Home

Recognised European Valuer (REV)

 

De internationaal erkende en beschermde titel Recognised European Valuer (REV) wordt toegekend aan taxateurs commercieel en/of agrarisch vastgoed die voldoen aan de voorwaarden die door The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA) gesteld zijn. Taxateurs met een REV-titel voldoen aan de European Valuation Standards (EVS) waardoor hun taxaties binnen heel Europa gelden.

Procedure

Wilt u de REV-titel behalen, dan dient u hiervoor een aantal stappen te doorlopen.

Stap 1

U dient u aan te melden bij uw branche- of beroepsorganisatie. Deze organisatie controleert of u voldoet aan de minimumvereisten die TEGoVA stelt.

Bij uw aanmelding dient u de volgende stukken aan te leveren:

  • Een recent en ondertekend cv met een uitgebreide beschrijving van de huidige beroepswerkzaamheden en een beknoptere beschrijving van eerdere beroepswerkzaamheden en ervaring.
  • Een beschrijving van 20 door u opgestelde taxatierapporten van commercieel vastgoed en/of agrarisch vastgoed, opgesteld in de twee jaar voorafgaand aan deze aanvraag.
  • Twee volledige taxatiedossiers (inclusief alle bijlagen, correspondentie, opdrachtbescheiden en referenties).

U vult hierbij onderstaand formulier (omschrijving taxatierapporten) in. Voldoet u aan de minimumvereisten dan volgt stap 2.

Het kan zijn dat uw branche- of beroepsorganisatie u verzoekt om een aanvullende, voorbereidende opleiding te volgen.

Stap 2

Na het voldoen aan de minimumvereisten voor het assessment worden door minimaal twee assessoren de omschrijving van de 20 taxatierapporten en de twee volledige taxatiedossiers beoordeeld. Voldoen de taxatiedossiers (grotendeels) aan de EVS, dan wordt u uitgenodigd voor het criteriumgericht interview.

Stap 3

U voert een professioneel gesprek over de twee volledige taxatiedossiers met de assessoren. Dit interview duurt 60 minuten.

Als u zowel de taxatiebeoordeling als het interview met een voldoende afgesloten hebt, komt u in aanmerking voor de REV-titel.

Downloads

Onder downloads vindt u de volgende documenten:

  • Beschrijving wijze van inschrijving voor de beoordeling van de taxatiedossiers
  • Omschrijving 20 taxatierapporten
  • Handleiding uploaden in te dienen stukken
  • Normdocument Assessment professionele vakbekwaamheid REV

Titelverlening

Als u met goed gevolg het assessment hebt afgesloten, wordt u door uw branche- of beroepsorganisatie bij TEGoVA voorgedragen voor de REV-titel.

De REV-titel wordt 2 keer per jaar geldig verklaard: in juni (indien u het assessment voor 1 april hebt gehaald) en in december (indien u het assessment voor 1 oktober hebt gehaald).

Dit REV-certificaat is 5 jaar geldig en expireert op de einddatum die op bij de certificaatvermelding vermeld staat. Aansluitend kan de REV-titel met een periode van 5 jaar verlengd worden. Overige informatie hierover kunt u vinden op de site van uw branche- of beroepsorganisatie.