Home

Woningmarktconsultant 

 

Een woningmarktconsultant denkt mee over de opzet van nieuwe woningbouwlocaties, over de keuze van de te bouwen woningen en over de invulling van herbestemmings- en stadsvernieuwingsprojecten. De woningmarktconsultant kan als het ware de stem van de consument laten doordringen tot het volkshuisvestingsbeleid in Nederland, zodat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. De opleiding Woningmarktconsultant bij de Academie voor Vastgoed levert een bijdrage tot een verdere professionalisering van dit vak. Als gediplomeerd woningmarktconsultant weet u zich duidelijker te profileren op de lokale en regionale markt. Daarnaast bent u in staat advies te geven aan de verschillende partijen waarmee een woningmarktconsultant zaken doet.

De kwalificatie Woningmarktconsultant is ingeschaald in het NLQF op NLQF-niveau 6. Het behalen van dit examen levert het SVMNIVO-diploma Woningmarktconsultant op.

Eindadviesrapport en het criteriumgericht interview

Het eindadviesrapport is het officiële afstudeerproject van de opleiding Woningmarktconsultant. Het schrijven van het eindadviesrapport heeft als doel te testen of u de kennis die u tijdens de opleiding heeft opgedaan, kunt toepassen en gebruiken om uw opdrachtgever met voldoende onderbouwing te adviseren. Met het eindadviesrapport wordt beoordeeld of u in staat bent om de opdracht van uw opdrachtgever te onderzoeken en te analyseren om uiteindelijk een concreet en passend advies uit te brengen. Tijdens het criteriumgericht interview moet de kandidaat het eindadviesrapport kunnen presenteren en verschillende (kritische) vragen over dit eindadviesrapport kunnen beantwoorden en keuzes kunnen toelichten.

Beoordeling
Voor het eindadviesrapport dient een voldoende gehaald te worden. Indien u een voldoende heeft, mag u zich inschrijven voor het criteriumgericht interview.

De beoordeling bestaat uit een afzonderlijk cijfer voor het eindadviesrapport zelf (70% van het eindcijfer) en een afzonderlijk cijfer voor de presentatie en het criteriumgericht interview (30% van het eindcijfer). 

Meer informatie over het examen Woningmarktconsultant vindt u in het handboek, dat te downloaden is via de pagina ‘Documenten‘.

 

Toelatingseisen

Meer informatie over de opleiding en de toelatingseisen zijn te vinden op de website van de AVV.