Home

Vrijstellingen

U kunt  in aanmerking komen voor een vrijstelling voor één of meerdere theorie-examens van SVMNIVO. 

Vrijstelling theorie-examens

Bij SVMNIVO kunt u een vrijstellingsverzoek indienen voor de volgende theorie-examens:

 • Assistent Makelaar Wonen Theorie (route Assistent-Makelaar):
  • Capita Selecta;
  • Rechten;
 • Basistheorie Vastgoeddeskundige (route Kandidaat-Makelaar, Makelaar en Taxateur):
  • Privaatrecht;
  • Publiekrecht;
  • Vastgoedeconomie;
  • Financiën & Fiscaliteiten;
  • Bouwkunde, onderverdeeld in:
   • Bouwkunde A (Algemeen/materialenkennis);
   • Bouwkunde B (Bestek en tekeningen lezen).
 • Praktijkleer Wonen, BV of LV (route Kandidaat-Makelaar en Makelaar);
 • Algemene Taxatieleer (route Taxateur).

Diplomalijst voor een directe vrijstelling

SVMNIVO-diploma
Hebt u al eerder één van onderstaande diploma’s bij SVMNIVO gehaald? Dan krijgt u vrijstelling voor de Basistheorie Vastgoeddeskundige. 
– SVM-diploma Makelaardij
– SVMNIVO-diploma Makelaar-taxateur o.z.
– SVMNIVO-diploma Basistheorie Taxateur o.z.
Stuur een mail naar info@svmnivo.nl om uw vrijstelling aan te vragen. 
VastgoedCert
Er zijn een aantal diploma’s die automatisch toegang geven tot de praktijktoets wonen en daarmee vrijstelling verlenen voor de hele onderliggende route K-RMT voor wat betreft de inschrijving in het VastgoedCert-register. De lijst met diploma’s die hiervoor in aanmerking komen en de aanvullende toelatingseisen is te raadplegen op de website van het K-RMT register. 
NRVT

Er zijn een aantal diploma’s die automatisch toegang geven tot het meester-gezeltraject en daarmee vrijstelling verlenen voor de hele onderliggende route Basisdiploma Taxateur voor wat betreft de inschrijving in het NRVT-register. De lijst met diploma’s die hiervoor in aanmerking komen is te raadplegen op de website van NRVT. Zie veelgestelde vraag 6. 

Let op! Dit is alleen van toepassing voor inschrijving in het NRVT-register, voor inschrijving bij de NVM is dit GEEN geldige vrijstelling. 

Kennistoetsen Taxateursopleiding

Indien u beide kennistoetsen van de taxateursopleiding bij de Academie voor Vastgoed hebt behaald, dan bent u vrijgesteld voor het examen Algemene Taxatieleer.

Voorbeeld:

U hebt de AvV Taxateursopleiding – Kennistoets Wonen 1 en Kennistoets Wonen 2 gehaald. U wilt vervolgens via zelfstudie doorgaan met de route tot taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed. U hoeft dan het examen Algemene Taxatieleer niet te maken, maar het examen Taxatieleer Bedrijfsmatig Vastgoed wel.

Let op! Vrijstelling voor het examen Algemene taxatieleer geldt niet als vrijstelling voor (één van de) kennistoetsen van de taxateursopleiding bij de Academie voor Vastgoed. 

Staat uw diploma of opleiding niet tussen de bovenstaande stukken en uitleg?

Kijk dan in de certificeringseisen van het NRVT (taxateurs) en/of VastgoedCert (makelaardij) voor meer informatie.

Eisen

Let op, een vrijstellingsverzoek wordt alleen in behandeling genomen indien dit aan de eisen conform het Reglement Vrijstellingen voldoet. De belangrijkste eisen zijn:

 1. Het behaalde vak of de gevolgde opleiding dient door de overheid erkend te zijn en valt onder vavo, CREBO of CROHO.
 2.  De datum op het Bewijs van slagen van het behaalde vak of de gevolgde opleiding mag niet ouder zijn dan 10 jaar op het moment van indienen van het vrijstellingsverzoek.  
 3. Het formulier vrijstellingsverzoek is correct en volledig ingevuld. Per theorie-examen dient een formulier ingevuld te worden.
 4. Voor elk behaald vak of elke gevolgde opleiding is een (gewaarmerkt) bewijs van slagen toegevoegd.
 5. Voor elk vrijstellingsverzoek per theorie-examen is vrijstellingsinformatie toegevoegd.
 6. Er dient betaald te zijn voordat een verzoek in behandeling kan worden genomen. Indien een verzoek wordt afgewezen, is er geen mogelijkheid tot restitutie van het inschrijvingstarief. Kosten voor het indienen van een vrijstellingsverzoek zijn dus onafhankelijk van het besluit.
Deze lijst is niet uitputtend, lees het reglement door voor alle voorwaarden.

 

Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling dient u een gewaarmerkt diploma bij te voegen. Een gewaarmerkt diploma is een diploma voorzien van een echtheidskernmerk. Klik op de knop hieronder voor meer informatie. Indien uw diploma niet gewaarmerkt is, kan SVMNIVO het diploma niet in behandeling nemen.

Procedure

Hieronder vindt u een specifieke uitleg over de stappen van het verzoek tot vrijstelling.
Klik op de afbeelding voor meer informatie. LET OP: stap 4C is cruciaal in de procedure. 

Schrijf u in de webshop eerst in voor het A. Vrijstellingsverzoek. Indien dit verzoek na de beoordeling van de Examencommissie onvolledig blijkt, schrijft u zich in voor het B. Aanvullend Vrijstellingsverzoek. 

*Inschrijven Vrijstellingsverzoek

 • Stap 1. Meld u aan via uw SVMNIVO-account.
 • Stap 2. Schrijf u in via de webshop > ‘A. Vrijstellingsverzoek – aantal modules‘.
 • Stap 3. Kies voor een vrijstellingsverzoek en het aantal modules.*
 • Stap 4. U ontvangt via e-mail een link naar de inleveromgeving. Log in met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Stap 5. Lees de informatie goed door en upload uw stukken, bestaande uit: 1) vrijstellingsverzoek, 2) vrijstellingsinformatie** en 3) bewijs van slagen**.
 • Stap 6. Zodra de stukken zijn geüpload, wordt het verzoek in behandeling genomen. U ontvangt vervolgens een gemotiveerde beslissing van de Examencommissie. Dit kunt u verwachten binnen zes weken na het uploaden, mits het verzoek is ingediend conform gestelde eisen.

* Het aantal modules is het aantal examens waarvoor u een vrijstelling wilt aanvragen. Weet u niet zeker hoeveel modules u nodig hebt? Tel dan het aantal matrixen in het desbetreffende Formulier Vrijstellingsverzoek dat u invult/zult invullen. 

** Vrijstellingsinformatie is bewijs dat de inhoud van de onderwerpen/onderdelen van uw behaalde vak/opleiding overeenkomt met de meerderheid van de toetstermen van de onderwerpen uit de toetsmatrijs van het betreffende theorie-examen waar u een vrijstellingsverzoek voor indient. Als vrijstellingsinformatie wordt geaccepteerd: een beschrijving van leerdoelen, eindtermen of toetstermen van examenstof van een behaald vak of opleiding in een examengids / studiegids / examenbeschrijving / studiebeschrijving geldend in het jaar waarin het betreffende vak of opleiding is behaald. Dit kan bijvoorbeeld een tekstbestand, screenshot, scan of verwijzing naar een website zijn.

 
*** Als Bewijs van slagen voor het vrijstellingsverzoek is een officieel bewijs, ofwel een gewaarmerkt bewijs nodig. Dit kan een kopie van een diploma of getuigschrift zijn, mits deze is gewaarmerkt. Met een gewaarmerkte kopie wordt verklaard dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel.

Uw overweging

Lees deze informatie en het reglement goed door. Afhankelijk van uw verzoek, dient u na te gaan of het de moeite loont dit proces te starten in vergelijking met het maken van betreffende examen(s) waar u een verzoek voor zou willen indienen. Op de pagina ‘Documenten‘ kunt u de bijbehorende documenten vinden.

Let op! Op basis van een diploma of vakkenpakket kan geen indicatie worden gegeven of een vrijstellingsverzoek kans van slagen heeft. Na uw eigen vooronderzoek krijgt u de definitieve uitspraak.