Home

Verlenging geldigheid certificaat

Prijs: vanaf € 30,25

Om in aanmerking te komen voor 6 maanden verlenging van een certificaat dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Er moet sprake zijn van een medische of sociale reden, ter beoordeling van de Examencommissie;
  • Een verlenging kan voor één certificaat worden aangevraagd.
  • Een verlenging kan eenmaal per persoon worden aangevraagd.
  • Het product Verlenging geldigheid certificaat moet zijn geboekt, alvorens de aanvraag in behandeling wordt genomen.
Vanuit thuis

Product boeken

Direct na boeken

Stuur een e-mail met uw onderbouwing naar info@svmnivo.nl

Binnen 6 weken

Uitslag op uw aanvraag