpoging? U kunt dan via het SVMNIVO-account een tweede examenpoging inplannen. Deze herkansing is wel voor kosten van de examenkandidaat.

Technische problemen tijdens de afname?

Heeft u tijdens de examenafname een technisch probleem? Neem dan direct contact op met SVMNIVO via telefoonnummer 030 602 3060.

SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60