Home

Makelaar Landelijk Vastgoed 

 

Om als gecertificeerd Makelaar LV aan de slag te kunnen gaan, moet u de Basistheorie Vastgoeddeskundige, Specialisatie LV en de Praktijktoets Landelijk Vastgoed behalen.

De kwalificatie Makelaar Agrarisch & Landelijk Vastgoed is ingeschaald op NLQF niveau 6.

1. Basistheorie Vastgoeddeskundige

Alle examens worden als flextoets afgenomen. Dat betekent dat u zelf kiest wanneer u het examen wilt maken, op een locatie die u uitkomt (keuze uit een groot aantal landelijke toetscentra). Flextoetsen zijn toetsen via de computer.

Klik hier

Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 67,91%

Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3

Klik hier
Examenduur: 185 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 68,80%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3
Klik hier
Examenduur: 55 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 67,55%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 135 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 64%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 80 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 67,22%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.2
Klik hier
Examenduur: 110 minuten
Aantal vragen: 45
Cesuur: 67,34%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3+4

* Klik hier voor uitleg over cesuur en hulpmiddelen.

2. Specialisatie LV

Nadat u het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige behaald hebt, specialiseert u zich verder. Voor de specialisatie Makelaar LV gelden onderstaande examens:

Klik hier
Praktijkleer Landelijk Vastgoed is onderdeel van de Specialisatie Landelijk Vastgoed. In dit theorie-examen worden onderwerpen getoetst die gaan over verschillende aspecten in de praktijk van de Makelaar Landelijk Vastgoed.
Examenduur: 125 minuten
Aantal vragen: 60
Cesuur: 68,56%
Vorm: flextoets
Hulpmiddelen*: Nr.3
Klik hier

Bij het Vakbekwaamheidsexamen Landelijk Vastgoed toont u aan de vaardigheden die nodig zijn om als makelaar aan de slag te gaan te beheersen. Het examen duurt ongeveer drie uur en twintig minuten en wordt afgenomen op de examenlocatie te Nieuwegein. De cesuur is 80%. Het examen bestaat uit de volgende opdrachten:

  1. Brochure opstellen
  2. Verkoop/Verpachtplan opstellen
  3. Onderhandeling
  4. Overeenkomst opstellen en uitleggen
  5. Intakegesprek voeren en rapporteren
  6. Visiestuk schrijven en verdedigen

Meer informatie over het Vakbekwaamheidsexamen Landelijk Vastgoed vindt u in het handboek, dat te downloaden is via de pagina ‘Documenten‘.

3. Praktijktoets Landelijk Vastgoed

Om toegelaten te kunnen worden tot de Kamer LV van het register van VastgoedCert, dient u, na het behalen van de Basistheorie Vastgoeddeskundige en de Specialisatie Makelaar LV, het diploma Makelaar LV te behalen. Dit diploma kan worden behaald door de SVMNIVO Praktijktoets Makelaar LV met goed gevolg af te leggen.

Klik hier

Doel

De Praktijktoets meet of u over voldoende vaardigheden beschikt om de kennis en het inzicht (zoals geformuleerd in het Beroepscompetentieprofiel Register-Makelaar Landelijk Vastgoed) te integreren en toe te passen in verschillende praktijksituaties binnen uw werkgebied. Om dit valide te kunnen beoordelen, levert u vooraf een recente cv in en informatie over het makelaarskantoor waar u werkzaam bent. De assessor kan zich met deze informatie beter verdiepen in uw werkomgeving en zo meer gerichte vragen stellen en een inhoudelijk juiste beoordeling geven.
Daarnaast wordt door middel van de Praktijktoets vastgesteld of u over voldoende actuele regionale en nationale kennis, onderzoekend vermogen, toepassingsvermogen, analyserend vermogen en evaluerend vermogen beschikt om ter plaatse zelfstandig het beroep van makelaar uit te oefenen.

Inhoud

De Praktijktoets Makelaar Landelijk Vastgoed bestaat uit twee onderdelen, te weten:

De volgorde van afname ligt niet bij voorbaat vast. Daarnaast wordt binnen het kwalificerend portfolio en het bijbehorende assessmentgesprek vooral gewerkt vanuit uw eigen praktijkervaring als Makelaar.

Toelatingseisen

Als toelatingseis voor deelname aan de SVMNIVO Praktijktoets Register-Makelaar Landelijk Vastgoed gelden de voorwaarden, zoals vermeld in de certificeringseisen, welke is vastgesteld door VastgoedCert. 

Diploma

Als u de gehele SVMNIVO Praktijktoets Makelaar Landelijk Vastgoed met goed gevolg hebt afgelegd, komt u in het bezit van het SVMNIVO diploma Makelaar Landelijk Vastgoed.

Uitslag

Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account. 

Na het afleggen van het Vakbekwaamheidsexamen ontvangt u binnen 6 weken uitslag. 

Als u het kwalificerend portfolio heeft ingeleverd dan ontvangt u binnen 10 weken de uitslag. De uitslag van het assessment, dat wordt afgenomen nadat het kwalificerend portfolio is goedgekeurd, ontvangt u binnen 6 weken na afname. 

Bij de certificaatvermelding staat een geldigheidsduur vermeld. Op het moment dat u de vijf modulen van de basistheorie hebt behaald, ontvangt u automatisch het SVMNIVO-diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige.
Certificaat Geldigheid in jaren
Privaatrecht 3
Publiekrecht 3
Bouwkunde A* 5
Bouwkunde B* 5
Vastgoedeconomie 5
Financiën & Fiscaliteiten 5
Praktijkleer LV 3
Vakbekwaamheidsexamen 3
Let op: Het certificaat Bouwkunde bestaat uit twee onderdelen, Bouwkunde A en B. Voor het verkrijgen van het certificaat Bouwkunde moeten beide onderdelen met een voldoende worden afgesloten. Compensatie is dus niet mogelijk.

Vrijstellingen

Wilt u gaan makelen en daarvoor geregistreerd staan als erkend gecertificeerd Makelaar? Hebt u echter nog geen SVMNIVO-diploma, maar hebt u wel een erkend diploma elders behaald? Komt uw behaalde vak/opleiding overeen met de examens van SVMNIVO? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vrijstelling voor één of meerdere theorie-examens van SVMNIVO. Op deze manier kunt u mogelijk sneller uw weg vervolgen naar het behalen van uw SVMNIVO-diploma.

Register VastgoedCert

Met het behaalde diploma is er de mogelijkheid om gecertificeerd te worden bij Stichting VastgoedCert. Gecertificeerden bij Stichting VastgoedCert kunnen vervolgens (onder bepaalde voorwaarden) het lidmaatschap bij de verschillende branche- en beroepsorganisaties aanvragen (o.a. bij NVM en VastgoedPro).

Oefenen voor het examen

Demotoetsen

Demotoetsen geven u een eerste indruk hoe een examen werkt. De demotoetsen zijn gratis.

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.