Home

Taxateur Landelijk en Agrarisch Vastgoed

 

Om als gecertificeerd Taxateur Landelijk en Agrarisch Vastgoed aan de slag te kunnen gaan, moet u de Basistheorie Vastgoeddeskundige, het Basisdiploma Taxateur LAV en het Meester-Gezeltraject behalen.

1. Basistheorie Vastgoeddeskundige

Om als gecertificeerd Taxateur LAV aan de slag te kunnen gaan, moet u allereerst het diploma ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ behalen. Daarvoor moet u zes theorie-examens met succes afleggen.

Klik hier
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 67,91%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3
Klik hier
Examenduur: 185 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 68,80%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3
Klik hier
Examenduur: 55 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 67,55%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 135 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 64%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 80 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 67,22%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 110 minuten
Aantal vragen: 45
Cesuur: 67,34%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3+4

* Klik hier voor uitleg over cesuur en hulpmiddelen.

2. Basisdiploma Taxateur LAV

Nadat u het diploma ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ behaald hebt, specialiseert u zich verder. Voor de specialisatie Taxateur LAV gelden onderstaande examens:

Klik hier
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 40

Cesuur: 65% (26 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3 + overige hulpmiddelen (digitaal in het examen):

• Reglement Definities NRVT
• Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT
• Reglement Kamers NRVT
• EVS blue-book NL
• IVS Nederlandse vertaling
• Waarderingsinstructie
• Fotowijzer Woningen
• Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen
• Meetinstructie bruto inhoud woningen

Klik hier
Examenduur: 120 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 65% (32,50 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3 + overige hulpmiddelen (digitaal in examen):
• NRVT Praktijkhandleiding LAV 
• Reglement Definities NRVT 
• Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT 
• Reglement Kamers NRVT 
• EVS blue-book NL 
• IVS Nederlandse vertaling 
• Waarderingsinstructie 
• Fotowijzer Woningen 
• Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen 
• Meetinstructie bruto inhoud woningen 
Om een indruk te geven van de inhoud van het examen is er wel een lijst van onderwerpen samengesteld. (Let op: ook hierin kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.) De onderwerpen zijn gebaseerd op het Beroepscompetentieprofiel Register-Taxateur en bijbehorend opleidingsprofiel van NRVT. Deze documenten zijn te raadplegen op de website van NRVT.
Klik hier

Examenduur: 2 uur en 30 minuten

Cesuur: 80% (88 punten)

Vorm: assessment

Het assessment Vakvaardigheden Taxateur LAV bestaat uit vier onderdelen:

 1. Verzoek tot taxatie en opdrachtvoorwaarden;
   1. Verzoek tot taxatie;
   2. Intakegesprek;
   3. Opdrachtvoorwaarden;
   4. Hypothetische situaties.
 2. Controle taxatierapport;
 3. Gesprek met een kritische belanghebbende;
 4. Eindgesprek.

Bij de Vakvaardigheden komen onderdelen aan bod die vallen onder de kerntaken contracteren, rechercheren, rapporteren en archiveren.

Examenafname

Het vakvaardigheden examen wordt op de examenlocatie te Nieuwegein afgenomen.

Uitslag

Het examen wordt beoordeeld door een assessor. De uitslag wordt binnen zes weken bekend gemaakt. Als u geslaagd bent, wordt er een certificaatvermelding in uw account aangemaakt. Uw certificaatvermelding is drie jaar geldig.

Meer informatie over het assessment Vakvaardigheden Taxateur LAV vindt u in het handboek, dat te downloaden is via de pagina ‘Documenten‘.

Eindtoets Taxeren LAV

Klik hier

Bij de Eindtoets toont u aan de hoofdvaardigheden, die binnen het taxatieproces nodig zijn om als taxateur aan de slag te gaan, te beheersen. Dit deel richt zich hoofdzakelijk op het proces rondom taxeren.

Examenopdracht
De kandidaat dient een taxatierapport op te stellen van een taxatieobject, met daarbij ook de (rekenkundige) onderbouwing van de waardering. De kandidaat werkt twee waarderingsmethoden uit, te weten: vergelijkingsmethode en de gecorrigeerde vervangingswaardemethode. De kandidaat krijgt een casus aangereikt, inclusief allerlei aanverwante zaken om daarmee een taxatierapport van het taxatieobject te kunnen opstellen.
Uitslag
Het examen wordt beoordeeld door een assessor. De uitslag wordt binnen zes weken bekend gemaakt via de mail en is te raadplegen via uw account bij SVMNIVO.
Kenmerken
Examenduur: 5 uur
Cesuur: 70%
Vorm: digitaal examen (praktijksimulatie)
Examenlocatie: Nieuwegein
Geldigheidsduur certificaatvermelding: 3 jaar

3. Meester-Gezeltraject

Om toegelaten te kunnen worden tot het NRVT-register, dient u het Meester-Gezeltraject te doorlopen. 

Let op! Voordat u kunt deelnemen aan het Portfolio Assessment moet u het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige en het Basisdiploma Taxateur hebben behaald.

Klik hier

Om toegelaten te kunnen worden tot het NRVT-register, dient u het Meester-Gezeltraject te doorlopen. U meldt zich daarvoor aan bij NRVT. U loopt als gezel (taxateur in opleiding) mee met een ervaren en erkend register taxateur mee. U bouwt in die periode een portfolio op waarin u 15 taxatiedossiers en een aantal reflectieverslagen opbouwt. Als u groen licht krijgt vanuit het NRVT, mag u opgaan voor het portfolio-assessment bij SVMNIVO. Het portfolio-assessment kunt u via de webshop van SVMNIVO inboeken. Voorwaarde voor deelname aan het assessment is dat u het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundig en het Basisdiploma Taxateur heeft behaald. Assessoren beoordelen het portfolio en het assessmentgesprek. Indien behaald, kunt u uzelf aanmelden voor inschrijving in het NRVT-register.

Meer informatie over het Meester-Gezeltraject volgt.

Theorietoetsen opleiding Academie voor Vastgoed

Volgt u de opleiding bij de Academie voor Vastgoed? Dan gelden de onderstaande theorietoetsen voor de specialisatie Taxateur Landelijk en Agrarisch Vastgoed in plaats van de examens Algemene Taxatieleer en Taxatieleer Landelijk en Agrarisch Vastgoed.

Klik hier
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 65% (26 punten)
Hulpmiddelen*: Nr.3 + overige hulpmiddelen (digitaal in examen):
• NRVT Praktijkhandleiding LAV 
• Reglement Definities NRVT 
• Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT 
• Reglement Kamers NRVT 
• EVS blue-book NL 
• IVS Nederlandse vertaling 
• Waarderingsinstructie 
• Fotowijzer Woningen 
• Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen 
• Meetinstructie bruto inhoud woningen 

AvV Taxateursopleiding LV - Kennistoets 2

Klik hier
Examenduur: 120 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 65% (32,50 punten)
Hulpmiddelen*: Nr.3 + overige hulpmiddelen (digitaal in examen):
• NRVT Praktijkhandleiding LAV 
• Reglement Definities NRVT 
• Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT 
• Reglement Kamers NRVT 
• EVS blue-book NL 
• IVS Nederlandse vertaling 
• Waarderingsinstructie 
• Fotowijzer Woningen 
• Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen 
• Meetinstructie bruto inhoud woningen 

 

Tijdens de opleiding bij de Academie voor Vastgoed legt u bij hen ook het examen Vakvaardigheden LAV af. De Eindtoets Taxeren LAV legt u af bij SVMNIVO.

Oefenen voor het examen

Demotoetsen

Demotoetsen geven u een eerste indruk hoe een examen werkt. De demotoetsen zijn gratis.

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.