Home

Maatwerkexamen

Prijs: vanaf € 677,60

Om in aanmerking te komen voor een maatwerkexamen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Kandidaat is minstens drie keer gezakt op een theoretisch examen;
  • Kandidaat heeft op het examen bij minimaal de helft van de onderdelen tenminste eenmaal boven de cesuurgrens gescoord;
  • Kandidaat kan aantonen dat een opleiding is gevolgd;
  • Kandidaat heeft alle proeftoetsen gemaakt die SVMNIVO verstrekt voor de betreffende module;
  • Kandidaat is in het bezit van minimaal de helft van de certificaten die nodig zijn voor het diploma. Hierbij geldt dat deze certificaten bij SVMNIVO zijn behaald;
  • Kandidaat mag een Maatwerkexamen maximaal één keer herkansen.
Vanuit thuis

Product boeken

l
Binnen een week

SVMNIVO neemt contact met u op

Binnen zes weken na boeken

Examen in Nieuwegein

Twee weken na examen

Uitslag