Home

Toetsing Scholingstraject NRVT 2020 Wonen (nieuw model taxatierapport)

In 2021 wordt het nieuwe model taxatierapport woonruimte geïntroduceerd. Het doel van het nieuwe taxatierapport en de daaraan gekoppelde opleiding is om de kwaliteit van de rapportages en de woningtaxateurs zelf naar een hoger niveau te tillen.

NRVT-ingeschrevenen hebben tot 1 oktober 2021 de tijd om de toets te behalen (let op: dit was eerst 1 juli 2021, maar het is uitgesteld tot 1 oktober 2021).

Voor wie:

alle NRVT-geregistreerde woningtaxateurs voor de Kamer Wonen

Onderwerpen:
Bouwkunde, Duurzaamheid, Overig (Erfpacht, VVE, Reglementen en praktijkhandreikingen NRVT, Omgevingswet)
Bijzonderheden:
De theoretische toets mag maximaal drie keer gemaakt worden. Daarna mag de kandidaat het examen eenmaal mondeling afleggen.

Over het mondeling

Indien een Register-Taxateur op 1 oktober 2021 niet geslaagd is voor de theoretische toets, krijgt hij eenmalig de kans om de toets mondeling af te leggen voor 31 december 2021. Hij dient zich dan wel vóór 19 november 2021 aan te melden. Om deel te mogen nemen aan het mondeling heeft de kandidaat de scholing van 27 uur gevolgd. Meer informatie over het verloop en de inhoud van het mondeling vindt u hier.

Opleiding

Het opleidingstraject is verplicht voor alle woningtaxateurs en omvat een programma van 30 studiebelastingsuren inclusief een onafhankelijke afsluitende toets. Voor de toets staat 3 uur, voor de opleiding 27 uur. 

Vanaf 1 oktober kunnen enkel gezellen, nieuwe taxateurs en taxateurs met schriftelijke toestemming van het NRVT zich inschrijven voor het schriftelijke examen Scholingstraject NRVT. Indien u niet tot deze groep behoort of zonder toestemming het examen aflegt, wordt de uitslag niet erkend en zullen de kosten niet worden gecrediteerd.

Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 60
Cesuur: 45 (75%) 
Hulpmiddelen:
– Rekenmachine
– Wettenbundel (zonder notaties etc.)
In de toets zijn de volgende bijlagen digitaal te raadplegen (via de introductiepagina van de toets):
– NRVT Praktijkhandreiking Wonen 1 januari 2020
– Reglement Definities NRVT 2020
– Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT 2020
– Reglement Kamers NRVT 2020 1
– EVS blue book 2016 nl
Uitslag

Direct na afloop van de toets wordt de definitieve uitslag aan u verstrekt. Mochten er alsnog meldingen van onregelmatigheden (o.a. fraude) bij SVMNIVO binnen komen, dan kan de uitslag ongeldig worden verklaard.

Vanaf één dag nadat de Flextoets is afgelegd, kunt u het cijfer raadplegen via uw account.

Inzage foutief beantwoorde vragen

Kandidaten die een toets hebben afgelegd, worden in de gelegenheid gesteld om ten kantore van SVMNIVO op vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur hun foutief beantwoorde vragen te komen inzien. Men kan hier tot uiterlijk woensdagmiddag 17.00 uur een afspraak voor maken voor de eerstvolgende vrijdag. Voor het inzien van de foutief beantwoorde vragen dient men een verklaring te tekenen. Hieronder kunt u die verklaring downloaden.

Tijdlijn scholingstraject

Bekijk hier de nieuwsbrief van NRVT over de tijdlijn scholingstraject nieuw model Taxatierapport Wonen 2021