Home

Vrijstellingen

U kunt  in aanmerking komen voor een vrijstelling voor één of meerdere theorie-examens van SVMNIVO. 

Algemene informatie

Er zijn verschillende redenen waarom u recht zou kunnen hebben op één of meerdere vrijstellingen voor examens van SVMNIVO.

Hebt u een opleiding elders behaald die overlapt met onze examens? Hebt u eerder diploma’s behaald bij SVMNIVO? Of staat u reeds ingeschreven als Register-Makelaar of Register-Taxateur? Lees dan verder.

Directe vrijstellingen

Diploma bij SVMNIVO

Hebt u al eerder een diploma bij SVMNIVO gehaald? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een vrijstelling voor de Basistheorie Vastgoeddeskundige.

Stuur een mail naar info@svmnivo.nl met daarin vermeld welk diploma u behaald heeft om na te vragen of u in aanmerking komt voor deze vrijstelling. 

Diploma elders 

Enkele HBO-/WO-diploma’s geven direct vrijstelling voor de theorie-examens die vallen onder de Basistheorie Vastgoeddeskundige, en eventueel aanvullende theorie-examens. Voor een actueel overzicht van de opleidingen waarvoor dit geldt, verwijzen we u naar de volgende websites:

> VastgoedCert (zie Vrijstellingen, onder ‘inschrijven’)

Staat uw diploma in de lijst? Stuur dan een gewaarmerkt (kopie van uw) diploma per post of per mail naar SVMNIVO om aanspraak te maken op de vrijstelling(en). Een gewaarmerkt slagingsbewijs is voorzien van een echtheidskernmerk. Hoe u een diploma kunt waarmerken, leest u wanneer u op de knop hieronder klikt. Indien uw diploma niet gewaarmerkt is, kan SVMNIVO het diploma helaas niet in behandeling nemen.

Examenroute Makelaars

Is uw diploma op het moment van aanvragen ouder dan drie jaar? Dan zult u opnieuw een praktijkexamen moeten behalen voordat u zich kunt inschrijven in het register van VastgoedCert.

> Voor Assistent-Makelaar is dit de Praktijktoets Assistent Makelaar
> Voor Kandidaat-Makelaar is dit het Vakbekwaamheidsexamen
> Voor Register-Makelaar is dit de Praktijktoets Wonen, BV of LV

Examenroute Taxateurs

Met een diploma dat voldoet aan de theorievereisten van de NRVT, kunt u zich al aanmelden voor het meester-gezeltraject bij NRVT. Wilt u ook toegang tot de NVM? Behaal dan het Basisdiploma Taxateur bij SVMNIVO.

> Volgt u uw opleiding bij de Academie voor Vastgoed (AvV)?

Indien u beide kennistoetsen van de taxateursopleiding bij de AvV hebt behaald, dan bent u vrijgesteld voor het examen Algemene Taxatieleer.

Hoe bedoelen we dit? Stel: u hebt de AvV Taxateursopleiding – Kennistoets Wonen 1 en Kennistoets Wonen 2 gehaald. U wilt vervolgens via zelfstudie doorgaan met de route tot taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed. U hoeft dan het examen Algemene Taxatieleer niet te maken, maar het examen Taxatieleer Bedrijfsmatig Vastgoed wel.

Let op: een vrijstelling voor het examen Algemene taxatieleer geldt niet als vrijstelling voor (één van de) kennistoetsen van de taxateursopleiding bij de Academie voor Vastgoed. 

Meer weten over registratie en/of certificeringseisen?

Kijk dan in de certificeringseisen van het NRVT (taxateurs) en/of VastgoedCert (makelaardij), te vinden via de volgende links:

Vrijstellingsverzoeken

Staat uw diploma of opleiding niet in de lijst voor een directe vrijstelling? Komt de getoetste inhoud wel overeen met één of meerdere examens van SVMNIVO? Dan is het mogelijk om een vrijstellingsverzoek in te dienen.

Bij SVMNIVO kunt u een vrijstellingsverzoek indienen voor de volgende theorie-examens:

 • Assistent Makelaar Wonen Theorie (route Assistent-Makelaar):
  • Capita Selecta;
  • Rechten;
 • Basistheorie Vastgoeddeskundige (route Kandidaat-Makelaar, Makelaar en Taxateur):
  • Privaatrecht;
  • Publiekrecht;
  • Vastgoedeconomie;
  • Financiën & Fiscaliteiten;
  • Bouwkunde, onderverdeeld in:
   • Bouwkunde A (Algemeen/materialenkennis);
   • Bouwkunde B (Bestek en tekeningen lezen).
 • Praktijkleer Wonen, BV of LV (route Kandidaat-Makelaar en Makelaar);
 • Algemene Taxatieleer (route Taxateur).

Procedure

Hieronder vindt u een specifieke uitleg over de stappen van het verzoek tot vrijstelling.
Klik op de afbeelding voor meer informatie. LET OP: stap 4C is cruciaal in de procedure.

Schrijf u in de webshop eerst in voor het A. Vrijstellingsverzoek. Indien dit verzoek na de beoordeling van de Examencommissie onvolledig blijkt, schrijft u zich in voor het B. Aanvullend Vrijstellingsverzoek. 

*Inschrijven Vrijstellingsverzoek

 • Stap 1. Meld u aan via uw SVMNIVO-account.
 • Stap 2. Schrijf u in via de webshop > ‘A. Vrijstellingsverzoek – aantal modules‘.
 • Stap 3. Kies voor een vrijstellingsverzoek en het aantal modules.*
 • Stap 4. U ontvangt via e-mail een link naar de inleveromgeving. Log in met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Stap 5. Lees de informatie goed door en upload uw stukken, bestaande uit: 1) vrijstellingsverzoek, 2) vrijstellingsinformatie** en 3) bewijs van slagen**.
 • Stap 6. Zodra de stukken zijn geüpload, wordt het verzoek in behandeling genomen. U ontvangt vervolgens een gemotiveerde beslissing van de Examencommissie. Dit kunt u verwachten binnen zes weken na het uploaden, mits het verzoek is ingediend conform gestelde eisen.

* Het aantal modules is het aantal examens waarvoor u een vrijstelling wilt aanvragen. Weet u niet zeker hoeveel modules u nodig hebt? Tel dan het aantal matrixen in het desbetreffende Formulier Vrijstellingsverzoek dat u invult/zult invullen. 

** Vrijstellingsinformatie is bewijs dat de inhoud van de onderwerpen/onderdelen van uw behaalde vak/opleiding overeenkomt met de meerderheid van de toetstermen van de onderwerpen uit de toetsmatrijs van het betreffende theorie-examen waar u een vrijstellingsverzoek voor indient. Als vrijstellingsinformatie wordt geaccepteerd: een beschrijving van leerdoelen, eindtermen of toetstermen van examenstof van een behaald vak of opleiding in een examengids / studiegids / examenbeschrijving / studiebeschrijving geldend in het jaar waarin het betreffende vak of opleiding is behaald. Dit kan bijvoorbeeld een tekstbestand, screenshot, scan of verwijzing naar een website zijn.

 
*** Als Bewijs van slagen voor het vrijstellingsverzoek is een officieel bewijs, ofwel een gewaarmerkt bewijs nodig. Dit kan een kopie van een diploma of getuigschrift zijn, mits deze is gewaarmerkt. Met een gewaarmerkte kopie wordt verklaard dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel.

Uw overweging

Lees deze informatie en het reglement goed door. Afhankelijk van uw verzoek, dient u na te gaan of het de moeite loont dit proces te starten in vergelijking met het maken van betreffende examen(s) waar u een verzoek voor zou willen indienen. Op de pagina ‘Documenten‘ kunt u de bijbehorende documenten vinden.

Let op! Op basis van een diploma of vakkenpakket kan geen indicatie worden gegeven of een vrijstellingsverzoek kans van slagen heeft. Na uw eigen vooronderzoek krijgt u de definitieve uitspraak.