Home

SCVM-gecertificeerden

 

Voor ingeschrevenen in het SCVM-register die ten minste 5 jaar in het register staan ingeschreven bestaat de mogelijkheid van instroom in het VastgoedCert-register. VastgoedCert heeft hiervoor een traject opgesteld. Voor SCVM-geregistreerden die niet aan de theorie-eis van dit traject voldoen (opleidingsachtergrond) bestaat de mogelijkheid om de Nivometing te doen.

Voor wie: voor SCVM-geregistreerden die niet aan de theorie-eis voldoen (qua opleiding), die ten minste 5 jaar in het SCVM-register staan en die in het VastgoedCert-register opgenomen willen worden.
Doel: opname in het VastgoedCert-register
Tijdsduur: ongeveer 3 maanden
Hoe:
1. U meldt zich aan voor de Nivometing via uw account.
2. U dient aan te tonen dat u DNV-gecertificeerd bent en ten minste vijf jaar staat ingeschreven in het SCVM-register
3. Vervolgens wordt u gebeld voor een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek maakt u een nulmetingtoets.
4. Na het intakegesprek krijgt u zes weken de tijd om een portfolio aan te leveren waarin u zoveel mogelijk bewijs stopt dat u in aanmerking komt voor het VastgoedCert-register. Waar u op beoordeeld wordt, kunt u vinden in het document Portfolio Nulmeting SVMNIVO.
5. Het portfolio levert u digitaal aan. Wanneer het portfolio niet correct of onvolledig is aangeleverd, dan krijgt u eenmaal de mogelijkheid dit in orde te maken. U dient alles wat in het portfolio staat aantoonbaar te maken.
6. Het portfolio wordt beoordeeld door een assessor.
7. Na deze beoordeling ontvangt u een uitnodiging voor een interview waarin uw bewijs wordt beoordeeld op basis van vastgelegde criteria.
8. Na het interview krijgt u te horen of u in aanmerking komt voor opname in het VastgoedCert-register. Er zijn 3 uitkomsten mogelijk: Toegelaten, Niet toegelaten of Onder voorbehoud toegelaten met daarbij de te behalen voorwaarde(n) en de termijn waarbinnen hieraan moet worden voldaan.

Kijk voor alle informatie over deze regeling op de site van VastgoedCert.