Home

Woningmarktconsultant 

 

Een woningmarktconsultant denkt mee over de opzet van nieuwe woningbouwlocaties, over de keuze van de te bouwen woningen en over de invulling van herbestemmings- en stadsvernieuwingsprojecten. De woningmarktconsultant kan als het ware de stem van de consument laten doordringen tot het volkshuisvestingsbeleid in Nederland, zodat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. De opleiding Woningmarktconsultant bij de Academie voor Vastgoed levert een bijdrage tot een verdere professionalisering van dit vak. Heel belangrijk, want de NVM streeft ernaar dat gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en combinaties van marktpartijen steeds vaker woningmarktconsultants inschakelen. Als gediplomeerd woningmarktconsultant weet u zich duidelijker te profileren op de lokale en regionale markt. Daarnaast bent u in staat advies te geven aan de verschillende partijen waarmee een woningmarktdeskundige zaken doet.
Het behalen van dit examen levert het SVMNIVO-diploma Woningmarktconsultant op.

Mondelinge verdediging van de scriptie

De scriptie is het officiële afstudeerproject van de opleiding Woningmarktconsultant. Het schrijven van de scriptie heeft als doel te testen of u de kennis die u tijdens de opleiding heeft opgedaan, kunt toepassen en gebruiken. Met de scriptie wordt beoordeeld of u in staat bent om problemen vanuit één van de mogelijke verschillende invalshoeken te bekijken, te analyseren en op te lossen. Tijdens de verdediging van de scriptie moet de kandidaat de vertaalslag kunnen maken naar andere invalshoeken.
De mondelinge verdediging van de scriptie vindt plaats ten overstaan van minimaal één externe examinator en een vertegenwoordiger van SVMNIVO. Voordat de scriptie geschreven wordt, dient de opleiding (verzorgd door de Academie voor Vastgoed) met succes te zijn afgerond.
Voor de scriptie dient daarna een voldoende gehaald te worden. Indien men een voldoende heeft, mag men zich inschrijven voor de mondelinge verdediging.
De beoordeling bestaat uit een afzonderlijk cijfer voor de scriptie zelf (70% van het eindcijfer) en een afzonderlijk cijfer voor de presentatie en de verdediging (30% van het eindcijfer).
In het handboek staat uitgebreid verwoord hoe de procedure werkt en waarop men beoordeeld wordt.

Toelatingseisen

Om de opleiding succesvol te kunnen volgen, is het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige óf aantoonbare werkervaring in het vastgoed vereist.