Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!

Assistent Register-Makelaar/Taxateur Wonen (A-RMT)

Theorie-examens

Om als gecertificeerd Assistent-Makelaar aan de slag te kunnen gaan, moet u drie examens (twee theorie-examens en één praktijkexamen) met succes afleggen.

Kerninformatie theorie-examens

Rechten Capita Selecta
Duur in min. 90 75
Aantal vragen

40

40
Privaatrecht: 20 Bouwkunde: 10
Publiekrecht: 20 Vastgoedeconomie: 5
Praktijkleer Wonen: 25
Cesuur* 26.36 punten 25.94 punten
Hulpmiddelen* nr. 1 nr. 3
Vorm** Flextoets Flextoets
Examengeld Zie tarievenlijst Zie tarievenlijst

Het is ook mogelijk om het examen Rechten in twee delen te maken. Ieder deel duurt 60 minuten en bevat 20 vragen (cesuur 13.18 punten). Ieder deel moet voldoende zijn voor het certificaat Rechten.

Rechten
Het examen Rechten is gebaseerd op de twee examens Privaatrecht en Publiekrecht van het basisdiploma Vastgoeddeskundige. Ongeveer 20% uit deze examens is verwerkt in dit examen Rechten. 50% van het examen Assistent-Makelaar Rechten is gebaseerd op de stof van het examen Privaatrecht en 50% komt uit het examen Publiekrecht.

Capita Selecta

Het examen Capita Selecta is gebaseerd op drie examens: Bouwkunde A en Vastgoedeconomie van het basisdiploma Vastgoeddeskundige en het examen Praktijkleer Wonen van de Specialisatie Makelaar Wonen. Ongeveer 20% uit deze examens is verwerkt in dit examen Assistent-Makelaar Capita Selecta.

Praktijkexamen

Kerninformatie Praktijkexamen

Voor de praktijktoets Assistent-Makelaar dient de kandidaat opdrachten te maken en vervolgens vindt een mondeling gedeelte plaats, waarbij de kandidaat wordt getoetst op basis van het ingeleverde werk.

Overige informatie

Om toegelaten te kunnen worden in het ARMT-register gelden verschillende regels/voorwaarden. Eén van de voorwaarden kan het hebben van werkervaring zijn.

Daarnaast kan ook met bepaalde werkervaring een andere Praktijktoets Assistent-Makelaar worden afgelegd dan de standaard praktijktoets.

Download hieronder de regels m.b.t het aantonen van werkervaring.

Klik hieronder voor overige informatie over Assistent-Makelaar Wonen en het ARMT-register.

Vrijstellingen

Stel, u wilt gaan makelen en daarvoor geregistreerd staan als erkend gecertificeerd Assistent-Makelaar. U hebt echter nog geen SVMNIVO-diploma, maar u hebt wel een erkend diploma elders behaald. Uw behaalde vak/opleiding kan overeenkomen met de examens van SVMNIVO. U kunt dan in aanmerking komen voor een vrijstelling voor één of meerdere theorie-examens van SVMNIVO. Op deze manier kunt u mogelijk sneller uw weg vervolgen naar het behalen van uw SVMNIVO-diploma.

SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60