Home

Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed

 

Om als gecertificeerd Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed aan de slag te kunnen gaan, moet u de Basistheorie Vastgoeddeskundige, Basisdiploma Taxateur BV en het Meester-Gezeltraject behalen.

1. Basistheorie Vastgoeddeskundige

Om als gecertificeerd Taxateur BV aan de slag te kunnen gaan, moet u allereerst het diploma ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ behalen. Daarvoor moet u vijf theorie-examens met succes afleggen.

Klik hier

Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 65,32% (35,93 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.1

Publiekrecht

Klik hier
Examenduur: 185 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 65,92% (36,26 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.1

Bouwkunde A

Klik hier
Examenduur: 55 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 65,46% (32,73 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2

Bouwkunde B

Klik hier
Examenduur: 135 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 62,73% (18,82 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2

Vastgoedeconomie

Klik hier
Examenduur: 80 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 65,27% (26,11 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2

Financiën en Fiscaliteiten

Klik hier
Examenduur: 110 minuten
Aantal vragen: 45
Cesuur: 64,84% (29,18 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3+4

* Klik hier voor uitleg over cesuur en hulpmiddelen.

2. Basisdiploma Taxateur BV

Nadat u het diploma ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ behaald hebt, specialiseert u zich verder. Voor de specialisatie Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed gelden onderstaande examens:

Algemene taxatieleer

Klik hier
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 65% (26 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3

Taxatieleer BV

Klik hier
Examenduur: 120 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 65% (32,50 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3
Leerresultaten en toetstermen
De examens worden ontwikkeld op basis van leerresultaten en toetstermen. Deze worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld op de website van SVMNIVO onder Downloads.
Leerresultaten zijn als zodanig omschreven persoonlijke kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en/of beroepshoudingen, waarover met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren een taxateur moet beschikken.
Toetstermen gaan in detail in op de leerresultaten.
Om een indruk te geven van de inhoud van het examen is er wel een lijst van onderwerpen samengesteld. (Let op: ook hierin kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.) De onderwerpen zijn gebaseerd op het Beroepscompetentieprofiel Register-Taxateur en bijbehorend opleidingsprofiel van NRVT. Deze documenten zijn te raadplegen op de website van NRVT.
Onderdeel Onderwerp
A. Waarderen Waarderen verdieping
Maatschappelijk vastgoed, exploitatiegebonden vastgoed
Internationale waarderingsbegrippen
Meetinstructies
B. Vastgoedrekenen Rendementsberekeningen (BAR/NAR) en huurwaardekapitalisatie
Vastgoedberekeningen
Grondexploitatie
Scenario analyse
C. Bouwkunde Bouwgebreken
Gebouwgebonden bedrijfsinstallaties
Gebruiksmogelijkheden bestaand vastgoed
Mogelijkheden en kosten bedrijfsaanpassingen en verduurzaming
D. Privaatrecht Huurrecht Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed
Huurherziening winkels
Koop- en huurovereenkomsten
E. Publiekrecht (Actuele) verplichtingen duurzaamheid
(Actuele) verplichtingen asbest
Interactie wettelijke kaders milieu
F. Fiscaliteit Fiscale aspecten box 1 en 3
Vennootschapsbelasting
Samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting
Besluit actuele waarde
G. Economie & Maatschappij Gegevensgebruik macro/meso niveau
Macro-analyse (DESTEP)
SWOT-analyse
Commerciële vastgoedfinanciering
Exploitatiegebonden vastgoed

Vakvaardigheden BV

Klik hier

Bij het examen Vakvaardigheden toont u aan de vaardigheden, die binnen het taxatieproces nodig zijn om als taxateur aan de slag te gaan, te beheersen. (Met uitzondering van het taxeren zelf, dit deel komt aan bod in de Eindtoets.) 

Taxatieproces Vakvaardigheden

Het taxatieproces bestaat uit zes kerntaken:
 1. Contracteren
 2. Rechercheren
 3. Analyseren
 4. Waarderen
 5. Rapporteren
 6. Archiveren
Bij de Vakvaardigheden komen onderdelen aan bod die vallen onder de kerntaken contracteren, rechercheren, rapporteren en archiveren. De Eindtoets richt zich op de onderdelen rechercheren, analyseren, waarderen en rapporteren.
Examenafname
Het vakvaardigheden examen wordt op de examenlocatie te Nieuwegein afgenomen.

Uitslag

Het examen wordt beoordeeld door een assessor. De uitslag wordt binnen zes weken bekend gemaakt en is te raadplegen via uw account in de examenomgeving. Als u geslaagd bent, wordt er een certificaatvermelding in uw account aangemaakt. Uw certificaatvermelding is 3 jaar geldig.

Eindtoets Taxeren BV

Klik hier

Bij de Eindtoets toont u aan de hoofdvaardigheden, die binnen het taxatieproces nodig zijn om als taxateur aan de slag te gaan, te beheersen. Dit deel richt zich hoofdzakelijk op het proces rondom taxeren. 

Het taxatieproces bestaat uit zes kerntaken:
 1. Contracteren
 2. Rechercheren
 3. Analyseren
 4. Waarderen
 5. Rapporteren
 6. Archiveren
De Eindtoets richt zich op de onderdelen rechercheren, analyseren, waarderen en rapporteren. Bij de Vakvaardigheden komen de overige onderdelen aan bod die vallen onder de kerntaken contracteren, rechercheren, rapporteren en archiveren.

3. Meester-Gezeltraject

Om toegelaten te kunnen worden tot het NRVT-register, dient u het Meester-Gezeltraject te doorlopen. 

Meester-Gezeltraject

Klik hier

Om toegelaten te kunnen worden tot het NRVT-register, dient u het Meester-Gezeltraject te doorlopen. U meldt zich daarvoor aan bij NRVT. Voorwaarde is dat u het Basisdiploma taxateur heeft. U loopt als gezel (taxateur in opleiding) mee met een ervaren en erkend register taxateur mee. U bouwt in die periode een portfolio op waarin u 15 taxatiedossiers en een aantal reflectieverslagen opbouwt. Als u groen licht krijgt, mag u opgaan voor het Assessment bij SVMNIVO. Assessoren beoordelen het portfolio en het assessmentgesprek. Indien behaald, kunt u uzelf aanmelden voor inschrijving in het NRVT register.

Meer informatie over het Meester-Gezeltraject volgt.

Theorietoetsen opleiding Academie voor Vastgoed

Volgt u de opleiding bij de Academie voor Vastgoed? Dan gelden de onderstaande theorietoetsen voor de specialisatie Taxateur BV in plaats van de examens Algemene Taxatieleer en Taxatieleer Wonen. 

De Eindtoets Taxateren BV dient u ook af te leggen. 

Klik hier
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 65% (26 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3

AvV Taxateursopleiding BV - Kennistoets 2

Klik hier
Examenduur: 120 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 65% (32,50 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3

Examenreglement
Het examenreglement is vastgesteld door SVMNIVO. SVMNIVO is verplicht zich te houden aan dit reglement.

Beroepscompetentieprofiel en opleidingsprofiel NRVT
Het beroepscompetentieprofiel (bcp) beschrijft de werkzaamheden en competenties die nodig zijn om dit beroep uit te oefenen. Het opleidingsprofiel is een uitwerking van het bcp. In het opleidingsprofiel zijn verdere kaders op hoofdlijnen uitgewerkt.

Leerresultaten en toetstermen
De examens worden ontwikkeld op basis van leerresultaten en toetstermen. Deze zijn te raadplegen op de website van NRVT.

Leerresultaten zijn als zodanig omschreven persoonlijke kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en/of beroepshoudingen, waarover met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren een taxateur moet beschikken. Toetstermen gaan in detail in op de leerresultaten.

Oefenen voor het examen

Demotoetsen

Demotoetsen geven u een eerste indruk hoe een examen werkt. De demotoetsen zijn gratis.

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.