Home

Speciale voorzieningen

Examen boeken met extra voorzieningen

Bij SVMNIVO wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten examens met extra voorzieningen: examens met extra tijd, aangepaste examens voor kandidaten met een beperking en maatwerkexamens. Hieronder worden deze verschillende examens kort toegelicht en er wordt per soort examen beschreven hoe de extra voorzieningen aangevraagd kunnen worden.

De mogelijkheden zijn:

1. Examens met extra tijd;
2. Aangepaste examens voor kandidaten met een beperking;
3. Maatwerkexamens.

1. Examens met extra tijd

Wanneer er bij een kandidaat sprake is van dyslexie, dyscalculie of andere (voor het afleggen van een examen) beperkende omstandigheden, kan de
examencommissie 25% van de examentijd per examen toestaan, met een maximum van 30 minuten. 


Extra tijd aanvragen

U dient een geldige verklaring van een ter zake kundig specialist aan SVMNIVO te overhandigen (dit kan NIET uw eigen huisarts zijn). Deze verklaring kunt u indienen door bijzondere kenmerken aan te vragen via uw SVMNIVO-account. De aanvraag voor bijzondere kenmerken kunt u vinden onder het kopje ‘Accountinstellingen’. In de aanvraag kunt u uw geldige verklaring uploaden.
Let op: U dient te wachten met het boeken van een examen! De extra voorzieningen moeten eerst worden aangevraagd en goedgekeurd. Daarna kunt u het examen boeken. Indien u reeds een examen hebt geboekt alvorens de extra tijd is toegekend, dan is het niet meer mogelijk om extra tijd te krijgen voor het reeds geboekte examen.

2. Aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

Uitgezonderd van dyslexie of dyscalculie

Wanneer er bij een kandidaat sprake is van een beperking (uitgezonderd van dyslexie en dyscalculie) waardoor het examen niet via de reguliere weg af te leggen is, kan de kandidaat in aanmerking komen voor een aangepast examen. Een voorbeeld van een aangepast examen is een voorleesexamen voor kandidaten met een visuele beperking.


Een aangepast examen aanvragen

SVMNIVO vraagt u het formulier Verklaring Speciale Voorzieningen in te vullen en per mail aan ons retourneren. Deze verklaring is te vinden op de pagina ‘Documenten’ van onze website. De ingevulde verklaring kunt u sturen naar info@svmnivo.nl. Wij zullen naar aanleiding van uw verzoek contact opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Daarna wordt uw verzoek doorgestuurd naar de examencommissie die zal beslissen of er aan u een aangepast examen toegekend wordt. Wij zullen u per mail op de hoogte stellen of u in aanmerking komt voor een aangepast examen.

3. Maatwerkexamens

Een kandidaat kan een maatwerkexamen aanvragen wanneer hij/zij al meerdere keren gezakt is voor dit examen, maar wel het idee heeft dat hij/zij de kennis bezit. Om in aanmerking te komen voor een maatwerkexamen moeten kandidaten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Kandidaat is minstens drie keer gezakt op een theoretisch examen;
  • Kandidaat heeft op het examen bij minimaal de helft van de onderdelen tenminste eenmaal boven de cesuurgrens gescoord;
  • Kandidaat kan aantonen dat een opleiding is gevolgd;
  • Kandidaat heeft alle proeftoetsen gemaakt die SVMNIVO verstrekt voor de betreffende module;
  • Kandidaat is in het bezit van minimaal de helft van de certificaten die nodig zijn voor het diploma. Hierbij geldt dat deze certificaten bij SVMNIVO zijn behaald;
  • Kandidaat mag een Maatwerkexamen maximaal één keer herkansen.
Een maatwerkexamen aanvragen

Inschrijven voor het maatwerkexamen kan via de webshop in uw account of via de knop hieronder. Uw aanvraag zal dan in behandeling worden genomen. Indien u in aanmerking komt voor het maatwerkexamen vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats. Indien uw aanvraag afgewezen wordt, wordt u hier per e-mail van op de hoogte gesteld.