Home

Vrijstellingen

U kunt  in aanmerking komen voor een vrijstelling voor één of meerdere theorie-examens van SVMNIVO. 

Vrijstelling theorie-examens

Bij SVMNIVO kunt u een vrijstellingsverzoek indienen voor de volgende theorie-examens:

 • Assistent Makelaar Wonen Theorie (route Assistent-Makelaar):
  • Capita Selecta;
  • Rechten;
 • Basistheorie Vastgoeddeskundige (route Kandidaat-Makelaar, Makelaar en Taxateur):
  • Privaatrecht;
  • Publiekrecht;
  • Vastgoedeconomie;
  • Financiën & Fiscaliteiten;
  • Bouwkunde, onderverdeeld in:
   • Bouwkunde A (Algemeen/materialenkennis);
   • Bouwkunde B (Bestek en tekeningen lezen).
 • Praktijkleer Wonen, BV of LV (route Kandidaat-Makelaar en Makelaar);
 • Algemene Taxatieleer (route Taxateur).

Procedure

U kunt een vrijstellingsverzoek indienen per theorie-examen. Daarbij voegt u bewijsmateriaal en vrijstellingsinformatie toe. Met de vrijstellingsinformatie toont u aan dat de inhoud van de onderwerpen/onderdelen van uw behaalde vak/opleiding overeenkomt met de meerderheid van de toetstermen van de onderwerpen uit de toetsmatrijs van het betreffende theorie-examen waar u een vrijstellingsverzoek voor indient. Met de meerderheid wordt bedoeld: minimaal 80% overeenkomst.

Hierin wordt van u het vooronderzoek gevraagd. Download het desbetreffende Formulier Vrijstellingsverzoek onder het kopje Downloads. Dit is een voorbeeld document. U kunt de Word-versie downloaden, zodra u bent ingeschreven. Hier ziet u de matrix staan van de module(s) waarvoor u een vrijstellingsverzoek wilt aanvragen. In de tweede kolom van deze matrix ziet u het onderwerp binnen de module staan met een percentage, bijvoorbeeld Erfrecht 9% (Matrix Privaatrecht, Basistheorie Vastgoeddeskundige).

In de derde kolom van deze matrix ziet u dan de omschrijving staan in de vorm van een reeks termen. Deze termen moeten (vrijwel) letterlijk terug komen in uw bewijsmateriaal. Dat betekent dat u bijvoorbeeld Pdf’s of foto’s van boeken, PowerPoints of ander studiemateriaal aanlevert waar deze termen in voorkomen. Soms is enkel een vak-omschrijving of de inhoudsopgave van een boek al dekkend voor de omschrijving. Uiteindelijk moet de Vrijstellingscommissie minimaal 80% van de beschreven termen in de kolom ‘Omschrijving’ terug komen in het bewijsmateriaal.

In de vierde kolom van de matrix, ‘Geleverde vrijstellingsinformatie met paginanummers’, omschrijft u voor de Vrijstellingscommissie waar in het bewijsmateriaal de termen (of omschrijving van de termen) te vinden zijn. Wordt bijvoorbeeld de legitieme portie van een nalatenschap op pagina 187 van bestand X beschreven? Dan vult u in de vierde kolom ‘X, blz 187’ in. Zo doet u dit dan met alle benoemde termen van de derde kolom.

In de vijfde kolom, ‘Geleverd Bewijs van Slagen’, noteert u onder welk aangeleverd diploma of cijferlijst u dit studiemateriaal hebt gebruikt.

Hier ziet u een kort voorbeeld van hoe het er dan uit dient te zien.

Eisen

Let op, een vrijstellingsverzoek wordt alleen in behandeling genomen indien dit aan de eisen conform het Reglement Vrijstellingen voldoet. De belangrijkste eisen zijn:

 1. Het behaalde vak of de gevolgde opleiding dient door de overheid erkend te zijn en valt onder vavo, CREBO of CROHO.
 2. Het formulier vrijstellingsverzoek is correct en volledig ingevuld. Per theorie-examen dient een formulier ingevuld te worden.
 3. Voor elk behaald vak of elke gevolgde opleiding is een (gewaarmerkt) bewijs van slagen toegevoegd.
 4. Voor elk vrijstellingsverzoek per theorie-examen is vrijstellingsinformatie toegevoegd.
 5. Er dient betaald te zijn voordat een verzoek in behandeling kan worden genomen. Indien een verzoek wordt afgewezen, is er geen mogelijkheid tot restitutie van het inschrijvingstarief. Kosten voor het indienen van een vrijstellingsverzoek zijn dus onafhankelijk van het besluit.
Deze lijst is niet uitputtend, lees het reglement door voor alle voorwaarden.

Vrijstelling taxatieleer

Indien u beide kennistoetsen van de taxateursopleiding bij de Academie voor Vastgoed hebt behaald, dan bent u vrijgesteld voor het examen Algemene Taxatieleer.

Voorbeeld:

U hebt de AvV Taxateursopleiding – Kennistoets Wonen 1 en Kennistoets Wonen 2 gehaald. U wilt vervolgens via zelfstudie doorgaan met de route tot taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed. U hoeft dan het examen Algemene Taxatieleer niet te maken, maar het examen Taxatieleer Bedrijfsmatig Vastgoed wel.

*Inschrijven Vrijstellingsverzoek

 • Stap 1. Meld u aan via uw SVMNIVO-account.
 • Stap 2. Schrijf u in onder ‘Inleverexamens’ > ‘Vrijstelling theorie-examens SVMNIVO’.
 • Stap 3. Kies voor een vrijstellingsverzoek en het aantal modules.*
 • Stap 4. U ontvangt via e-mail een link naar de inleveromgeving. Log in met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Stap 5. Lees de informatie goed door en upload uw stukken, bestaande uit: 1) vrijstellingsverzoek, 2) vrijstellingsinformatie** en 3) bewijs van slagen**.
 • Stap 6. Zodra de stukken zijn geüpload, wordt het verzoek in behandeling genomen. U ontvangt vervolgens een gemotiveerde beslissing van de Examencommissie. Dit kunt u verwachten binnen zes weken na het uploaden, mits het verzoek is ingediend conform gestelde eisen.

* Het aantal modules is het aantal examens waarvoor u een vrijstelling wilt aanvragen. Weet u niet zeker hoeveel modules u nodig hebt? Tel dan het aantal matrixen in het desbetreffende Formulier Vrijstellingsverzoek dat u invult/zult invullen. 

** Vrijstellingsinformatie is bewijs dat de inhoud van de onderwerpen/onderdelen van uw behaalde vak/opleiding overeenkomt met de meerderheid van de toetstermen van de onderwerpen uit de toetsmatrijs van het betreffende theorie-examen waar u een vrijstellingsverzoek voor indient. Als vrijstellingsinformatie wordt geaccepteerd: een beschrijving van leerdoelen, eindtermen of toetstermen van examenstof van een behaald vak of opleiding in een examengids / studiegids / examenbeschrijving / studiebeschrijving geldend in het jaar waarin het betreffende vak of opleiding is behaald. Dit kan bijvoorbeeld een tekstbestand, screenshot, scan of verwijzing naar een website zijn.

 
*** Als Bewijs van slagen voor het vrijstellingsverzoek is een officieel bewijs, ofwel een gewaarmerkt bewijs nodig. Dit kan een kopie van een diploma of getuigschrift zijn, mits deze is gewaarmerkt. Met een gewaarmerkte kopie wordt verklaard dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel.

Overweging

Lees deze informatie en het reglement goed door. Afhankelijk van uw verzoek, dient u na te gaan of het de moeite loont dit proces te starten in vergelijking met het maken van betreffende examen(s) waar u een verzoek voor zou willen indienen. Op de pagina ‘Downloads‘ kunt u de bijbehorende documenten vinden.

Let op! Op basis van een diploma of vakkenpakket kan geen indicatie worden gegeven of een vrijstellingsverzoek kans van slagen heeft. Na uw eigen vooronderzoek krijgt u de definitieve uitspraak.

NRVT vrijstellingsverzoek

Voor de route register taxateur (Wonen, BV, LAV, WOZ) geldt dat er voor de volgende examens een vrijstellingsverzoek mogelijk is:

 

• Basistheorie Vastgoeddeskundige
• Algemene Taxatieleer
Voor de Basistheorie geldt dus zowel vrijstelling voor VastgoedCert als NRVT. Verder betekent dit dat er géén vrijstellingsverzoek mogelijk is voor de Specialisatie Taxatieleer, de Vakvaardigheden en de Eindtoets.
De inschrijving, procedure en eisen voor een vrijstellingsverzoek zijn identiek aan die voor de makelaarsroute, zoals hierboven beschreven.
Uitzondering:
Er zijn een aantal diploma’s die automatisch toegang geven tot het meester-gezeltraject en daarmee vrijstelling verlenen voor de hele onderliggende route Basisdiploma Taxateur. Het betreft de volgende lijst met diploma’s:
 • HBO Vastgoed & Makelaardij aan Hanzehogeschool Groningen
 • HBO Vastgoed & Makelaardij aan Hogeschool Rotterdam
 • HBO Vastgoed & Makelaardij aan Saxion Hogeschool
 • HBO Vastgoed & Makelaardij aan Fontys Hogeschool (tot 01-09-2019)
 • Real Estate and Housing, TU Delft (inclusief module taxeren)
 • Vastgoedkunde/Real Estate Finance, RUG/UvA (inclusief module taxeren)
 • MRE/MSRE opleiding met Real Estate Valuation
Let op: vanaf 1 september 2021 wordt opnieuw beoordeeld of de opleidingen voldoen aan de gestelde eisen en de diploma’s nog steeds vrijstelling kunnen verlenen. Mogelijk wordt deze lijst aangepast per 1 september 2021.