Home

Taxateur Wonen

 

Om als gecertificeerd Taxateur Wonen aan de slag te kunnen gaan, moet u de Basistheorie Vastgoeddeskundige, het Basisdiploma Taxateur Wonen en het Meester-Gezeltraject behalen.

1. Basistheorie Vastgoeddeskundige

Om als gecertificeerd Taxateur Wonen aan de slag te kunnen gaan, moet u allereerst het diploma ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ behalen. Daarvoor moet u zes theorie-examens met succes afleggen.

Klik hier

Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 67,91%

Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3

Klik hier
Examenduur: 185 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 68,80%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3
Klik hier
Examenduur: 55 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 67,55%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 135 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 64%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 80 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 67,22%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 110 minuten
Aantal vragen: 45
Cesuur: 67,34%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3+4

* Klik hier voor uitleg over cesuur en hulpmiddelen.

2. Basisdiploma Taxateur Wonen

Nadat u het diploma ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ behaald hebt, specialiseert u zich verder. Voor de specialisatie Taxateur Wonen gelden onderstaande examens:

Klik hier
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 65% (26 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3 + overige hulpmiddelen (digitaal in het examen):

• Reglement Definities NRVT
• Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT
• Reglement Kamers NRVT
• EVS blue-book NL
• IVS Nederlandse vertaling
• Waarderingsinstructie
• Fotowijzer Woningen
• Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen
• Meetinstructie bruto inhoud woningen

Klik hier
Examenduur: 120 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 65% (32,50 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3 + overige hulpmiddelen (digitaal in het examen):
• NRVT Praktijkhandleiding Wonen 
• Reglement Definities NRVT 
• Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT
• Reglement Kamers NRVT 
• EVS blue-book NL 
• IVS Nederlandse vertaling 
• Waarderingsinstructie 
• Fotowijzer Woningen 
• Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen
• Meetinstructie bruto inhoud woningen 
Klik hier
Examenduur: 2 uur en 30 minuten
Cesuur: 80% (88 punten)
Vorm: assessment

Het assessment Vakvaardigheden Taxateur Wonen bestaat uit vier onderdelen:

 1. Verzoek tot taxatie en opdrachtvoorwaarden;
  1. Verzoek tot taxatie;
  2. Recherche;
  3. Opdrachtvoorwaarden;
  4. Hypothetische situaties.
 2. Controle taxatierapport;
 3. Gesprek met een kritische belanghebbende;
 4. Eindgesprek.

Bij de Vakvaardigheden komen onderdelen aan bod die vallen onder de kerntaken contracteren, rechercheren, rapporteren en archiveren. De Eindtoets richt zich op de onderdelen rechercheren, analyseren, waarderen en rapporteren.

Examenafname
Het vakvaardigheden examen wordt op de examenlocatie te Nieuwegein afgenomen.

Uitslag

Het examen wordt beoordeeld door een assessor. De uitslag wordt binnen zes weken bekend gemaakt. Als u geslaagd bent, wordt er een certificaatvermelding in uw account aangemaakt. Uw certificaatvermelding is 3 jaar geldig.
Meer informatie over het assessment Vakvaardigheden Taxateur Wonen vindt u in het handboek, dat te downloaden is via de pagina ‘Documenten‘.
Klik hier

Bij de Eindtoets toont u aan de hoofdvaardigheden, die binnen het taxatieproces nodig zijn om als taxateur aan de slag te gaan, te beheersen. Dit deel richt zich hoofdzakelijk op het proces rondom taxeren.

Examenopdracht
De kandidaat dient een taxatierapport op te stellen van een taxatieobject. Het invullen van de referentievergelijker is ook onderdeel van de opdracht. De kandidaat krijgt een casus aangereikt, inclusief allerlei aanverwante zaken om daarmee een taxatierapport van het taxatieobject te kunnen opstellen.

Uitslag
Het examen wordt beoordeeld door een assessor. De uitslag wordt binnen zes weken bekend gemaakt via de mail en is te raadplegen via uw account bij SVMNIVO.

Kenmerken
Examenduur: 4,5 uur
Cesuur: 70%
Vorm: digitaal examen (praktijksimulatie)
Examenlocatie: Nieuwegein
Geldigheidsduur certificaatvermelding: 3 jaar

Bekijk op onze Documenten pagina meer informatie over dit examen.

3. Meester-Gezeltraject

Om toegelaten te kunnen worden tot het NRVT-register, dient u het Meester-Gezeltraject te doorlopen.  

Let op! Voordat u kunt deelnemen aan het Portfolio Assessment moet u het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige en het Basisdiploma Taxateur hebben behaald.

Klik hier

Om toegelaten te kunnen worden tot het NRVT-register, dient u het Meester-Gezeltraject te doorlopen. U meldt zich daarvoor aan bij NRVT. U loopt als gezel (taxateur in opleiding) mee met een ervaren en erkend register taxateur. U bouwt in die periode een portfolio op waarin u 15 taxatiedossiers en een aantal reflectieverslagen opbouwt. Als u groen licht krijgt vanuit het NRVT, mag u opgaan voor het portfolio-assessment bij SVMNIVO. Het portfolio-assessment kunt u via de webshop van SVMNIVO inboeken. Voorwaarde voor deelname aan het assessment is dat u het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundig en het Basisdiploma Taxateur heeft behaald. Assessoren beoordelen het portfolio en het assessmentgesprek. Indien behaald, kunt u uzelf aanmelden voor inschrijving in het NRVT-register.

Bezoek voor meer informatie de website van het NRVT

Theorietoetsen opleiding Academie voor Vastgoed

Volgt u de opleiding bij de Academie voor Vastgoed? Dan gelden de onderstaande theorietoetsen voor de specialisatie Taxateur Wonen in plaats van de examens Algemene Taxatieleer en Taxatieleer Wonen.

 

Klik hier
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 40

Cesuur: 65% (26 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3 + overige hulpmiddelen (digitaal in het examen):

• NRVT Praktijkhandleiding Wonen 
• Reglement Definities NRVT 
• Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT
• Reglement Kamers NRVT 
• EVS blue-book NL 
• IVS Nederlandse vertaling 
• Waarderingsinstructie 
• Fotowijzer Woningen 
• Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen
• Meetinstructie bruto inhoud woningen


Klik hier
Examenduur: 120 minuten
Aantal vragen: 50

Cesuur: 65% (32,50 punten)
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3 + overige hulpmiddelen (digitaal in het examen):

• NRVT Praktijkhandleiding Wonen 
• Reglement Definities NRVT 
• Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT
• Reglement Kamers NRVT 
• EVS blue-book NL 
• IVS Nederlandse vertaling 
• Waarderingsinstructie 
• Fotowijzer Woningen 
• Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen
• Meetinstructie bruto inhoud woningen


Tijdens de opleiding bij de Academie voor Vastgoed legt u bij hen ook het examen Vakvaardigheden Wonen af. De Eindtoets Taxeren Wonen legt u af bij SVMNIVO.

Examenreglement
Het examenreglement is vastgesteld door SVMNIVO. SVMNIVO is verplicht zich te houden aan dit reglement.

Beroepscompetentieprofiel en opleidingsprofiel NRVT
Het beroepscompetentieprofiel (bcp) beschrijft de werkzaamheden en competenties die nodig zijn om dit beroep uit te oefenen. Het opleidingsprofiel is een uitwerking van het bcp. In het opleidingsprofiel zijn verdere kaders op hoofdlijnen uitgewerkt.

Leerresultaten en toetstermen
De examens worden ontwikkeld op basis van leerresultaten en toetstermen. Deze zijn te raadplegen op de website van NRVT.

Leerresultaten zijn als zodanig omschreven persoonlijke kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en/of beroepshoudingen, waarover met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren een taxateur moet beschikken. Toetstermen gaan in detail in op de leerresultaten.

Oefenen voor het examen

Demotoetsen

Demotoetsen geven u een eerste indruk hoe een examen werkt. De demotoetsen zijn gratis.

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.