Home

WOZ

 

Enkel voor de kwalificatie WOZ-taxateur woningen en WOZ-taxateur niet-woningen staat de mogelijkheid open tot registratie bij het NRVT.

WOZ-kwalificaties

Om beter aan te sluiten op de praktijk zijn er op basis van de Waarderingsinstructie 6 kwalificatiedossiers ontwikkeld.
Deze WOZ-kwalificaties zijn:
Theorie-examen
Om als gecertificeerd WOZ-medewerker aan de slag te kunnen, moet een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ.
Examenduur: 70 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 55%* (plus raadkans)
Hulpmiddelen: Niet-programmeerbare rekenmachine
*Omdat er bij het examen Basismodule WOZ verschillende vraagtypen gebruikt worden en elke vraag ook een verschillend aantal punten oplevert, is de cesuur (55%) zonder raadkans in bovenstaand tabel weergegeven. De daadwerkelijke cesuur (rekening houdend met de raadkans) varieert tussen de 60 – 70%. Dit wordt bij de start van het examen weergegeven.
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account en ontvangt u het certificaat via de post.
Theorie-examen
Om als gecertificeerd WOZ-taxateur woningen aan de slag te kunnen, moet onder andere een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ en het examen WOZ-taxateur woningen.
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 35
Cesuur: 55% plus raadkans
Hulpmiddelen: Niet-programmeerbare rekenmachine
Omdat er bij het examen WOZ-taxateur woningen verschillende vraagtypen gebruikt worden en elke vraag ook een verschillend aantal punten oplevert, is de cesuur (55%) zonder raadkans in bovenstaand tabel weergegeven. De daadwerkelijke cesuur (rekening houdend met de raadkans) varieert tussen de 60 – 70%. Dit wordt bij de start van het examen weergegeven.
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.
Vakvaardigheden (Eindtoets)
Bij de Eindtoets toont u aan de hoofdvaardigheden, die binnen het taxatieproces nodig zijn om als taxateur aan de slag te gaan, te beheersen. Dit deel richt zich hoofdzakelijk op het proces rondom taxeren.

Examenopdracht
Het is een digitaal examen: de examenvragen/opdrachten, de casuïstiek en bijlagen worden digitaal beschikbaar gesteld. De kandidaat werkt alles digitaal uit.

De Eindtoets Taxateur-woningen bestaat uit 5 verschillende onderdelen:

 • Beoordelingsprotocol objectkenmerken;
 • Modelmatig waarderen;
 • Taxatieverslag maken;
 • Beoordelingsprotocol taxaties woningen;
 • Bezwaar maken.

Uitslag
Het examen wordt beoordeeld door een assessor. De uitslag wordt binnen zes weken bekend gemaakt via de mail en is te raadplegen via uw account bij SVMNIVO.

Kenmerken
Examenduur: 4 uur
Cesuur: 70%
Vorm: digitaal examen
Examenlocatie: Nieuwegein
Geldigheidsduur certificaatvermelding: 3 jaar

Bekijk op onze pagina Documenten meer informatie over dit examen.

Met het behalen van de Eindtoets WOZ-taxateur woningen, ontvangt de kandidaat het Basisdiploma Taxateur WOZ-woningen. Taxateurs met een Basisdiploma Taxateur WOZ-woningen kunnen zich verder ontwikkelen tot Register taxateur WOZ bij het NRVT.

Theorie-examen
Om als gecertificeerd WOZ-taxateur niet-woningen aan de slag te kunnen, moet onder andere een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ en het examen WOZ-taxateur niet-woningen.
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 35
Cesuur: 55% plus raadkans
Hulpmiddelen: Niet-programmeerbare rekenmachine
Omdat er bij het examen WOZ-taxateur niet-woningen verschillende vraagtypen gebruikt worden en elke vraag ook een verschillend aantal punten oplevert, is de cesuur (55%) zonder raadkans in bovenstaand tabel weergegeven. De daadwerkelijke cesuur (rekening houdend met de raadkans) varieert tussen de 60 – 70%. Dit wordt bij de start van het examen weergegeven.
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.
Vakvaardigheden (Eindtoets)
Bij de Eindtoets toont u aan de hoofdvaardigheden, die binnen het taxatieproces nodig zijn om als taxateur aan de slag te gaan, te beheersen. Dit deel richt zich hoofdzakelijk op het proces rondom taxeren.

Examenopdracht
Het is een digitaal examen: de examenvragen/opdrachten, de casuïstiek en bijlagen worden digitaal beschikbaar gesteld. De kandidaat werkt alles digitaal uit.

De Eindtoets Taxateur-niet-woningen bestaat uit 5 verschillende onderdelen:

 • Beoordelingsprotocol objectkenmerken;
 • Modelmatig waarderen;
 • Taxatieverslag maken;
 • Beoordelingsprotocol taxaties niet-woningen;
 • Bezwaar maken.

Uitslag
Het examen wordt beoordeeld door een assessor. De uitslag wordt binnen zes weken bekend gemaakt via de mail en is te raadplegen via uw account bij SVMNIVO.

Kenmerken
Examenduur: 4 uur
Cesuur: 70%
Vorm: digitaal examen
Examenlocatie: Nieuwegein
Geldigheidsduur certificaatvermelding: 3 jaar

Bekijk op onze pagina Documenten meer informatie over dit examen.

Met het behalen van de Eindtoets WOZ-taxateur niet-woningen, ontvangt de kandidaat het Basisdiploma Taxateur WOZ-niet-woningen. Taxateurs met een Basisdiploma Taxateur WOZ-niet-woningen kunnen zich verder ontwikkelen tot Register taxateur WOZ bij het NRVT.

Theorie-examen
Om als gecertificeerd WOZ-gegevensbeheerder aan de slag te kunnen, moet een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ, het examen WOZ-gegevensbeheerder en het examen Vakvaardigheden WOZ-gegevensbeheerder.
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 35
Cesuur: 55% (plus raadkans)
Hulpmiddelen: Niet-programmeerbare rekenmachine
Omdat er bij het examen WOZ-gegevensbeheerder verschillende vraagtypen gebruikt worden en elke vraag ook een verschillend aantal punten oplevert, is de cesuur (55%) zonder raadkans in bovenstaand tabel weergegeven. De daadwerkelijke cesuur (rekening houdend met de raadkans) varieert tussen de 60 – 70%. Dit wordt bij de start van het examen weergegeven.
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account. Indien u ook het theorie-examen Basismodule WOZ hebt behaald ontvangt u het certificaat via de post.

Vakvaardigheden

Onderdelen:

 • Portfolio
 • Mondeling Assessment
Theorie-examen
Om als gecertificeerd WOZ-juridisch specialist aan de slag te kunnen, moet een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ, het examen WOZ-juridisch specialist en het examen Vakvaardigheden WOZ-juridisch specialist.
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 35
Cesuur: 55% plus raadkans
Hulpmiddelen: Niet-programmeerbare rekenmachine
Omdat er bij het examen WOZ-juridisch specialist verschillende vraagtypen gebruikt worden en elke vraag ook een verschillend aantal punten oplevert, is de cesuur (55%) zonder raadkans in bovenstaand tabel weergegeven. De daadwerkelijke cesuur (rekening houdend met de raadkans) varieert tussen de 60 – 70%. Dit wordt bij de start van het examen weergegeven.
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account. Indien u ook het theorie-examen Basismodule WOZ hebt behaald ontvangt u het certificaat via de post.
Vakvaardigheden

Onderdelen

 • Portfolio
 • Mondeling assessment
Theorie-examen
Om als gecertificeerd WOZ-coördinator interne beheersing aan de slag te kunnen, moet een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ, het examen WOZ-coördinator interne beheersing en het examen Vakvaardigheden WOZ-coördinator interne beheersing.
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 35
Cesuur: 55% plus raadkans
Hulpmiddelen: Niet-programmeerbare rekenmachine
Omdat er bij het examen WOZ-coördinator interne beheersing verschillende vraagtypen gebruikt worden en elke vraag ook een verschillend aantal punten oplevert, is de cesuur (55%) zonder raadkans in bovenstaand tabel weergegeven. De daadwerkelijke cesuur (rekening houdend met de raadkans) varieert tussen de 60 – 70%. Dit wordt bij de start van het examen weergegeven.
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account. Indien u ook het theorie-examen Basismodule WOZ hebt behaald ontvangt u het certificaat via de post.

Vakvaardigheden
Onderdelen
 • Portfolio
 • Mondeling assessment

Register LVLB

Hebt u een certificaat of een diploma voor een WOZ-kwalificatie behaald? Dan kunt u zich inschrijven in het register van de LVLB. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.lvlbwoz.nl/ 

Meester-Gezeltraject WOZ (woningen/niet-woningen)

Enkel voor de kwalificatie WOZ-taxateur woningen en WOZ-taxateur niet-woningen staat de mogelijkheid open tot registratie bij NRVT. Om toegelaten te kunnen worden tot het NRVT-register, dient u het Meester-Gezeltraject te doorlopen.

U meldt zich daarvoor aan bij NRVT. U loopt als gezel (taxateur in opleiding) mee met een ervaren en erkend register taxateur. U bouwt in die periode een portfolio op waarin u 15 taxatiedossiers en een aantal reflectieverslagen opbouwt. Als u groen licht krijgt van het NRVT, mag u opgaan voor het portfolio-assessment bij SVMNIVO. Het portfolio-assessment kunt u via de webshop van SVMNIVO inboeken. Voorwaarde voor deelname aan het assessment is dat u het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige en Basisdiploma Taxateur heeft behaald. Assessoren beoordelen het portfolio en het assessmentgesprek. Indien behaald, kunt u uzelf aanmelden voor inschrijving in het NRVT-register.

Let op! Voordat u kunt deelnemen aan het Portfolio Assessment moet u het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige en het Basisdiploma Taxateur hebben behaald.

Route WOZ-kwalifitcaties

De route van de WOZ-kwalificaties ziet er als volgt uit:

Oefenen voor het examen

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.