Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!

Kandidaat Register-Makelaar/Taxateur Wonen (K-RMT)

Wilt u zich laten certificeren als Makelaar, Taxateur of Makelaar/Taxateur? Dan hebt u allereerst het basisdiploma 'Basistheorie Vastgoeddeskundige' nodig. Dit diploma toont aan dat u de basisleerstof voor Makelaar èn Taxateur beheerst. Nadat u het basisdiploma behaald hebt, kunt u kiezen of u Makelaar, Taxateur of Makelaar/Taxateur wilt worden en specialiseert u zich verder. Zie onderstaand schema voor de verschillende routes. Haalt u ook het diploma 'Specialisatie Wonen', dan kunt u zich inschrijven in het KRMT-register.

Basistheorie Vastgoeddeskundige

Informatie

De vijf modules van het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige zijn:

1. Privaatrecht
2. Publiekrecht
3. Bouwkunde, onderverdeeld in:
- Bouwkunde A (Algemeen/materialenkennis)
- Bouwkunde B (Bestek en tekeningen lezen)
4. Vastgoedeconomie
5. Financiën & Fiscaliteiten

Het Bouwkunde B-examen (bestek en tekening lezen) wordt bijna elke maand aangeboden in Nieuwegein. De tekeningen en het bestek worden schriftelijk aangeboden en de vragen digitaal. Bij geen bijzonderheden ontvangt u de uitslag binnen twee weken na het afleggen van het examen.

Alle overige examens worden als flextoets afgenomen. Dat betekent dat u zelf kiest wanneer u het examen wilt maken, op een locatie die u uitkomt (keuze uit een groot aantal landelijke toetscentra). Flextoetsen zijn toetsen via de computer.

Kerninformatie

Omschrijving

PRR

PUR

Bk.A

Bk.B

VGE

F&F

Duur in min.

160

190

60

125

80

100

Aantal vragen

55

55

50

30

40

45

Cesuur

35,93

36,26

32,73

18,82

26,11

29,18

Hulpmiddelen

nr. 1

nr. 1

nr. 2

nr. 2

nr. 2

nr. 3+4

Flextoets of Schriftelijk

F

F

F

S

F

F

Examengeld

Zie tarievenlijst

Zie tarievenlijst

Zie tarievenlijst

Zie tarievenlijst

Zie tarievenlijst

Zie tarievenlijst

Specialisatie Wonen

Als u als Kandidaat-Makelaar, Kandidaat-Taxateur of Kandidaat-Makelaar/Taxateur aan de slag wilt, dan dient u het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige en het diploma Specialisatie Makelaar Wonen, Specialisatie Taxateur Wonen of Specialisatie Makelaar/Taxateur te behalen. Daarna kunt u zich inschrijven in het KRMT-register. De specialisatie bestaat uit een theoriegedeelte (Praktijkleer, Taxatieleer of Praktijk- en Taxatieleer) en een vaardighedengedeelte (Vakbekwaamheid).

Kerninformatie theoriegedeelte

Omschrijving

Praktijkleer Wonen

Taxatieleer Wonen

Praktijk- en Taxatieleer Wonen

Duur in min.

110

90 minuten

100 minuten

Aantal vragen

50

45

50

Cesuur

32.34 punten

28.68 punten

32.46 punten

Hulpmiddelen

nr. 3

nr. 3

nr. 3

Vorm

Flextoets

Flextoets

Flextoets

Examengeld

Zie tarievenlijst

Zie tarievenlijst

Zie tarievenlijst

Informatie Vakbekwaamheid

Bij het Vakbekwaamheidsexamen Makelaar, Taxateur of Makelaar/Taxateur Wonen toont u aan de vaardigheden die nodig zijn om als makelaar of taxateur aan de slag te gaan te beheersen.
U kunt zich voor dit examen inschrijven via uw account in de examenomgeving. Binnen enkele minuten na de inschrijving ontvangt u een e-mail met inloggegevens en een link naar de inleveromgeving. Via deze inleveromgeving kunt u het voorstel voor het onderwerp van het visiestuk inleveren.


Indien u uw theoriediploma meer dan tien jaar geleden hebt behaald en u zich alsnog wilt inschrijven in het KRMT-register, dan dient u eerst het Vakbekwaamheidsexamen succesvol af te leggen.

Vrijstellingen theorie-examens

Stel dat u wilt gaan makelen en daarvoor geregistreerd wilt staan als erkend gecertificeerd Kandidaat-Register Makelaar/Taxateur. U hebt echter geen SVMNIVO-diploma, maar wel een erkend diploma elders behaald. Wat te doen? Uw behaalde vak/opleiding kan overeenkomen met de examens van SVMNIVO. U kunt daardoor in aanmerking komen voor een vrijstelling voor één of meerdere theorie-examens van SVMNIVO. Op deze manier kunt u mogelijk sneller uw weg vervolgen naar het behalen van uw SVMNIVO-diploma.

SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60