Home

Taxateur Landelijk en Agrarisch Vastgoed

 

Om als gecertificeerd Taxateur Landelijk en Agrarisch Vastgoed aan de slag te kunnen gaan, moet u de Basistheorie, Basisdiploma Taxateur LAV en het Meester-Gezeltraject behalen.

1. Basistheorie Vastgoeddeskundige

Om als gecertificeerd Taxateur LAV aan de slag te kunnen gaan, moet u allereerst het diploma ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ behalen. Daarvoor moet u vijf theorie-examens met succes afleggen.

Klik hier
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 65,32% (35,93 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3
Klik hier
Examenduur: 185 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 65,92% (36,26 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3
Klik hier
Examenduur: 55 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 65,46% (32,73 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 135 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 63% (18,9 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 80 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 65,27% (26,11 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 110 minuten
Aantal vragen: 45
Cesuur: 64,84% (29,18 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3+4

* Klik hier voor uitleg over cesuur en hulpmiddelen.

2. Basisdiploma Taxateur LAV

Nadat u het diploma ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ behaald hebt, specialiseert u zich verder. Voor de specialisatie Taxateur LAV gelden onderstaande examens:

Klik hier
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 40

Cesuur: 65% (26 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3 + overige hulpmiddelen (digitaal in het examen):

• Reglement Definities NRVT
• Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT
• Reglement Kamers NRVT
• EVS blue-book NL
• IVS Nederlandse vertaling
• Waarderingsinstructie
• Fotowijzer Woningen
• Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen
• Meetinstructie bruto inhoud woningen

De examens worden ontwikkeld op basis van leerresultaten en toetstermen. Deze zijn te raadplegen op de website van NRVT.
Leerresultaten zijn als zodanig omschreven persoonlijke kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en/of beroepshoudingen, waarover met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren een taxateur moet beschikken.
Toetstermen gaan in detail in op de leerresultaten.
Klik hier
Examenduur: 120 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 65% (32,50 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3 + overige hulpmiddelen (digitaal in examen):
• NRVT Praktijkhandleiding LAV 
• Reglement Definities NRVT 
• Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT 
• Reglement Kamers NRVT 
• EVS blue-book NL 
• IVS Nederlandse vertaling 
• Waarderingsinstructie 
• Fotowijzer Woningen 
• Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen 
• Meetinstructie bruto inhoud woningen 
Leerresultaten en toetstermen
De examens worden ontwikkeld op basis van leerresultaten en toetstermen. Deze zijn te raadplegen op de website van NRVT.
Leerresultaten zijn als zodanig omschreven persoonlijke kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en/of beroepshoudingen, waarover met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren een taxateur moet beschikken.
Toetstermen gaan in detail in op de leerresultaten.
Om een indruk te geven van de inhoud van het examen is er wel een lijst van onderwerpen samengesteld. (Let op: ook hierin kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.) De onderwerpen zijn gebaseerd op het Beroepscompetentieprofiel Register-Taxateur en bijbehorend opleidingsprofiel van NRVT. Deze documenten zijn te raadplegen op de website van NRVT.
Onderdeel Onderwerp
Waarderingsleer Waarderen verdieping
Meetinstructie
Quota en Subsidie
Vastgoedrekenen Vastgoedberekeningen
Bouwkunde Algemeen
Bedrijfsinstallaties
Bouwkunde en – kwaliteit
Waterbeheer en – beheersingssytemen
Typen bedrijfsgebouwen
Verduurzaming
Privaatrecht Huurrecht (algemeen)
Hypotheekrecht
Erfpacht
Aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid van de taxateur
Pacht/erfpacht
Koop-, huur- en pachtovereenkomsten
Publiekrecht Ruimtelijk ordeningsrecht
Wet voorkeursrecht gemeenten
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
Onteigeningswet
Functiewijziging
Duurzaamheid
Asbest
Bos, natuur en landgoederen
Fiscaliteit Fiscale aspecten
Vennootschapsbelasting (VPB)
Samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting
Heffing en herziening omzetbelasting
Fiscale aspecten in de landbouw
Economie & Maatschappij Gegevensgebruik macro/meso niveau
Vastgoedfinanciering
Grondbeleid
Voornaamste agrarische sectoren en vormen
Vastgoedmarkt
Bedrijfsvoering

 

Vakvaardigheden LAV

Klik hier

Bij het examen Vakvaardigheden toont u aan de vaardigheden, die binnen het taxatieproces nodig zijn om als taxateur aan de slag te gaan, te beheersen. (Met uitzondering van het taxeren zelf, dit deel komt aan bod in de Eindtoets.) 

Taxatieproces Vakvaardigheden

Het taxatieproces bestaat uit zes kerntaken:
 1. Contracteren
 2. Rechercheren
 3. Analyseren
 4. Waarderen
 5. Rapporteren
 6. Archiveren
Bij de Vakvaardigheden komen onderdelen aan bod die vallen onder de kerntaken contracteren, rechercheren, rapporteren en archiveren. De Eindtoets richt zich op de onderdelen rechercheren, analyseren, waarderen en rapporteren.
Examenafname
Het vakvaardigheden examen wordt op de examenlocatie te Nieuwegein afgenomen.

Uitslag

Het examen wordt beoordeeld door een assessor. De uitslag wordt binnen zes weken bekend gemaakt en is te raadplegen via uw account in de examenomgeving. Als u geslaagd bent, wordt er een certificaatvermelding in uw account aangemaakt. Uw certificaatvermelding is 3 jaar geldig.

Eindtoets Taxeren LAV

Klik hier

Bij de Eindtoets toont u aan de hoofdvaardigheden, die binnen het taxatieproces nodig zijn om als taxateur aan de slag te gaan, te beheersen. Dit deel richt zich hoofdzakelijk op het proces rondom taxeren. 

Het taxatieproces bestaat uit zes kerntaken:
 1. Contracteren
 2. Rechercheren
 3. Analyseren
 4. Waarderen
 5. Rapporteren
 6. Archiveren
De Eindtoets richt zich op de onderdelen rechercheren, analyseren, waarderen en rapporteren. Bij de Vakvaardigheden komen de overige onderdelen aan bod die vallen onder de kerntaken contracteren, rechercheren, rapporteren en archiveren.
Uitslag
Het examen wordt beoordeeld door een assessor. De uitslag wordt binnen zes weken bekend gemaakt en is te raadplegen via uw account in de examenomgeving.
Kenmerken
Examenduur: 5 uur
Cesuur: 70%
Vorm: digitaal examen (praktijksimulatie)
Examenlocatie: Nieuwegein
Geldigheidsduur certificaatvermelding: 3 jaar

3. Meester-Gezeltraject

Om toegelaten te kunnen worden tot het NRVT-register, dient u het Meester-Gezeltraject te doorlopen. 

Klik hier

Om toegelaten te kunnen worden tot het NRVT-register, dient u het Meester-Gezeltraject te doorlopen. U meldt zich daarvoor aan bij NRVT. Voorwaarde is dat u het Basisdiploma taxateur heeft. U loopt als gezel (taxateur in opleiding) mee met een ervaren en erkend register taxateur mee. U bouwt in die periode een portfolio op waarin u 15 taxatiedossiers en een aantal reflectieverslagen opbouwt. Als u groen licht krijgt, mag u opgaan voor het Assessment bij SVMNIVO. Assessoren beoordelen het portfolio en het assessmentgesprek. Indien behaald, kunt u uzelf aanmelden voor inschrijving in het NRVT register.

Meer informatie over het Meester-Gezeltraject volgt.

Theorietoetsen opleiding Academie voor Vastgoed

Volgt u de opleiding bij de Academie voor Vastgoed? Dan gelden de onderstaande theorietoetsen voor de specialisatie Taxateur Landelijk en Agrarisch Vastgoed in plaats van de examens Algemene Taxatieleer en Taxatieleer Landelijk en Agrarisch Vastgoed.

De Eindtoets Taxeren Landelijk en Agrarisch Vastgoed dient u ook af te leggen.

Klik hier
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 65% (26 punten)
Hulpmiddelen*: Nr.3 + overige hulpmiddelen (digitaal in examen):
• NRVT Praktijkhandleiding LAV 
• Reglement Definities NRVT 
• Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT 
• Reglement Kamers NRVT 
• EVS blue-book NL 
• IVS Nederlandse vertaling 
• Waarderingsinstructie 
• Fotowijzer Woningen 
• Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen 
• Meetinstructie bruto inhoud woningen 
De examens worden ontwikkeld op basis van leerresultaten en toetstermen. Deze zijn te raadplegen op de website van NRVT.
Leerresultaten zijn als zodanig omschreven persoonlijke kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en/of beroepshoudingen, waarover met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren een taxateur moet beschikken.
Toetstermen gaan in detail in op de leerresultaten.

AvV Taxateursopleiding LV - Kennistoets 2

Klik hier
Examenduur: 120 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 65% (32,50 punten)
Hulpmiddelen*: Nr.3 + overige hulpmiddelen (digitaal in examen):
• NRVT Praktijkhandleiding LAV 
• Reglement Definities NRVT 
• Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT 
• Reglement Kamers NRVT 
• EVS blue-book NL 
• IVS Nederlandse vertaling 
• Waarderingsinstructie 
• Fotowijzer Woningen 
• Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen 
• Meetinstructie bruto inhoud woningen 
De examens worden ontwikkeld op basis van leerresultaten en toetstermen. Deze zijn te raadplegen op de website van NRVT.
Leerresultaten zijn als zodanig omschreven persoonlijke kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en/of beroepshoudingen, waarover met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren een taxateur moet beschikken.
Toetstermen gaan in detail in op de leerresultaten.

 

Oefenen voor het examen

Demotoetsen

Demotoetsen geven u een eerste indruk hoe een examen werkt. De demotoetsen zijn gratis.

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.