Home

Register-Modelmatige Waardebepaler

 

Het diploma Marktanalyse en Modelmatige Waardebepaling is voor marktanalisten/taxateurs van organisaties die door middel van waarderingsmodellen de woningwaarden inschatten.

Register-Modelmatige Waardebepaler
Het examen Marktanalyse en Modelmatige Waardebepaling bestaat uit twee toetsmomenten. MA/MWB I is een schriftelijk toetsmoment. MA/MWB II is een mondeling toetsmoment.

Klik hier voor theorie-examen
Examenduur: 240 minuten
Cesuur: 65% procent
Vorm: schriftelijk/Excel
U ontvangt het diploma MA/MWB als u beide onderdelen hebt behaald.

Inschrijving examen MA/MWB

U kunt zich via uw account inschrijven voor het examen MA/MWB. Na inschrijving ontvangt u bericht in welke periode het examen afgenomen gaat worden. Op dit moment wordt het examen drie keer per jaar afgenomen.

Uitslag examen MA/MWB

Het examen MA/MWB bestaat uit een schriftelijke toets en een mondelinge toets. In de schriftelijke toets laat u uw vaardigheden met betrekking tot analyse in Excel zien. Tijdens het mondeling krijgt u open vragen over de achterliggende theorie. U krijgt de uitslag van het examen binnen zes weken na afname van de mondelinge toets.
Het diploma Marktanalyse en Modelmatige Waardebepaling wordt naar u opgestuurd als u geslaagd bent voor de beide toetsen.
 
Klik hier voor theorie-examen
Examenduur: 60 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 25 punten
Hulpmiddelen: geen
Praktische informatie
Iedere kandidaat die een examen wil afleggen, dient eerst bij SVMNIVO een account aangemaakt te hebben. Dit kan via de link bovenaan deze pagina.
Daarna kan het examen geboekt worden.

Voorbereiding

Om u voor te bereiden op het examen, kunt u via de onderstaande link de handleiding Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland downloaden en bestuderen.
Ter voorbereiding op het examen kunt u via onderstaande link een demotoets maken.

Klachten

Hebt u het examen gemaakt en hebt u een opmerking of klacht met betrekking tot de inhoud van het examen? Dan kunt u dit melden bij de examenlocatie. Uw opmerking/klacht wordt doorgegeven aan de examencommissie van RVO.

Planning

Casus Mondeling
Datum 1 juni 2021 13 juli 2021
Tijd 09.00-13.00 09.00-17.00

Inschrijven register NRVT

Om ingeschreven te kunnen worden in het register van het NRVT, dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen: 
 
1. In het bezit zijn van het SVMNIVO-diploma MA/MWB
èn
2. In het bezit zijn van van één van de volgende diploma’s:
  • Capita Selecta basistheorie taxateur o.z. (SVMNIVO) bestaande uit Vastgoedeconomie en FFT
  • het SVMNIVO-diploma Basistheorie taxateur o.z.
  • het diploma Vastgoed & Makelaardij van Fontys Hogeschool Eindhoven, Hanze hogeschool Groningen of Hogeschool Rotterdam (diploma behaald na 1 juli 2008)